Varsler

Nedenfor får du en oversigt over de varselssymboler der anvendes på dmi.dk, og hvad de betyder.

Kraftig regn
Snestorm / kraftig sne / snefygning
Vind
Forhøjet vandstand
Isslag
Torden og skybrud
Tæt tåge
Temperatur
Supplerende symboler
Flere varsler
Risiko

Varsler om farligt vejr i Danmark

DMI udsender varsler for danske landområder om farligt vejr efter retningslinjer aftalt med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. 

Varslerne udsendes op til 36 timer før det farlige vejr ventes. Dermed vil vejrfænomenet af og til have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter til offentligheden før der udsendes et egentligt varsel. 

En risikomelding udsendes som et forvarsel om farligt vejr. Risikomeldingen vil ofte blive efterfulgt af et varsel om farligt vejr når der er overblik over hvilke og hvor store områder der bliver ramt af det farlige vejr. 

Varslingskriterier  

Vind

 • Orkan: Middelvindhastighed overskrider orkanstyrke (32,6 m/s) inden for varslingsområdet. 
 • Storm: Middelvindhastighed overskrider stormstyrke (24,5 m/s) inden for varslingsområdet.
 • Stormende kuling: Middelvindhastighed overskrider stormende kuling (20,8 m/s til 24,5) samt vindstød af stormstyrke (24,5 m/s til 32,6 m/s) eller orkanstyrke (32,7 m/s og op efter).

Regn

 • Kraftig regn: Nedbørmængde overskrider 24 mm på 6 timer lokalt inden for varslings-området.

Torden og skybrud

 • Skybrud: Nedbørmængde overstiger 15 mm på 30 minutter lokalt inden for varslings-området. 
 • Kraftig torden: Der ventes mange lynnedslag lokalt inden for varslings-området.

Sne

 • Kraftigt snefald: Nedbørmængde overskrider 15 mm på 6 timer svarende til 15 cm sne lokalt inden for varslings-området.
 • Snestorm: Snefald på mere end 10 cm på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s og snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslings-området.
 • Snefygning: Løs sne til stede og middelvindhastigheder overskrider 10 m/s, således snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslingsområdet.

Isslag

 • Isslag: Udbredt nedbør, der danner is på overfladen lokalt inden for varslings-området.

Tåge

 • Tæt tåge: Sigtbarhed mindre end 100m lokalt inden for varslings-området.

Vandstand

 • Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst: Vandstand forventes over 1,9 m ved Thyborøn, Torsminde eller Hvide Sande.
  Vandstand forventes over 2,4 m ved Vidå/Højer, Rømø eller Esbjerg.
 • Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen: Vandstand ved en dansk station forventes over 1,30 m ved Skagerrak og Limfjorden og/eller 1,25 m ved Østersøen og indre danske farvande.

Temperatur

 • Hedebølge: Middelværdien af de højeste registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage på samme sted, overstiger 28°C i varslingsområdet.

Læs temaet om varsling og beredskab her.
 

Varsler på tegnsprog

Se film, som forklarer varslerne på tegnsprog.

Varsel for forhøjet vandstand

Varsel for storm

Varsel for tæt tåge

Varsel for kraftig regn

Varsel for kraftigt snefald

Varsel for isslag

Varsel for orkan

Varsel for skybrud

Varsel for snestorm

Varsel for kraftig torden

Viden om vejr og klima

Se alle