Om Danmarks Meteorologiske Institut

På DMI betjener vi samfundet med meteorologisk viden og data inden for rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum.
 

Opgaverne dækker vejr, klima og hav. De strækker sig fra at udsende vejrudsigter og varsle om farligt vejr til at producere isinformation for Grønland og udvikle fremtidige klimascenarier til brug for klimatilpasning i Danmark.

DMI’s aktiviteter

Målet med vores arbejde er at sikre både menneskeliv og materielle værdier. Gennem vores viden og data bidrager vi også til økonomisk og miljømæssig planlægning i samfundet – specielt inden for beredskaber, landbrug, energi, transport, infrastruktur, rådgivning og virksomheder i øvrigt.

Som meteorologisk beredskabsmyndighed er vores opgave at udarbejde prognoser og varsler samt kontinuerligt at overvåge vejr, klima og miljømæssige forhold i atmosfæren, på landjorden og i havet.

Vi indsamler og bearbejder meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske observationer i hele rigsfællesskabet. Vi overvåger også drivhuseffekt og stratosfærens ozonbalance.

Beredskab

Vi overvåger løbende vejret og varsler, når vejret bliver farligt, eksempelvis når der forventes stormflod eller skybrud. Derudover varsler vi om kuling, storm og orkaner. Vi indgår i det nationale beredskab omkring naturkatastrofer, stormflodsberedskabet og det landsdækkende atomberedskab samt ved risiko for spredning af biologiske eller kemiske stoffer.

Luftfarten og Forsvaret

Vi betjener den civile luftfart inden for rigsfællesskabet for at sikre luftfarten, dens regularitet og effektivitet. Vi udarbejder vejrudsigter og varsler samt briefer piloter og vejrobservationstjenesten på visse lufthavne. Vi forsyner også Forsvaret med meteorologiske oplysninger til at planlægge og gennemføre militære operationer. Derudover har vi vejrtjeneste-enheder ved visse militære tjenestesteder.

Havisovervågning ved Grønland

DMI’s istjeneste leverer informationer om is i de grønlandske farvande for at sikre skibsfarten omkring Grønland. Vi observerer isen via satellitbilleder og udsender haviskort til planlægning af sejllads og navigation i isfyldte farvande. 

Klima

For at ruste kommunerne til fremtidens ekstreme vejr udvikler vi et Klimaatlas. Det vil indeholde data om fremtidige ændringer i vejret på kommuneniveau og vil dække hele Danmark. Kommunerne kan bruge det til at planlægge deres klimatilpasningsindsatser, så de hverken under- eller overdimensioneres.  

Globalt deltager vi også i arbejdet med at udvikle fremtidige klimascenarier. Vi er national repræsentant i FN’s klimapanel IPCC, som vurderer den nyeste viden om klimaændringer, deres virkninger og samfundsøkonomiske aspekter.

Frie data

Vi gør vores data gratis og tilgængelige i etaper fra 2019-2022. Hidtil har vi taget betaling for data om vejr, klima og hav, men med Strategi for Digital vækst er der afsat i alt 82 mio. kr. til, at alle kvit og frit kan få adgang. Og dermed kommer DMI’s viden i endnu højere grad i spil til gavn for samfundet.

De først tilgængelige data bliver rå observationsdata om temperatur, nedbør og vind fra vores netværk af vejrstationer. Så følger data om vandstand og lyn, og til sidst de bearbejdede data som klimadata, radardata og prognosedata.

Data vil blive leveret til eksterne brugere så snart DMI selv har dem. Det giver erhvervslivet mulighed for at bruge de frie data til nye, innovative produkter og tjenester.

Viden om vejr og klima

Se alle