Leksikon E

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

ECMWF
Engelsk forkortelse for "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" (Det fælleseuropæiske meteorologicenter i Reading, England).

EEA
Det Europæiske Miljøagentur skal registrere og informere om miljøet i EU. EEA blev oprettet i 1994 og har hovedkvarter i København.

Efterår
Bruges ofte om månederne sep; okt; nov. Ingen officiel meteorologisk definition; men for Danmark er foreslået perioden, hvor minimumstemperaturen ligger mellem 0 og 10ºC og gennemsnitstemperaturen falder (ca. 20. september til ca. 30. november).

El Niño
Uregelmæssig havstrøm, der med mellemrum optræder i Stillehavet. Navnet betyder "drengebarnet" pga. hyppig optræden ved juletid. Fænomenet er en del af et større system, kaldet "Den sydlige Oscillation". I forbindelse med El Niño optræder anormale vejrsituationer i Stillehavsområdet. Læs mere om El Niño i Dmi's tema om klimaord.

Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetisk energi, som udstråles fra ethvert legeme, hvis temperatur er højere end det absolutte nulpunkt. Den omfatter hele strålingsspektret fra de korteste til de længste bølgelængder og afhænger af legemets temperatur således, at jo varmere legeme, jo større energi og jo kortere bølgelængde.

Engelsk hytte
Se termometerhytte.

ENSO
Den sydlige oscillation. En samlebetegnelse for et antal naturlige klimasvingninger på den sydlige halvkugle, blandt andet El Niño og La Niña.

ESA
Engelsk forkortelse for "European Space Agency" (Den fælleseuropæiske rumorganisation, der er det europæiske modstykke til den amerikanske organisation NASA).

EUMETSAT
Engelsk forkortelse for "EUropean Organisation for the Exploitation of METeorological SATellites" (Den europæiske rumorganisation, der specificerer, etablerer og driver operationelle rumbaserede systemer til overvågning af vejr, klima og miljø).

Evaporation
Se fordampning.

Evapotranspiration
Sammensat af evaporation og transpiration; den samlede fordampning fra jordoverfladen og planter.

Exosfære
Den yderste sfære i Jordens atmosfære. Mængden af partikler pr. rumfangsenhed er meget lille, og Jordens tiltrækningskraft er så ringe, at partikler, der bevæger sig opad, kan forsvinde ud i verdensrummet. Exosfæren begynder ca. 500 km over Jorden og har en diffus ydre grænse.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle