Varsler om farligt vejr – fra storme til skybrud

Når vejret virkelig raser, kan det koste menneskeliv og mange millioner af kroner for samfundet. Jo bedre samfundet kan forberede sig på vejrets luner, des mere kan skaderne mindskes. Derfor er varsling dybt forankret i DMI’s virke og organisation, og DMI er en central aktør i beredskabsaktiviteter, hvor vejret har indflydelse.

De fleste har hørt om et stormvarsel, og de fleste forstår, at samfundet kan bruge dette varsel til at mindske skader og måske redde menneskeliv. Da færger og tog anses for at være særligt i farezonen, når vejret raser, er det vigtigt på forhånd at kunne aflyse færgeafgange og togafgange. Derudover kan firmaer og borgere sikre stilladser, havetrampoliner og mange andre ting, som vurderes at kunne blive revet med af et stormvejr.

DMI sender derfor varsler ud for at hjælpe samfundet og beredskaberne, og det gælder for: kraftig vind, skybrud, kraftig regn, isslag, tæt tåge, snestorm, kraftig sne, snefygning og forhøjet vandstand.

Se varslerne:

Læs artiklerne:

Du kan læse mere om de officielle betingelser for varsling af farligt vejr i:

Temaansvarlig DMI-kommunikation
Opdateret 24. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle