Historien om DMI

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en af de ældste statslige institutioner i Danmark. Det DMI vi kender i dag blev skabt i 1990, hvor Meteorologisk Institut, Flyvevejrtjenesten og Forsvarets Vejrtjeneste blev sammenlagt. Men DMI's historie begyndte allerede for ca. 200 år siden.


Meteorologisk Institut i 1872

I 1820 foreslog H.C. Ørsted (1777-1851), at Danmark skulle foretage systematiske og landsdækkende meteorologiske observationer. Meteorologisk Comitée blev derfor nedsat i 1827. Komitéens arbejde førte til oprettelsen af et centralobservatorium i København, som begyndte at indsamle systematiske data på landsplan.

Alligevel er det først i 1872, at Meteorologisk Institut blev oprettet. Det skete med en bevilling på 7.400 rigsdaler for det første år. Instituttet havde fire medarbejdere med Niels H.C. Hoffmeyer (1836-1884) som bestyrer. Her indsamlede og formidlede medarbejderne informationer, den videnskabelige forskning blev intensiveret, og instituttet voksede hastigt med nye aktiviteter.

Meteorologisk Institut flyttede ind på Lyngbyvej 100 i København Ø i 1971, og delte dengang plads med en klædefabrik.

Flyvevejrtjenesten i 1926

Civil ruteflyvning begyndte i midten af 1920'erne. Besætningerne fik i begyndelsen sparsomme oplysninger om aktuelle vejrforhold på ruterne. Det var slet ikke nok. I 1926 blev en flyvemeteorologisk tjeneste derfor etableret. Grunden var dermed lagt til Flyvevejrtjenesten, der senere udviklede sig under Statens Luftfartsvæsen.

Forsvarets Vejrtjeneste i 1953

I begyndelsen af 1950'er blev militærflyvningen samlet i et nyoprettet flyvevåben. For især at betjene flyvevåbnet blev Forsvarets Vejrtjeneste oprettet i 1953. Det blev ledet af en vejrtjenesteinspektør og bemandet med tekniske meteorologer ("flyvemeteorologer") fra Flyvevejrtjenesten samt militært og civilt personale, der foretog observationer, kommunikation og kortplotning.

De tre danske vejrtjenester i 1990

Samme år i 1953 nedsatte Forsvarsministeriet et Vejrtjenesteråd med rådgivende status også for Meteorologisk Institut og Flyvevejrtjenesten. De tre vejrtjenester samarbejdede om fx fælles uddannelse af tekniske meteorologer og på områder inden for planlægning og drift af observations- og kommunikationsnet.

I 1988 besluttede regeringen at sammenlægge de tre vejrtjenester og den 1. januar 1990 blev Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) skabt og samlet på Lyngbyvej.

Viden om vejr og klima

Se alle