Sundhed og velvære

Varmere somre betyder flere og længere varme- og hedebølger med øget risiko for hedeslag og dehydrering til følge.

Kombinationen af mildere og fugtigere vintre og varmere somre kan føre til vækst af skimmelsvampe og problemer med husstøvmider i boligerne.

Pollenproduktionen i et varmere klima bliver generelt forøget, idet et varmere klima generelt giver bedre vækstvilkår. Således viser DMI's analyser af pollenmålinger i Danmark, at der er sket markante ændringer, fra målingerne startede i 1977 og frem til i dag.

Pollensæsonen starter generelt tidligere og samtidig er pollenmængderne blevet større for de fleste arter.

Med et ændret klima kommer der også nye træer og planter.

Mere ekstremt vejr øger risikoen for ulykker, mens mildere vintre giver færre kuldedødsfald.

Øget temperatur kan måske føre til øget forekomst af infektioner fra blandt andet fødevarer og fra skovflåter. På sigt er der også risiko for insektoverførte sygdomme, som i dag opfattes som tropiske.

Mere udendørsliv kan føre til øget eksponering for skadelig UV-stråling med flere hudkræfttilfælde til følge, men samtidig kan det forbedre den almene sundhedstilstand gennem blandt andet øget dannelse af D-vitamin, mere motion og færre depressioner.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle