Leksikon P

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Passatvinde
Vinde, som vedholdende blæser fra vendekredsene mod Ækvator, fra nordøst på den nordlige halvkugle (nordøstpassaten) og fra sydøst på den sydlige (sydøstpassaten).

Palæoklima
Klimaet før udviklingen af meteorologiske instrumenter. Fastlægges gennem proxydata: dvs. parametre (som årringe) der reagerer på klima.

Perlemorsskyer
Skyerne - der også kaldes stratosfæreskyer - kan minde om cirrus eller altocumulus lenticularis, men fremviser et meget markant perlemorsskær. De stærkeste farver ses, når solen er adskillige grader under horisonten. Deres højde er målt til mellem 21 og 30 km (70.000 og 100.000 ft). Deres sammensætning er ukendt, men det antages, at de består af vanddråber eller kugleformede ispartikler.

Permafrost
Permafrost opstår, hvis sommervarmen ikke formår at hæve temperaturen i jorden til over frysepunktet, og at der derfor er et frostlag i en eller anden dybde året rundt. Permafrost er normal i områder, hvor årsmiddeltemperaturen er under -2°C. Visse steder - som i dele af Sibirien - ligger permafrostgrænsen så langt mod syd som Marseille, mens den andre steder på kloden ligger så langt mod nord som Nordkapp.

Piteraq
Grønlandsk navn på kraftig faldvind, som ved Østgrønland blæser ud fra indlandsisen. Se også katabatisk vind.

Pitoraq
Grønlandsk for storm fra højlandet.

Pluviometer
Regn/nedbørmåler.

Polar kontinental luftmasse
Dannes i polare højtryksområder over kontinenter.

Polar maritim luftmasse
Dannes i polare højtryksområder over åbent hav.

Polare lavtryk
Gruppe af lavtryk, der dannes, når arktiske luftmasser strømmer ud over en relativt varm havoverflade. De minder om tropiske cykloner, da de ligesom disse får hovedparten af deres energi ved fordampning/fortætning af havvand. Deres udstrækning er nogle få hundrede kilometer.

Polarfront
Frontalzone, der adskiller polare og tropiske luftmasser. Polarfronten præger vejret med hurtigt vandrende lavtryk og ustadigt vejr.

Polarluft
Luftmasse med dannelsesomåde over polare egne. På den nordlige halvkugle findes polarluften nord for polarfronten og påvirker derfor typisk vejret i Danmark, når en koldfront har passeret.

Polarlys
Se nordlys og sydlys.

ppm
En angivelse af koncentration som 'dele pr. million'. Svarer til 1% af 1% af 1%. Mængden af CO2 i atmosfæren opgives i ppm (~385 ppm i 2008).

Prognose
Forudsigelse. I meteorologien bruges ordet almindeligvis i forbindelse med numeriske prognoser. Det er matematiske modeller, der beskriver vejrets udvikling, fx atmosfærens vindforhold, de kommende 5-10 døgn. På basis af bl.a. ECMWF- eller HIRLAM-atmosfæremodellernes numeriske prognoser udarbejder meteorologerne de egentlige vejrudsigter. Af og til omtales disse vejrudsigter dog også som vejrprognoser.

Proxydata
Målbare parametre der reagerer på og dermed registrerer vejr og klima. Årringe i træer og ilt-isotoper i grønlandsk is er eksempler.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle