1872

Den store danske videnskabsmand H. C. Ørsted foreslog i 1820, at der systematisk skulle foretages meteorologiske observationer i Danmark, og i 1827 fik han nedsat Meteorologisk Comitée, men nåede ikke at se fuldbyrdelsen af sine tanker inden sin død i 1851. Meteorologisk Institut blev oprettet i 1872. Det skete med en bevilling på 7.400 rigsdaler for det første år. Instituttet havde fire medarbejdere med Niels H.C. Hoffmeyer (1836-1884) som bestyrer. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en af de ældste statslige institutioner i Danmark.

Meteorologisk Institut - Esplanaden 19
Meteorologisk Institut på Esplanaden 19 i København var blot bemandet af en håndfuld mennesker. Foto: DMI
 • En af de voldsomste stormfloder rammer Danmark

  Oprettelsen af Meteorologisk Institut skete i øvrigt samme år som en af de voldsomste stormfloder skyllede ind over Danmark. Store dele af Lolland og Falster blev oversvømmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede på Sjællands østkyst. Også andre øer og lavvandede områder langs Øresund, Jyllands østkyst og de jyske fjorde var hårdt ramt af oversvømmelsen.

  Den 13. november 1872 blæser en nordøstlig vind af orkanstyrke over den vestlige Østersø. Den kraftige vind transporterer store mængder vand fra den østlige til den vestlige del af Østersøen, som oplevede den værste stormflod i flere hundrede år. Vandstanden nåede op på 2 meter ved Bornholms nordkyst, lige under 3 meter ved Østsjælland, Falster og Lolland og 3,5 meter ved Sydøstjylland.

  Landet og befolkningen var ikke forberedt på en sådan ekstrem vejrmæssig situation. Der var hverken vejrudsigter, stormflodsvarsling eller beredskab. De diger, der fandtes langs de mest lavtliggende kyster, var slet ikke dimensioneret til vandstande af denne højde. Resultatet blev, at store områder blev oversvømmet, især på Lolland-Falster. Huse, havne og skibe blev ødelagt, og i alt mistede omkring 90 mennesker livet, heraf de 80 på Lolland-Falster.

  På havet i den vestlige Østersø udviklede situationen sig også katastrofalt. De høje bølger skabt af orkanvinden var årsag til, at op mod 600 sejlskibe forliste eller strandede, og flere hundrede søfolk mistede livet. Bølgerne havde også ødelæggende effekt, når de ramte land.

  Stormfloden 1872 gengivet i Illustreret Tidende. Illustration: Creative Commons
 • Første vandstandsmåler opsættes som forsøg på Toldboden i Københavns Havn.

 • I 1883 eksploderer den indonesiske vulkanø Krakatoa, hvilket resulterer i en 35-40 meter høj tsunami, der kunne måles over hele kloden. Da bølgen nåede København ca. 1½ døgn efter eksplosionen efter at have rejst den halve klode rundt, var den ca. 10 cm høj.

  Vulkanen Krakatoa er stadig aktiv, her i 2011. Foto: Istock
 • Regelmæssige vandstandsmålinger begynder i 1889 på 8 udvalgte steder landet rundt. hvor der stadig måles i dag. De 8 målestationer er fortsat aktive i dag sammen med de vandstandsmålere, der er kommet til gennem årene.

 • Opdagelsen af stratosfæren.

 • Stratosfærens beskaffenhed bekræftes med ballonopsendte meteografer – et instrument, der samtidigt registrerer flere meteorologiske elementer i det samme diagram. Stratosfæren er en del af atmosfæren, der er inddelt i seks lag. Den nederste del af atmosfæren hedder troposfæren – fra havniveau op til 8-16 km’s højde. Stratosfæren strækker sig fra 8 til 50 km’s højde.

 • Den første radiosonde, der er en ubemandet ballon med meteorologisk måleudstyr, opsendes i Danmark fra dragestationen ved Hald i Midtjylland. Før den tid blev der fortrinsvis anvendt stålwire-trukne drager. Det var farligt i tordenvejr.

 • Århundredets første orkanagtige storm rammer Danmark lige efter jul 25.-26. december. Mange steder i landet er der vindstød fra vest på over 35 m/s. Stormen koster mindst fire menneskeliv, forliste skibe, sammenstyrtede huse og betydelige oversvømmelser.

 • 19. april bliver Sjælland og dermed også hovedstaden begravet i sne og alle telegrafforbindelser afbrudt. Meteorologerne afskæres derfor fra de mange vejrmålinger, som hver dag telegraferes til Meteorologisk Institut. Uden vejrmålinger kan meteorologerne ikke tegne vejrkort eller lave vejrudsigter.

  Rådhuspladsen pudret med sne. Foto: Københavns Bymuseum
 • Stormvarslingstjeneste oprettes på baggrund af julestormen i 1902 og den sene snestorm i 1903.

 • Danske J. C. Ellehammer flyver i dette år med sit motoriserede sejldugs-dragefly på øen Lindholm. Den første flyvetur strækker sig over 42 meter i en lille meters højde. Luftfarten skulle snart udvikle sig til en stor brugergruppe og en aktiv samarbejdspartner i vejrtjenestesammenhæng.

  Ellehammers flyvetur øger interessen for det mellem himmel og jord. Foto: Creative Commons
 • Kulingsvarslingstjeneste oprettes. Man oprettede samtidig en række visuelle varslingsstationer, ni stormstationer og seks kulingstationer, der ’satte varsler op’, det vil sige, at man hejste signaler og flag afhængig af varslet. Dette gjorde Danmark til foregangsland med visuel varsling. Denne type varsling blev først afløst ved radioens indførelse omkring 1925. I dag bruger meteorologerne stadig udtrykket med ’at sætte et varsel op’, selvom varslingen i dag er digitaliseret.

  Foto: Vejret, 88
  Foto: Vejret, 88
 • Arbejdet med Atlanterhavskablet påbegyndes.

 • Atlanterhavskablet færdiggøres. Det giver mulighed for indsamling af observationer fra Færøerne og Island.

 • 23. januar 1907 registreres det højeste lufttryk i Danmark med 1062,2 hPa i Skagen og i København, mens der blot en måned senere blev målt det laveste lufttryk i Danmark - også i Skagen den 20. februar, da instrumentet viste 943,5 hPa.

 • Meteorologisk Institut udarbejder de første vejrudsigter for Færøerne.

  Færøerne, her den ubeboede ø Tindhólmur, er voldsomt udsat for vind og vejr. Foto: istock
 • 3. december forårsager en storm store oversvømmelser i Sydvestjylland. Vandstanden i Esbjerg Havn bliver målt til 3,91 meter. 90 år senere gentager historien sig med decemberorkanen i 1999.

 • Meteorologernes særlige kodesprog, den synoptiske kode, ændres, så den indeholder barometertendens (stigende og faldende lufttryk) over tretimers perioder. Synoptiske koder er udbredte inden for meteorologien, da de giver mulighed for at dele mange oplysninger på en let og kortfattet måde.

  Eksempel på meteorologernes særlige kodesprog: SMDN60 EKMI 230600 AAXX 23064

  06184 07/57 /0502 10005 21008 30327 40340 52002 60002 71010 333

1914

2. august brød 1. verdenskrig ud, og det påvirkede meteorologien flere år frem, da de internationale kontakter mellem landene brød sammen, og daglige kabel-telegrammer svandt ind.

Skyttegrav under 1. verdenskrig, der betød et stop for mange internationale samarbejder, også de meteorologiske. Foto: Creative Commons
 • Grundstenen til den moderne meteorologi blev lagt i perioden 1918-20. Det skete med Bergenskolens banebrydende arbejde i polarfrontmeteorologien – også kendt som frontologien.

  Begrebet ’fronter’ var et resultat af det krigssprog, der var meget udbredt som følge af 1. verdenskrig. Bergenskolen, en række skandinaviske meteorologer under ledelse af Wilhelm Bjerknes, fortsatte i 1920’erne og 1930’erne med at uddybe og udvide deres begreber og idéer.

  Norske Wilhelm Bjerknes stod fader til ’frontologien’. Foto: Creative Commons
 • CAI (Conférence Aéronautique International) afholdes, og første udgave af Den Internationale Luftfartskonvention aftales.

  Konventionen er det internationale retslige grundlag for civil luftfart. Den består af 19 bilag, som beskriver standarder og praksis inden for et område, som f.eks. luftens færdselsregler, uddannelse og flyveledelse. Bilag 3 definerer de meteorologiske tjenester, som skal leveres til luftfarten og danner hermed grundlaget for DMI’s ydelser til den civile flyvning.

 • 7. august åbner verdens ældste luftfartsselskab DDL (nu den danske del af SAS) sin første rute - København (Kløvermarken) til Warnemünde. En rivende udvikling er startet. Det kommer fremover til at stille store krav til den meteorologiske service og meteorologernes viden om atmosfæren.

 • De første trådløse radiomodtagere blev installeret ved Meteorologisk Institut i København. Observationerne blev morset ind løbende.

 • Dette år startede den landsdækkende registrering af solskinstimer. I København var der dog allerede på det tidspunkt blevet målt solskin i over 50 år.

 • Ulvsund-stormen 23. -24. oktober. En storm fra nord, som især bliver kendt, fordi dampskibet S.S. Ulvsund forliser under en sejlads mellem København og Nakskov, og de 20 personer om bord drukner. Meteorologisk Institut får kritik for at have varslet mangelfuldt.

 • Meteorologisk Institut begynder at samarbejde med Danmarks Statsradiofoni. Der udsendes daglige vejrmeldinger over Lyngby Radio, og om sommeren bliver der sendt høstvejrmeldinger.

 • Det første danske radiobetjente vejrmeldekontor oprettes på Sydsjælland til støtte for flyvningerne til Hamburg, Berlin og Amsterdam.

 • I løbet af de næste år oprettes de første radiotelegrafstationer i Grønland, og de første vejrtelegrammer kommer til Danmark via Julianehåb (Qaqortoq) radio.

 • Direkte radioudsendelser fra Vejrtjenesten igangsættes. Kl. 8.40 fortæller meteorologen om de aktuelle observationer og varsler og kl. 10.45 gives en meteorologisk oversigt og udsigter. I dag sendes vejrmeldingen fortsat på samme tidspunkt på mellem- og langbølge.

 • 19. april oprettes Flyvevejrtjenesten med kontor i Kastrup Lufthavn. I midten af 1920’erne begyndte den civile ruteflyvning. Besætningerne fik i begyndelsen sparsomme oplysninger om aktuelle vejrforhold på ruterne. Det var slet ikke nok. I 1926 blev en flyvemeteorologisk tjeneste derfor etableret. Grundstenen var dermed lagt til Flyvevejrtjenesten, der senere udviklede sig under Statens Luftfartsvæsen.

 • Farvandsudsigterne udvides til at dække hele Nordsøen og der afholdes meteorolog-kongres i København, hvor der bl.a. bliver indført nye og forbedrede synoptiske vejrkoder.

  International kongres for meteorologer i København. Foto: Vejret, 88
 • Under et usædvanlig kraftig uvejr i de sydlige egne 8. - 9. juli falder der på Ærø 168,9 mm regn på kun 24 timer. Det er stadigvæk nedbørrekorden for 24 timer i Danmark.

 • 1. januar indførtes frontologien i dansk vejrtjeneste. Den nye metode var begyndelsen til den moderne synoptiske meteorologi, som byggede på Bergenskolens arbejde, der allerede var begyndt i 1919.

1939

2. verdenskrig udbryder, og det er begyndelsen til et fuldstændigt sammenbrud af det internationale arbejde – og hermed Vejrtjenestens livsnerve.

Bajonetter og samarbejde fældes under 2. verdenskrig. Foto: Istock
 • 9. april bliver Danmark besat af Tyskland, og den dag ophører alle vejrmeldinger fra Meteorologisk Institut. Året bliver samtidig århundredets koldeste år.

  Foto: Vejret, 88
 • Under krigen opretter USA radiosondestationer i Grønland. Disse overgår senere til Meteorologisk Institut i løbet af 1950'erne.

 • 29. januar oplever man i Silkeborg kulderekord med -31 grader, og fem mennesker omkommer i den hidtil koldeste januar i Danmark. Denne vinter er den sidste af de såkaldte trillinge-isvintre: 1939-1940, 1940-1941 og 1941-1942.

 • Den international aftale Conférence Aéronautique afløses af Luftfartskonventionen, underskrevet i Chicago den 7. december 1944.

 • Vejrmeldingerne vender tilbage efter pausen under 2. verdenskrig.

  Foto: Vejret, 88
 • Det tørreste kalenderår med blot 466 mm nedbør. Ifølge den nye klimanormal for perioden 1991-2020 falder der gennemsnitligt 759 mm om året i nutiden.

1949

I november flytter Meteorologisk Institut fra Esplanaden til en større herskabsvilla på Gammelhave Allé 22 i Charlottenlund.

Meteorologisk Institut - Gamle Have Allé 22
Foto: Vejret, 88
 • World Meteorological Organization (WMO) oprettes 23. marts 1950 og bliver et år senere FN’s specialiserede agentur for meteorologi (vejr og klima), operationel hydrologi og relaterede geofysiske videnskaber. Verdens nationale meteorologiske institutter har en lang tradition for at samarbejde. Det hænger især sammen med, at vejret ikke kender landegrænser, og derfor skaber det stor værdi, når data deles.

  logo for WMO
 • Vejrmeldingen i Danmarks Radio udvides til at omfatte i alt to døgn.

  Ikke bare vejrudsigter i radioen, men meldinger over to dage! Foto: Istock
 • Forsvarets Vejrtjeneste oprettes for at betjene flyvevåbnet, der blev et selvstændigt værn i 1950.

 • Meteorologisk institut påbegynder stormflodsvarsling for Danmark. De første simple metoder til varsling af stormflod var baseret på en statistisk sammenhæng mellem maksimal pålandsvind og højeste vandstand, der som regel var kombineret med det astronomisk fastlagte tidehøjvande.

 • Flyvevejrtjenesten åbner kontor i Kangerlussuaq (tidligere Sdr. Strømfjord) og bemandes med danske meteorologer.

 • Meteorologisk Institut begynder at udarbejde udsigter for de grønlandske farvande.

 • Meteorologisk Institut får installeret en Siemens radiofaksimile-modtager så vagthavende meteorolog kan modtage kopier af tyske vejrkort.

 • Danmarks første vejrradar opstilles ved Karup.

 • Satellitteknologien udvikler sig hastigt. 4. oktober sendes Sputnik 1, verdens første satellit i kredsløb af Sovjetunionen.

 • 31. januar 1958 sendes Explorer-1, den første amerikanske satellit, i kredsløb om Jorden.

 • Den første vejrsatellit, Vanguard 2, blev opsendt den 17. februar 1959. Den var designet til at måle skydække og modstand, men en dårlig rotationsakse og dens elliptiske kredsløb begrænsede mængden af nyttige data. Satellitter er en banebrydende teknologi, som i dag understøtter overvågningen af vores vejr og klima.

 • 30. januar forliser grønlandsskibet Hans Hedtoft, og 95 mennesker mister livet. Det fører indirekte til etablering af Meteorologisk Instituts Istjeneste i Narsarsuaq i november samme år.

  Hans Hedtoft går ned

  Under en orkan i det isfyldte farvand syd for Grønland forliste skibet M/S Hans Hedtoft på sin jomfrurejse syd for Kap Farvel 30. januar 1959. Samtlige 95 ombordværende omkom. Vraget er aldrig blevet fundet, og de nøjagtige omstændigheder omkring forliset er aldrig klarlagt fuldt ud. Ud over de tragiske konsekvenser for ofrene og deres familier var forliset et chok for alle i Grønland og i Danmark.

  Kort efter forliset nedsattes et udvalg under Ministeriet for Grønland. Udvalget, med viceadmiral A. H. Vedelsom formand, skulle undersøge besejlingen til og fra Grønland, herunder kystsejladsen i alle årets måneder. Endvidere skulle sikkerheds- og redningstjenesten i Grønland undersøges. Vedel-udvalgets betænkning, der forelå syv måneder senere, foreslog blandt andet etablering af en permanent isrekognosceringstjeneste med base på den nedlagte amerikanske militære flyveplads Bluie West One i Narsarsuaq. Forliset var således den direkte årsag til oprettelsen af Iscentralen, der blev bemandet af grønlandsskippere med erfaring fra sejlads i havisen.

  Den første danske isrekognoscering fra Narsarsuaq og indvielsen af Iscentralen fandt sted 30. november 1959. I de følgende 58 år blev der foretaget isrekognoscering for sejlruter i fjordene i Sydgrønland 1-3 gange om ugen, de første mange år med fastvinget fly og efterfølgende med helikopter. Denne flybaserede overvågning er i dag blevet erstattet af satellitter.

  Foto: Creative Commons
 • Vejret kom i telefonen på ’Servicetelefonerne’ 0053 og 0054 med vejrudsigter for både land og hav.

  Servicetelefonen var populær i forrige århundrede. Foto: Colourbox
 • Meteorologerne begynder at optræde regelmæssigt lørdag i det helt nye tv-medie ’Aktuelt’ i Danmarks Radio. Ordningen kører i ca. fem år.

 • 14. juni etableres Europas første rumfartsorganisation. Den bliver senere en del af ESA (European Space Agency). I dag er DMI med til at udforme kommende europæiske satellitter gennem ESA’s panel Mission Advisory Group (MAG), hvor de rådgiver ESA om de videnskabelige fordele og ulemper ved udformningen af instrumenter til satellitterne.

 • Danmarks Radios udvider med daglige tv-vejrudsigter.

 • Sidst på året opsendes den amerikanske vejrsatellit TIROS-8. Fra den modtager bl.a. Observatoriet i Rude Skov de første skybilleder.

 • 28. august sendes den amerikanske vejrsatellit Nimbus-1 i kredsløb, og den giver fra sin bane i 400-900 km’s højde de første brugbare billeder af sky- og isformationerne. Signalerne nedtages i Observatoriet i Rude Skov. Senere samme år etableres også en satellitmodtagestation ved Iscentralen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Nimbus-1 er forløberen til NOAA-satellitserien.

  Nimbus-1 var en vejrhistorisk milepæl. Foto: Nasa
 • 11. oktober kan man i BT læse: ’Farvel til TV’s syv meteorologer’. Efter 5 år med meteorologer på TV hver lørdag ryger meteorologerne ud sammen med ’Aktuelt’ ved navneskiftet til ’TV-avisen’.

 • Efter henvendelse fra Danske Elværker og Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU) opstiller Meteorologisk Institut 20 lyntællestationer landet over. De 20 målestationer var alene beregnet til at tælle antallet af lynnedslag inden for en mere eller mindre veldefineret afstand fra stationen. Det skete ved, at et tilsluttet tælleværk blev aflæst to gange i døgnet af en lokal observatør. Resultaterne blev skrevet ned i et skema, der hver måned blev indsendt til DMI.

 • 28. februar opsendes den amerikanske vejrsatellit ESSA-2. Det er indledningen til en lang periode med stabil modtagelse af ’skybilleder’.

  Snurrebassen Essa-2’s navn henviser til Environmental Science Services Administration. Foto: NOAA
 • 17. - 18. oktober rammes Danmark af en af århundredets værste storme i Danmark. Vestenstorm, som resulterer i skader på hangarer og fly i Kastrup, ved Hanstholm undsættes et skib i stormen, og op mod trekvart million træer vælter. Skaderne opgøres til ca. 50 millioner kroner.

  Skaderne på Bornholm var voldsomme. Foto: Vagn Hansen/Dansk Natur
 • 15-16. januar rammer et orkanagtigt stormvejr Danmark og koster ni mennesker livet.

  Fronterne ved stormen i 1968. Illustration: Metoffice
 • Vejrudsigterne i DR-TV (uden meteorologer) bliver nu suppleret med vejrkort.

 • 6. februar ødelægger en Piteraq med lufttemperatur omkring -20 grader og vindstød anslået til mere end 300 km/t (175 knob eller ca. 90 m/s) ødelægger store dele af den østgrønlandske by Ammassalik (Tasiilaq).

  Piteraq – stormenes furie

  Piteraq er en katabatisk vind, der er særlig lunefuld og voldsom. Katabatiske vinde er vinde, der falder ned og forstærkes undervejs. Man opdeler dem i føhn- og faldvinde, og de findes mange steder i verden under forskellige navne, som f.eks. mistral, bora eller piteraq.

  Katabatiske vinde kan opstå meget pludseligt og optræder hyppigt med orkanstyrke. I Grønland kan de lunefulde faldvinde komme fra Indlandsisen eller fra højtliggende fjeldplateauer, hvor kold luft styrter, som laviner, ned over terrænet mod kysten. Den grønlandske betegnelse piteraq betyder noget i retning af ’det, der overfalder én’, og der er virkelig tale om et overfald af, hvad man kan kalde stormenes furie. I løbet af få minutter kan den slå ned, og de mest voldsomme har middelvinde på 40 m/s og vindstød på 70 m/s, altså dobbelt orkanstyrke.

  Østgrønlandske Ammassalik blæste næsten i havet i februar 1970. Foto: GTO

1971

Meteorologisk Institut flytter til Lyngbyvej 100 i København.

Lyngbyvej 100 ved Ryparken Station i København er DMI’s hovedkvarter frem til 2023. Foto: DMI
 • Meteorologisk Institut får sin første ’state of the art’ datamat, en RC4000. Computeren har hele 192 kilobyte RAM. I begyndelsen af halvfjerdserne var der fem ansatte i IT-afdelingen, i dag er der over 100 IT-medarbejdere.

  Sådan så en muskuløs datamat ud i 1971. Foto: Datamuseum.dk
 • 15. oktober etablerer Meteorologisk Institut Vejrrutevejledningen for skibe på verdenshavene.

  Vejrrutevejledningen hjalp søfarende helt frem til 2017. Foto: Istock
 • 21. august sendes den første danske raket ud i rummet fra Meteorologisk Instituts videnskabelige raketstation ved Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) i Grønland. Raketten var en NikeApache, der nåede ca. 220 km’s højde. Raketten var den første i et flerårigt program, hvis hovedformål var studier af ionosfæren, solvinde og nordlys.

 • Meteorologisk Institut fejrer sit 100 års jubilæum.

 • Ved Station Nord etableredes den første automatiske vejrstation i Grønland.

 • 10. august måles den absolut højeste temperatur ved en vejrstation i Danmark. Termometret viser 36,4 grader ved Holstebro og det er 0,6 grader varmere end den hidtidige rekord fra 1911.

 • 3. januar 1976 rammer en stormflod Danmark. Stormfloden var den direkte årsag til, at man byggede det fremskudte dige i Vadehavet og betød også, at Meteorologisk Institut fik en bevilling til at opgradere instituttets datamat fra en RC4000 til en RC8000.

  Borgere kæmper for at redde et dige i 1976. Foto: Sognearkivet i Sønderho
 • I et samarbejde mellem DMI og Københavns Amts Vejvæsen oprettes de to første glatføre-målestationer i Danmark. Det var begyndelsen til en landsomfattende glatførevarsling, og i dag er der omkring 300 glatførestationer rundt om i landet.

 • En pollenfælde opsættes på taget af Meteorologisk Instituts bygning til måling af ’dagens pollental’ i samarbejde med Astma og Allergiforbundet. Dagens pollental blev fra 1981 suppleret med en egentlig pollenprognose for Købehavn og fra 1983 også for Viborg. Pollenfælden er den dag i dag stadig placeret på taget af DMI.

 • 23. november opsendes den første europæiske satellit, METEOSAT-1 fra ESA-Rumcentret i Fransk Guyana. Den bringes i en geostationær bane over Ækvator og 0-grad medianen, hvorfra den døgnet rundt tager billeder af skyformationerne. Skyfilmen vises bl.a. i forbindelse med vejrudsigterne på DR-TV.

 • Fra 28. december og flere dage frem rammer et af århundredets værste snevejr store dele af landet.

 • Det fælles europæiske vejrcenter ECMWF udsender sine første operationelle prognoser. I dag er prognoserne fra ECMWF fundamentale for de nationale vejrprognoser, som de forskellige meteorologiske institutter i Europa udarbejder.

 • Frem til 1986 gennemføres AWS-projektet (Automatic Weather Stations) med oprettelse af automatiske stationer i Grønland og enkelte i Danmark. Først i slutningen af 1990’erne og i begyndelsen af det nye årtusinde er hele stationsnettet blevet automatiseret med undtagelse af få typer, som fx de manuelle nedbørsmålere.

 • Begynder med en arvet snestorm fra det gamle år. Fra den 28. december 1978 og nogle dage ind i det nye år er Danmark nærmest lammet af snekaos. Det er begyndelsen på en isvinter.

 • DR-TV har atter i en periode TV-meteorologer i den daglige ’TV-avisen’. Ordningen ophører efter nogle år.

 • I efteråret stiftes Dansk Meteorologisk Selskab (DAMS).

 • 24.-25. november rammer en orkan det meste af landet fra vest. Der måles vinde over 40 m/s. Havet gennembryder digerne i Sønderjylland, hvor vandet steg fem meter over normal vandstand. Mindst en person omkommer i Nordsøen. Skaderne vurderes at koste over 100 millioner kroner at udbedre.

 • Natten til den 8. januar måles den laveste temperatur i Danmark: -31,2 grader i Thy.

 • Et vejrmæssigt meget usædvanligt år, der af de fleste nok mest huskes fra en knaldgod sommer, på trods af en kendt meteorologs pessimistiske forudsigelser.

  Meteorolog Henrik Voldborg fik kærligheden at føle på forsiden af Ekstra Bladet.
 • 18. januar blæser vindstød på 120 km/t en del af Christiansborgs kobbertag af, og to fodgængere bliver dræbt. Rundt om i landets skove vælter stormen træer i hobetal.

 • DMI får lov til at udføre ’indtægtsdækket virksomhed’, dvs. sælge specielle produkter.

 • Den første fælles europæiske vejrmodel går i luften. HIRLAM er et samarbejde mellem de nordiske lande samt Holland, Irland og Spanien.

 • Meteorologisk Institut får sin første supercomputer, som kan beregne mere detaljerede prognoser for dansk interesseområde.

 • 19. juni etablerer en række europæiske lande organisationen European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT).

 • Den koldeste og solfattigste sommer i mands minde bliver kaldt ’den grønne vinter’.

 • I foråret kommer TV-meteorologer igen på skærmen (DR-TV). I første omgang kun om søndagen, men fra efteråret har de deres daglige indslag i tilknytning til aftenens nyhedsudsendelser.

1990

De danske vejrtjenester sammenlægges pr. 1. januar (Flyvevejrtjenesten, Forsvarets Vejrtjeneste og Meteorologisk Institut) under et: Danmarks Meteorologiske Institut, DMI - med hjemsted på Lyngbyvej 100 i København.

Foto: DMI
 • Starter arbejdsstationsprojektet i Vejrtjenesten med det formål at gøre alle informationer fra observationer til prognoser og satellit/radarbilleder tilgængelige for meteorologerne og senere også for udvalgte kunder.

 • Varsling af stormfloder begynder med baggrund i de store stormfloder i januar og februar 1990.

 • Nyt landsdækkende lynlokaliseringssystem opsættes.

  Foto: COLOURBOX
 • Ozonmålingerne begynder i Grønland og fra 1992 også i København. Herefter indførtes daglig UV- og solvarsling i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

 • FN’s klimapanel IPCC (IPCC eller Intergovernmental Panel on Climate Change) udsender sin første vurderingsrapport om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer.

  Foto: iStock
 • En stærk vestenstorm rammer Danmark 9. januar. I Vestjylland varsles stormflodsberedskab, og der sker omfattende oversvømmelser bag digerne, fordi Ribe Å og Kongeåen går over deres bredder. En fisker mister livet.

  Ribe Sluseport - Foto: COLOURBOX
 • Rio-konventionen, der sigter mod at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer, underskrives af 154 lande i Rio de Janeiro i Brasilien. FN’s klimapanel (IPCC) opstiller i den forbindelse scenarier for de kommende års udvikling i klimaet.

 • Den anden vurderingsrapport fra FN’s Klimapanel offentliggøres. En af konklusionerne var de meget diskuterede sætninger: ’Klimaet har ændret sig i de seneste hundrede år’ og ’Vurderet samlet antyder ændringerne en skelnelig menneskelig påvirkning af det globale klima’.

 • 1. maj lanceres www.dmi.dk med vejrudsigter og andre informationer om vejr, klima og forskning

  Sådan så DMI’s første hjemmeside ud.
 • DMI får installeret en supercomputer (NEC-SX-4/16), på daværende tidspunkt Danmarks hurtigste. Computeren har 4 gigabyte RAM.

 • Danmarks Meteorologiske Institut fejrer 125 års jubilæum.

 • 2. september opsendes METEOSAT 7. Den sidste af første generations geostationære satellitter fra EUMETSAT. I år 2000, 2002 og 2006 opsendes 2. generations geostationære METEOSAT-vejrsatellitter.

 • I december træffes ’Kyotoaftalen’ med deltagelse af de fleste lande i verden. Det var en bindende aftale om at de industrialiserede lande samlet skal reducere deres udslip af seks forskellige drivhusgasser med 5,2 % inden 2010.

 • Danmarks Klimacenter (DKC) oprettes på DMI.

 • I marts igangsættes de første systematiske sæsonprognoser på DMI.

 • 23. februar kl. 11.29.55 sendes ’Ørsted’ ud i rummet. Det er Danmarks første satellit, og DMI er central partner i projektet. Satellitten skal bl.a. registrere jordens magnetfelt.

 • 3.-4. december 1999 rammer den værste orkan i dette århundrede Danmark. Orkanen kommer fra vest og fører til ødelæggelser for i omegnen af 13 milliarder kroner. Mindst seks personer omkommer.

  Orkan midt i julefrokosten

  Uvejret falder sammen med en af årets store julefrokostdage, så mange mennesker befinder sig i gader blandt knuste tagsten og i København blandt nedfaldende kobberplader fra Christiansborg. I Ribe bliver vandstanden målt til 5,12 meter over daglig vande. I 1999 var DMI’s officielle pligter at lave kuling- og stormvarsler primært med henblik på søfarten og varsling af forhøjet vandstand i Vadehavet. Efter orkanen i 1999 blev varslingsberedskabet udbygget, så DMI i tilfælde af farligt vejr også varsler politi og beredskaber.

  Orkanens øje …
 • Det vådeste kalenderår i Danmark; 905 mm. I 2019 tangeres denne rekord.

 • Det danske lynpejlesystemet bliver moderniseret.

  Systemet registrerer lyn, som går fra sky til jord og fra sky til sky. Lokaliseringen af lynene sker ved, at et net af pejlestationer registrerer lynudløsningerne samtidig.

 • DMI’s første operationelle bølgemodel dækker Nordsø-Østersø området – den har fokus på danske farvande, hvor landets kystlinje, med hundredvis af små øer, er en særlig udfordring.

 • DMI overtager vandstands- og strømmålere fra Farvandsvæsenet. Målernettet for vandstand udbygges yderligere i de følgende år, i samarbejde med Kystdirektoratet og lokale myndigheder, havne mv.

 • EUMETSAT opsender sin første polære satellit, som bliver og fortsat er det væsentligste observationsgrundlag for det europæiske regnecenter ECMWF’s globale prognoser.

  Etablering af EUMETSAT Satellite Application Facilitity (SAF) til behandling af gps-data (Radio Occultation Meteorologi), der bl.a. skal medvirke til at overvåge oceanet og havisen ved Arktis og Antarktis.

 • DMI involveres i dansk tsunami-varsling efter katastrofen 2. juledag 2004 i Indonesien, hvor mere end en kvart million mennesker omkom.

  Foto: iStock
 • DMI og de andre HIRLAM-lande indgår et strategisk samarbejde med Météo-France og nogle central- og østeuropæiske lande om at udvikle en vejrmodel til forudsigelser på ’kilometer-skala’.

 • Havmodellering går fra 2-D til 3-D, hvilket fører til en kraftig forbedring af stormflods- varslingen i indre danske farvande.

 • DMI yder support til Team Danmark i forbindelse med de Olympiske Lege i Beijing, Kina, hvor sejlsportsholdene modtager prognoser for vind, bølger og detaljeret havstrøm i konkurrence- området. Det danske hold vinder en medalje.

 • DMI får en profil på det sociale medie Twitter. Kanalen er gennem tiden drevet af især vagthavende meteorologer samt kommunikationsmedarbejdere på DMI. I dag har DMI’s Twitterprofil over 100.000 følgere.

  Foto: DMI
 • Ensemble-prognoser baseret på HIRLAM køres rutinemæssigt på DMI med henblik på forudsigelse af risiko for ekstremt vejr samt usikkerhed på prognoser.

 • HBM (Hiromb-Boos Model), der er specielt udviklet til DMI’s supercomputer, tages i operationel brug som stormflodsmodel. Den øgede regnehastighed åbner nye muligheder for at beskrive geografien korrekt i bælter, sunde og fjorde.

 • DMI udvider målernettet i indre danske farvande, så det er fuldt udbygget.

 • I juli 2011 rammes København af et særdeles voldsomt skybrud. I Botanisk Have faldt der 135 mm regn, det svarer til den mængde regn, som normalt falder på to måneder i området! Stort set hele Storkøbenhavn blev ramt af det overordentligt voldsomme skybrud, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger, og flere steder brød trafikken helt sammen i hovedstadsområdet, da vandet stod op i mange gader og stræder. Samlet set blev det til 90.644 skader med erstatninger for knap 5 milliarder kroner.

  Foto: iStock
 • DMI observerer fra satellit at havisen i Arktis har den hidtil laveste udbredelse.

 • DMI udvikler en ny vejrmodel i det internationale samarbejde med Météo-France.

 • Stormen Allan rammer Danmark 28. oktober. En kraftig sydvestenstorm i den sydlige del af landet med rekordstore vindstød. Der bliver målt vindstød på 53,5m/s. Mindst to personer omkommer. Ødelæggelser for ca. 1 milliard kroner.

 • Stormen Bodil rammer Danmark 5.-6. december: En orkanagtig norvestenstorm. Bodil dækkede et større område og huserede længere tid end Allan. Der var store oversvømmelser mange steder, bl.a. var der problemer med forhøjet vandstand i Roskilde og Isefjord, hvilket afstedkommer øget fokus på varsling af det korrekte tidspunkt for højvande.

 • DMI begynder at navngive storme i Danmark.

  Allan og Bodil i døbefonten

  Den første storm med et officielt dansk navn er Allan i 2013.Tidligere blev stormene omtalt som f.eks. ’Ulvsund-stormen’ eller ’Julestormen’.

  Flere nabolande navngiver individuelt stormlavtrykkene, som derfor kommer til at hedde noget forskelligt i de lande, de hærger. Og det skaber forvirring. Et eksempel på misforståelserne er 28. oktober 2013, hvor hele tre storme tilsyneladende satte kurs mod Danmark:

  St. Jude, Christian og Simone. I virkeligheden var det én og samme storm, blot individuelt navngivet af England, Tyskland og Sverige. Alle tre navne figurerede i danske medier med nogen forvirring til følge. Efterfølgende besluttede daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, at DMI fremover skal navngive danske storme. I samme ombæring døbte han posthumt stormen 28. oktober 2013, Allan.

  Med Allan på plads var det næste navn på listen et pigenavn. Det fik DMI’s medarbejdere lov til at stemme om på baggrund af fem forslag. Bodil vandt, for navnet var dansk og tilstrækkelig brugt til, at personer med navnet ikke skulle føle sig særligt berørte.

 • DMI’s rutevejledning for skibstrafikken nedlægges.

 • DMI’s nye supercomputer flyttes til Island, hvor der er billigere og mere grøn energi til strømforsyningen.

 • 4. januar rammes Danmark af den ’stille stormflod’.

  Den 4.-5. januar oplevede store dele af Danmarks østvendte kyster historisk høje vandstande og oversvømmelser som følge af, at et lavtryk forud havde presset store vandmængder fra Skagerrak og Kattegat ud i Østersøen. Der blev erklæret stormflod i Lillebælt, Storbælt og på hele Østersøkysten. I Køge passerede vandstandsstigningen en såkaldt 100 års hændelse, altså en situation man statistisk set kun ser én gang på 100 år. København oplevede historisk høj vandstand, som førte til overvejelser om at evakuere 30.000 mennesker fra Amager. Stormfloden er siden blevet døbt ’Den stille stormflod’.

  Foto: COLOURBOX
 • DMI er de første i verden til at opdatere ensembler af vejrprognoser på stor skala hver time.

 • DMI modtager årets sprogpris for sin modtagerorienterede, inddragende og friske stil, som fik over 60.000 borgere til at følge DMI’s tweets, der bringes døgnet rundt – året rundt, og som viser den bredde og troværdighed, der er vigtig, når det virkelig gælder om at lytte til og følge råd og varslinger.

  Illustration af de prisvindende tweets, opsat på en plakat
 • DMI’s lancerer en ny hjemmeside.

 • DMI’s Klimaatlas med viden om fremtidens klima i Danmark lanceres.

  Foto: DMI
 • DMI bliver regeringens videnskabelige klimarådgiver.

  Klimaminister Dan Jørgensen med DMI’s forskningschef Kristine Skovgaard Madsen til pressemøde om verdens klima. Illustration: Skærmdump fra Altinget
 • Nationalt Center for Klimaforskning oprettes på DMI. Centeret har til formål at samle viden på tværs af universiteter og styrelser og videninstitutioner.

  Klimaforskning i fokus på nckf.dk.
 • DMI begynder at frisætte data til gavn for samfundet og den grønne omstilling. Den første bølge omfatter observationsdata for Danmark og Grønland.

 • Mange åer og vandløb går over deres breder og store dele af Jylland rammes af massive oversvømmelser efter langvarig regn i vinterhalvåret. Vandmasserne udgjorde en trussel mod infrastruktur i et stort område fra grænsen og op til Randers. I Horsens blev 100 borgere evakueret, fordi man frygtede, at dæmningen ved Bygholm sø ville give efter.

  Vandmasserne er et kært emne i pressen. Illustration: Skærmdump fra TV Syd
 • HPE Cray Supercomputers vinder udbud på ny supercomputer under UWC-West, der er et samarbejde mellem DMI, og de nationale meteorologiske institutter fra Holland, Irland og Island.

 • DMI beslutter sammen med de øvrige HIRLAM-lande at deltage i et endnu større europæisk samarbejde på vejrmodelområdet. ACCORD-samarbejdet favner 26 lande.

 • DMI udpeges som myndighed for varsling af oversvømmelser.

2022

DMI fejrer 150 års jubilæum. Her kan du få et indblik i, hvordan instituttet hjælper rigsfællesskabet med viden om vejr, klima og hav i dag.

Viden om vejr og klima

Se alle