Leksikon H

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Hadley-cirkulation
Cirkulationsmønster i atmosfæren med opstigning over den intertropiske konvergenszone i troperne, nedsynkning over det subtropiske højtryksbælte og tilbagestrømning mod troperne med passatvindene.

Hagl
Isklumper, der dannes i kraftige opvinde i cumulonimbus.

Halo
Lysende ring omkring Solen eller Månen. Dannes ved lysets brydning i iskrystaller i cirrostratusskyer. Kan være varsel om at et nedbørområde er undervejs.

Havgus
Tåge over land nær en kyst. Bruges om en kold tåge, der bevæger sig fra havet ind over land.

Havis
Havis dannes i havoverfladen, når vandet når frysepunktet. Havis, der ligger fastfrosset imellem øer, nær land og i fjorde kaldes fastis. Ellers driver havisen rundt med vind og strøm. Den arktiske havis når sit minimum i udbredelse i september og breder sig i løbet af de seks kolde måneder til et maksimum i marts. Havisen reflekterer solindstrålingen om sommeren, og hvis havisen ikke er der, bliver det meste af solindstrålingen optaget som varme i de øvre vandmasser.

Havskum
Skum pisket op af bølgeslag. Skummet opstår normalt, når vandet indeholder høje koncentrationer af opløste organiske stoffer (herunder proteiner, lignit eller lipider) f.eks. fra store opblomstringer af alger.

Havstrøm
Kontinuert, orienteret bevægelse af havvand drevet af jordens rotation, vind og forskelle i temperatur og saltholdighed. En slags flod i havet.

Havtåge
Tåge over hav dannet ved advektion af varm og fugtig luft hen over et koldt havområde. Mest almindelig i danske farvande fra senvinter til forsommer, når der samtidig er advektion af varmluft fra sydlige retninger.

Hedebølge
En hedebølge er, når middelværdien af de højeste registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage, overstiger 28°C. Landsdækkende hedebølge er, når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser. Regional hedebølge er, når mere end 50% af regionens areal opfylder ovenstående betingelser.

Hektopascal
International enhed til måling af lufttryk. Forkortes hPa. 1 hPa er det samme som 1 millibar = 1/1000 bar.

HIRLAM
Engelsk forkortelse for "HIgh Resolution Limited Area Model" (vejrprognosemodel, der dækker et begrænset udsnit af kloden og bl.a. benyttes i Danmark under navnet DMI-HIRLAM).

Hurricane
Amerikansk betegnelse for en tropisk cyklon i eller omkring Nordamerika.

Hygrometer
Instrument til måling af fugtighed.

Høj snefygning
Snefygning op over øjenhøjde - ved luftfartsobservationer dog mindst 2 meter over terræn.

Højdekort
Oversigtskort visende tryksystemernes placering og udseende i forskellige trykhøjder. Kortene tegnes for konstante tryk, fx et 500 hPa kort svarende til ca. 5 km's højde.

Højtryk
Et område hvor lufttrykket er højere end omgivelserne. Det betyder i praksis, at trykket falder i alle retninger væk fra højtrykkets centrum. I højtryksområder synker luften normalt ned fra stor højde, fordi luften strømmer væk fra højtrykket ved jordoverfladen. Når luft synker, varmes den op, fordi trykket stiger. Dermed falder det relative indhold af vanddamp og områder med højtryk er derfor ofte præget af smukt og tørt vejr med få skyer. Før at et område benævnes højtryk, skal trykket ikke være større end en bestemt værdi, men blot højere end lufttrykket i omkringliggende områder.

Højtryksryg
Udløber fra et højtryk.

Hård vind
Vindstyrke 6 Beaufort; 11-14 m/s.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - PR - S - T - U - V - W - Æ - Ø 

Viden om vejr og klima

Se alle