Organisation

DMI er en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og er organiseret i en funktionsbestemt struktur med en række afdelinger.
 

Direktion

Direktør Marianne Thyrring

Ressourcer og Risikostyring

Vejr og Varsler

IT og Observationer

Data og Digitalisering

Vejrforskning

Nationalt Center for Klimaforskning

Politik, Strategi og Kommunikation

HR

Økonomi og Bygningsdrift

Risikostyring og Compliance

Arktisk Vejr-og Istjeneste

Militære Varsler og Vejrudsigter

Civile Varsler og Vejrudsigter

Support og Netværk

Observationsinfrastruktur

Supercomputer og IT-platforme

Applikationer

Data

Rådgivning og Digitalisering

Oversvømmelser og Hydrologi

Vejrmodeller

Hav og Radar

Globalt Klima

Rigsfælleskabets Klima

Satellitter og Arktis

Sekretariat, projekter og klimarådgivning

Kommunikation og Klimatologi

Politik og Strategi

Udvikling og Projekter

Beredskab

Fælles sekretariatet

Fælles sekretariatet

Direktionssekretariet

Viden om vejr og klima

Se alle