Om DMI

På DMI betjener vi samfundet med meteorologisk viden og data inden for rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Vi har ca. 250 medarbejdere. De fleste arbejder på Lyngbyvej i København. DMI's historie begyndte allerede for ca. 200 år siden, og DMI er derfor en af de ældste statslige institutioner i Danmark.
 

Om Danmarks Meteorologiske Institut

På DMI betjener vi samfundet med meteorologisk viden og data inden for rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Opgaverne dækker vejr, klima og hav. De strækker sig fra at udsende vejrudsigter og varsle om farligt vejr til at producere isinformation for Grønland og udvikle fremtidige klimascenarier til brug for klimatilpasning i Danmark.

Læs mere.
 

Organisationen

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har ca. 300 medarbejdere. De arbejder primært på Lyngbyvej i København, men også på flyvestationerne Karup og Skrydstrup eller i vejrtjenesten i Nuuk i Grønland. DMI består af en række afdelinger: IT og Observationer - Vejrforskning - Politik, Strategi og Kommunikation - Ressourcer og Risikostyring - Vejr og Varsler - Data og Digitalisering - Nationalt Center for Klimaforskning.

Læs mere.
 

Strategi

DMI's strategi 2019-2023 identificerer tre indsatsområder, som frem mod 2023 skal være særligt i fokus i DMI's udvikling. Målet er et meteorologisk institut, der leverer kvalitetssikrede vejrdata til samfundet, konstant udvikler data og prognoser med nye teknologier samt aktivt rådgiver borgere og samfund om konsekvenserne af vejr, klima og havets udvikling.

Læs mere.
 

Forskning på DMI

DMI har en forsknings- og udviklingsafdeling med godt 70 forskere og ph.d.-studerende. DMI's forskning er anvendelsesorienteret. F.eks. udvikler vi modeller, der kan forudsige vejr, klima eller spredning af stoffer i luften eller havet. Vi tester og tjekker, hvordan målinger fra satellitter bedst kan omsættes til brugbar viden. Vi studerer og kortlægger fremtidens klima, så nutidens Danmark kan investere klogt i langtidsholdbar infrastruktur.

Læs mere.
 

Historien om DMI

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en af de ældste statslige institutioner i Danmark. Det DMI vi kender i dag blev skabt i 1990, hvor Meteorologisk Institut, Flyvevejrtjenesten og Forsvarets Vejrtjeneste blev sammenlagt. Men DMI's historie begyndte allerede for ca. 200 år siden. 

Læs mere.
 

Resultatkontrakt og årsrapport

Se DMI's mål- og resultatplaner samt årsrapporter for de seneste fem år. Årsrapporten er virksomhedens eksterne afrapportering og viser DMI's økonomiske og faglige resultater.

Læs mere. 

 

Whistleblowerordning

Du kan som ansat på DMI, som samarbejdspartner til DMI og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold til DMI’s whistleblowerordning.

Læs mere.

Viden om vejr og klima

Se alle