Temaer om vejr og atmosfære

I dette omfattende tema kan du læse om mange af de ting, som rører sig i vores atmosfære, og som påvirker vores liv helt tæt på. Emnerne gør dig bla. klogere på de potentielt farlige vejbetingelser om vinteren, hvad der skal til, for at vi officielt har hvid jul, hvorfor ozonlaget er så vigtigt, hvad forskellen er på en cumulus- og en nimbussky, hvad der gør forårets vejr særligt, og hvad det mere præcist var, der skete, under orkanen i 1999.

Katastrofeberedskab

I krisesituationer kan et godt varslings- og beredskabssystem være med til at hindre eller begrænse skadevirkninger på liv, helbred og økonomiske værdier. Sammen med andre styrelser er dette en af DMI's vigtigste opgaver. Vejret spiller nemlig en rolle i mange situationer - også de alvorlige - og derfor er vi døgnbemandede.

Læs mere.

Varsler om farligt vejr – fra storme til skybrud

Når vejret virkelig raser, kan det koste menneskeliv og mange millioner af kroner for samfundet. Jo bedre samfundet kan forberede sig på vejrets luner, des mere kan skaderne mindskes. Derfor er varsling dybt forankret i DMI’s virke og organisation, og DMI er en central aktør i beredskabsaktiviteter, hvor vejret har indflydelse.

Læs mere.

Vejrmodeller step by step – for de nysgerrige og nørdede

For at lave så nøjagtige vejrudsigter som muligt, har DMI udviklet sin egen vejrmodel som passer særligt til det danske klima og landskab. Bliv klogere på det stykke arbejde, der ligger bag hver eneste vejrudsigt.

Læs mere.

 

Kuldeindeks og hedeindeks

Vi befinder os i en konstant vekselvirkning med omgivelserne. Vores fysiologiske tilstand afhænger i høj grad af temperaturvariationer i disse omgivelser. Der er udviklet detaljerede måleteknikker, som kan fortælle os præcis hvor koldt eller varmt noget er, og den oplevede temperatur kan let være en anden end den, som termometeret viser.

Læs mere.

Vind

Vind består dybest set af hvirvler i atmosfæren. Det er luftmasser, som med større eller mindre kraft er i bevægelse og påvirker hinanden. En kølig brise på en sommerdag kan være noget af det dejligste, mens orkaner kan rive hustage af og koste liv. 

Læs mere.

 

Decemberorkanen 1999

Den 3. december 1999 blev Danmark ramt af den kraftigste orkan i det 20. århundrede. Under orkanen omkom syv danskere, og 800 kom så alvorligt til skade af orkanens rasen, at de måtte søge lægehjælp.Orkanen gik også hårdt ud over de danske skove. Heldigvis er det ikke så ofte, at vi har orkaner af den styrke.

Læs mere.

Pollen

Pollenallergi er en ret almindelig lidelse i Danmark og det er primært unge mennesker, der har den. Pollensæsonnen strækker sig fra midten af februar til slutningen af august. Man måler niveauet af pollen i luften ved at indfange den i en speciel pollefælde, som bliver tømt på præcise tidspunkter. 

Læs mere.

 

Ozonlaget og UV-stråling

Ozon har stor indflydelse på livet på Jorden. Gassen er vigtig, fordi den forhindrer store dele af Solens skadelige ultraviolette stråler i at nå ned til Jordens overflade og dermed ramme os. Når UV-indekset er højt, skal man være særlig opmærksom på at bruge solcreme. Dog er ozon også skadelig, både som drivhusgas og luftforurener.

Læs mere.

Skyer

Utallige mennesker har gennem tiden været fascineret af de bjergtagende figurer, der former sig på himlen højt over vores hoveder. Skyer kan både antage smukke farver i aftensolen eller på irriterende vist dække for solen. De er opdelt i en stærkt forgrenet familie og kan måske fortælle dig, hvordan vejret bliver.

Læs mere.

 

Lyn og torden

Nogle hader det og andre bare have det hele med. Lyn og torden både fascinerer og skræmmer. Temaet her omhandler lyn og torden i almindelighed og i Danmark, lynets fysik, DMI’s lynpejlesystem, lynstatistik, forholdsregler og råd hvis man rammes, kornmod, kuglelyn, røde feer, blå jets og elvere.

Læs mere.

Lysfænomener på himlen

Der kan opstå mange flotte syn på himlen takket være lysets spil og fysikkens regler. Her kan du læse om - og se på - regnbuer, haloer, nordlys, solnedgange, lysende skyer, Månen og Mælkevejen. Det er fænomener, der altid har fascineret og undret os, og nu får du lidt af forklaringen bag.

Læs mere.

Forårsfænomener

Foråret gør os som regel glade og for os til at føle, at sommeren for alvor rykker tæt på. Foråret har nogle særlige vejrmæssige kendetegn. Læs om dem her og få de gode forklaringer på den store forskel mellem nat og dag, hvad typisk forårsvejr er og forårsfænomemer som stærk sol, tørheden, havgus samt den iskolde vind påskeøsten.

Læs mere.

Indian Summer og efterårets farver

Indian Summer er en stille, lidt diset, sommervarm periode i efteråret med blå himmel, lavtstående sol og vegetationens gyldne farver. Begrebet kommer formentlig - og ikke overraskende - fra Amerika. Men hvad forstås der ved Indian Summer og er indianerne virkelig indblandet? 

Læs mere.

 

Hvid jul i Danmark

Det er kun rigtig jul, hvis der ligger sne juleaften. Sådan føles det i hvert fald. Ved en landsdækkende hvid jul forstås normalt, at mere end 90% af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen. Men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm.

Læs mere.

På cyklen i regnvejret

Der er blevet lovet regnvejr, og man havde egentlig planlagt at tage cyklen på arbejde. Skal man så vælge bilen eller tage bussen? Nej, du skal da op på cyklen alligevel, og her kan du finde alle de gode grunde og råd som kan hjælpe dig. Bla. er der bedre plads på cykelstien og luften, som du indånder, er renere.

Læs mere.

Styr på bilen i glat føre og sne

Når du kører bil om vinteren er der mange ting at være opmærksom på, hvis du vil undgå halv- og helfarlige situationer. Forekommer der isslag eller islag, kender du dins bils teknik godt nok, hvad gør man i glat føre, og hvordan undgår man at skride ud i sne? Selv om der er meget at læse - og lære - er det stadig en billig livsforsikring.

Læs mere.

Gode råd om vejr og festivaler

Mange tusinde tager på festival i løbet af en sommer i Danmark. Fornuftig adfærd i forhold til vejret kan skåne deltagerne for unødige udfordringer og gøre det fysisk krævende festivalliv lettere. Vi har samlet alle de gode råd om festivalliv og vejr her.

Læs mere.

 

 

Vejrets detektiver - sagsarkiv

Når en vejrsag er mystisk, underlig eller tilsyneladende uforklarligt, så sætter vi Vejrets Detektiver på den. Få svar på hvem, der satte kryds i Sverige, om de har to sole i Alaska, er der vulkaner på Grønland, hvem delte det danske vejr på midten og er der tropiske orkaner over Tjekkiet?

Læs mere.

 

Meteorologisk lommeregner

Forudse selv vejret eller omregn meteorologiske måleenheder med DMI’s meteorologiske lommeregner. Lommeregneren består af seks forskellige formularer. Dem kan du bruge til at omregne fx lufttemperaturen fra celcius til fahrenheit - eller omregne lufttryk, hvis du skal indstille dit hjemmebarometer.

Læs mere.

 

Populærvidenskabelige artikler om vejr og atmosfære

Her finder du alle de populærvidenskabelige artikler, som DMI's forskere har skrevet om emner, der relaterer til vejr og atmosfære. Her er bla. skrevet om chillfaktorens historie, vulkanudbrud på Island, hvordan de sidste vintre er forløbet og skybruddet over København i 2011. 

Læs mere.

Viden om vejr og klima

Se alle