Sådan bruger du varsler fra DMI

Når DMI udsender et varsel, kan du se varslet flere steder på hjemmesiden.

På forsiden kan du se en bjælke, der fortæller dig, at DMI varsler. Bjælken ændrer farve efter varselsniveau og viser styrken af varslet angivet som risikomelding, varsler i kategori 1 - 3 eller femdøgnsudsigt. På bjælken kan du også læse, hvilke landsdele der er berørt og se et ikon for vejrtypen. Når du trykker på bjælken kommer du til DMI’s varselsside.

På siden ’Varsler’ ses alle 98 kommuner i Danmark, som DMI varsler om farlige vejrfænomener.

Hvis DMI har udsendt et varsel, vil du på varselssiden kunne se et Danmarkskort med overblik over alle varsler. På kortet vil de kommuner eller kyststrækninger, som er varslet være farvelagt med den farve, der svarer til varselsniveauet.

Du kan læse mere om varslet, herunder begyndelses- og sluttidspunkt for varslet, ved at trykke på et varslet område. På den måde kommer en varselstekst op i øverste højre hjørne af kortet, hvor du kan læse om, hvilke konsekvenser vejret kan få for dig.

Varsler på dine favoritsteder

Varslerne vises også de steder, som du vælger at følge, eller som du søger på. Alle steder, der ligger i et varslet område, viser et ikon med vejrtype og farve for varselsniveau.

Hvis der er flere forskellige aktive varsler for et sted, kan du se et ikon med et tal i en rød cirkel. Tallet indikerer, hvor mange varsler der er for stedet. Når du klikker på ikonet kommer du ned til teksten i varslerne. Trykker du på varselsteksten, kommer du til DMI’s varselsside med overblik over varsler i hele landet.

DMI’s femdøgnsudsigt for farligt vejr

I særlige situationer udsender DMI en femdøgnsudsigt for farligt vejr. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med vejrfænomener, som er mulige at forudsige vejret mere end 36 timer i forvejen.

Når DMI har udsendt en femdøgnsudsigt for farligt vejr, vil du på forsiden kunne se en bjælke hvor femdøgnsudsigten for farligt vejr gælder i landet. På varselssiden man du se et Danmarkskort over alle berørte områder. På kortet vil de kommuner eller kyststrækninger, som er berørt være farvelagt med den farve, der svarer til det forventede varselsniveau.

Du kan læse mere om varselstypen, herunder begyndelses- og sluttidspunkt, ved at trykke på et berørt område. Så dukker en varselstekst op i øverste højre hjørne af kortet, hvor du kan læse om, hvilke konsekvenser vejret kan få for dig.

Niveauer

DMI varsler er opdelt i fire niveauer, der vises som risikomelding, varsler i kategori 1 – 3. Til hvert niveau er knyttet en farve, som understøtter kategorien. De fire niveauer afspejler i hvor høj grad vejret kan forsage skader, hvor kategori 3 er de kraftigste og farligste vejrfænomener.

Risiko for voldsomt vejr

Vær opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig i dit område. ’Risiko for voldsomt vejr’ er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel.

Kategori 1 - Voldsomt vejr

Vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dig og dine omgivelser. Du bør være opmærksom, når du færdes ude.

Kategori 2 – Farligt vejr

Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dig og dine omgivelser. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude. Følg vejrudviklingen på dmi.dk.

Kategori 3 – Meget farligt vejr

Følg myndighedernes råd. Vær forberedt på, at der er høj risiko for, at vejrudviklingen kan påvirke dig og dine omgivelser. Følg vejrudviklingen på dmi.dk.

Viden om vejr og klima

Se alle