Sådan beregner vi vejret

DMI's vejrmodeller leverer både data direkte til dmi.dk og til meteorologerne.

På dmi.dk kan du få vejrudsigten for et utal af steder over hele verden. Ca. 10.000 af stederne ligger i Danmark, ca. 600 ligger i Grønland og ca. 100 ligger på Færøerne.

Det er komplekst at beregne vejret for så mange punkter. På DMI benytter vi derfor en supercomputer og avancerede vejrmodeller for hver dag at give dig vejrudsigter og prognoser.

Vejrmodeller består af en række ligninger, som beskriver de matematiske-fysiske love, der gælder for atmosfæren. Vores vejrmodeller er udviklet af forskere på DMI i samarbejde med andre meteorologiske institutioner i Europa og er tilpasset danske forhold.

I beregningerne indgår observationer fra hele kloden - herunder store mængder satellitdata samt lokale observationer fra Danmark, f.eks. fra DMI’s landsdækkende radar-system.

Data fra disse beregninger præsenterer vi på dmi.dk og i vores app - dels som grafiske udsigter og dels som skriftlige udsigter udarbejdet af en meteorolog.

Grafiske udsigter og farvandsudsigter fremkommer som et direkte resultat af beregningerne i vejrmodellen.

Skriftlige udsigter som lands- og regionaludsigter er skrevet af meteorologer. Meteorologen sammenfatter på baggrund af sin erfaring en vejrudsigt ved at vurdere og sammenholde observationer sammen med flere forskellige vejrmodellers bud på vejret.

De grafiske udsigter viser vejret i forskellige tidsintervaller, da vi kan forudsige vejret for de næste dage mere præcist, end vi kan med vejret længere ud i fremtiden:

  • Døgn 1-2 vises i 1 times-intervaller
  • Døgn 3-5 vises i 3 times-intervaller
  • Døgn 6-9 vises i 6 times-intervaller

Vejrudsigten for dag 1-2 opdateres en gang i timen, når der er nye modeldata fra DMI's egne modeller. Uden for dansk område anvendes data fra den fælleseuropæiske ECMWF-model, som opdateres to gange i døgnet. For døgn 3 og frem anvendes udelukkende data fra den europæiske ECMWF-model.

Viden om vejr og klima

Se alle