Leksikon M

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Makrelskyer
Se cirrocumulus.

Maksimumtemperatur
Den højest målte lufttemperatur inden for et givet tidsrum. Den højeste temperatur optræder gerne midt på eftermiddagen.

Mesosfæren
Det lag af Jordens atmosfære, der ligger over stratosfæren. Strækker sig normalt fra 50 til ca. 80 km's højde

Metar
Meddelelse i kodeform, der benyttes til at formidle meteorologiske observationer fra lufthavne.

Meteorologi
Videnskaben om atmosfæren og dens forandringer.

Midnatssol
Solskin, også ved midnat, kan om sommeren opleves en eller flere nætter nord for polarcirklen. Langs den nordlige polarcirkel er Solen ved midsommer (Sankt Hans) kun en nat helt over den nordlige horisont. Længere mod nord bliver perioden med midnatssol gradvis længere. Ved Nordpolen er Solen på himlen døgnet rundt i hele sommerhalvåret. Tilsvarende er der midnatssol syd for den sydlige polarcirkel, når der er sommer på den sydlige halvkugle.

Millibar
Tidligere benyttet enhed for lufttryk, se hectopascal.

Minimumtemperatur
Den lavest målte lufttemperatur inden for et givet tidsrum. Den laveste temperatur optræder gerne lige omkring solopgang.

Mistral
Betegnelse for en lokal stærk og relativ kold nordvestlig vind i det sydlige Frankrig, der kommer fra bjergområderne, ned igennem Garonne- og Rhône-dalen og ud til Middelhavskysten. Det er en såkaldt katabatisk vind, hvor relativt koldere og dermed også tungere luft end den omgivende fra Massif Central og Pyrenæerne 'falder' ned igennem dalene Herved opstår en tunneleffekt, der øger vindhastigheden ned mod Middelhavets kyst.

Modvirkning
Teknologiske eller adfærdsmæssige tiltag som enten begrænser udledningen af klimagasser eller afbøder effekterne af klimaændringer.

Monsun
Årstidsbestemt vind, der opstår som følge af uens opvarmning og afkøling af hav og land. Om sommeren strømmer luften fra havet ind over land og om vinteren omvendt.

Mosekonebryg
Fordampningståge, der breder sig over søer, moser og enge når vandet i disse er betydelig varmere end omgivelserne. Når dette er tilfældet, vil vanddamp fra overfladen fortættes til tåge.

Mætningsdamptryk
Det tryk, som dampene over en væske udøver, når der er ligevægt imellem det antal molekyler, som forlader væsken (fordamper), og det antal, som genindtræder i væsken (fortættes). Se også tilstandsformer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle