Tørkeindeks

Du finder tørkeindekset i vores vejrarkiv. Her vælger du parameteren 'tørkeindeks' på Danmarks-kortet.

Sådan udregnes tørkeindeks

Tørkeindekset bygger på en vandbalancemodel, der hver dag estimerer mængden af vand i det jordvandmagasin, som planterne har til rådighed.

Planternes roddybde og jordtypen bestemmer i praksis størrelsen af jordvandsmagasinet, som kan variere meget selv indenfor et mindre område.

Ved beregning af DMI's tørkeindeks er magasinstørrelsen sat til 100 millimeter som et middeltal for hele Danmark.

Den 1. marts hvert år nulstilles modellen, således at jordvandsmagasinet er fyldt helt op på denne dato.

Den aktuelle vandmængde i magasinet ændres fra dag til dag i modellen som følge af tre processer:

  • tilgang af vand (nedbør),
  • fordampning fra jord og planter (aktuel fordampning) og endelig
  • ved nedsivning til de underliggende jordlag.

Nedbøren måles ved DMI's net af nedbørstationer, mens fordampningen beregnes ud fra empiriske formler på basis af observationer fra DMI's vejrstationer. Nedsivningen estimeres ud fra nedbør og fordampning. Modellen dækker hele Danmarks landoverflade.

Du finder tørkeindekset i vores vejrarkiv og vælger parameteren tørkeindeks på Danmarks-kortet.

Viden om vejr og klima

Se alle