Leksikon D

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Dalvind
Dannes pga. uens opvarmning af bjerg og dal og dermed luften i umiddelbar kontakt med disse. Blæser fra dalen op ad bjergsiderne om dagen. Se også anabatisk vind.

Damp
Et stofs luftformige tilstand (fx vanddamp). Vanddamp er gennemsigtigt dvs. kan ikke ses i modsætning til skyer og tåge, der består af vanddråber eller iskrystaller.

Damptryk
Tryk udøvet af dampe (fx vanddamp).

Deposition
Faseovergang direkte fra gas til fast form uden en mellemliggende væskefase.

Diffus stråling
Den nedadrettede spredte og reflekterede solstråling, som kommer fra hele himmelhvælvet undtagen direkte fra Solen.

Direkte solstråling
Den nedadrettede solstråling direkte fra Solen.

Dis
Små svævende partikler som nedsætter sigtbarheden til mellem 1000 meter og 10 kilometer. Hvis partiklerne er vanddråber kaldes fænomenet for tågedis. Hvis partiklerne er "tørre" kaldes fænomenet for tørdis. Se også tåge.

DKC
Danmarks Klimacenter. Forskningsenhed ved DMI som udvikler klimamodeller og kortlægger det sandsynlige klima i fremtiden. Klimacenteret stoppede med at eksistere som et center primo 2015, og er i dag en del af afdelingen, Forskning og Udvikling.

Downburst
Kraftig nedadrettet luftstrøm i forbindelse med store bygeskyer, cumulonimbus. Udgør en risiko for startende og landende fly.

Drivhuseffekt
Atmosfærens evne til at lade Solens stråler slippe igennem, mens Jordens udstråling af varme hæmmes. Varierer med mængden af drivhusgasser.

Drivhusgas
En gasart der blokerer langbølget varmestråling. De vigtigste drivhusgasser er CO2, vanddamp, metan, lattergas og ozon.

Dug
Afsætning af vand ved kondensation (fortætning) af vanddamp på en overflade.

Dugpunkttemperatur
Den temperatur, som luften skal nedkøles til for at blive mættet med vanddamp uden ændring af vanddampmængden. Bliver temperaturen lavere end dugpunktet, fortættes vanddampen til vanddråber.

Dust devil
Støvhvirvel; partikler af støv eller sand, som løftes fra jorden i form af en hvirvlende søjle af varierende højde med lille diameter og mere eller mindre lodret akse.

Dynamiske tryk
Betegnelse for høj- og lavtryk, hvis eksistens er betinget af stadige bevægelser i atmosfæren på stor skala. Polarfrontlavtryk og de subtropiske højtryk er eksempler på dynamiske tryksystemer.

Dønning
Bølger der er dannet andetsteds fra, f.eks. fjerne storme, og som varer ved selv når vinden har lagt sig. En dønning er en regulær bølge med  en større periode og længde end en bølge dannet direkte af vinden. Dønninger benævnes også 'gammel sø'.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle