Leksikon N

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

N2O
Lattergas. Ret sjælden i atmosfæren, men en meget potent drivhusgas. 298 gange kraftigere end CO2 pr. vægtenhed på 100-års skala.

NAO
Nordatlantiske Oscillation; en flerårig svingning i overfladetrykket mellem Azorerne og Island. Forbundet med lavtryk og vejrtype i Nordvesteuropa.

Nedbør
Vand, der frigives fra atmosfæren og rammer jordoverfladen (havoverfladen) som regn, slud, sne eller hagl.

Nedbørdøgn
Det er - meteorologisk set - et nedbørdøgn et eller andet sted i landet, når dagens akkumulerede nedbør er større end eller lig med 0,1 mm. I nogle sammenhænge bruges grænsen 1 millimeter i stedet. Det er - meteorologisk set - et stort nedbørdøgn et eller andet sted i landet, når dagens akkumulerede nedbør er større end eller lig med 10 millimeter.

Nedbørmængde
Den totale mængde nedbør, som når jord/havoverfladen et givet sted i en given periode. Den udtrykkes ved den "dybde" (normalt i millimeter), hvormed nedbøren (i flydende form) ville dække jordoverfladen, hvis den blev liggende uden at sive ned eller fordampe. Én millimeter nedbør svarer til én liter vand pr. kvadratmeter.

Nedbørmåler
Instrument til måling af nedbør både i flydende og fast form.

Nettostråling
Forskellen imellem nedad- og opadrettet stråling. Se også elektromagnetisk stråling.

Nimbostratus
Regnskyer med stor vertikal udstrækning. Giver ofte jævn dagsregn. Forekommer især ved varmfronter; højde 1-3 km.

NOAA
Engelsk forkortelse for "National Oceanographic and Atmospheric Administration", som er den amerikanske styrelse for meteorologi og oceanografi.

Nordlys
Lysudsendelse fra atomer og molekyler i den øvre atmosfære i 100-300 km's højde, der anslås ved kollision med indfaldende stråling af energirige elektroner og ioner. En del af strålingen kan komme direkte fra vulkanagtige udbrud på Solen, mens hovedparten kommer fra Jordens strålingsbælter i forbindelse med magnetiske storme. Kaldes også polarlys eller Aurora og forekommer oftest i svagt lysende grønlige og rødlige farver. Polarlys over den nordlige halvkugle kaldes Aurora Borealis, over den sydlige Aurora Australis.

Normaler
Gennemsnit over en årrække (typisk 30 år).

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle