Turisme og fritid

I et varmere klima med mindre nedbør om sommeren er der gode muligheder for udbygning af turismen i Danmark. Samtidig bliver det måske mindre attraktivt at tage sydpå for varmens skyld.

Et større antal besøgende vil give et øget pres på danske strande, havne og sommerhusområder samt behov for udbygning af overnatningsfaciliteter i ferieområderne.

De danske skove har vigtige rekreative formål, og den mere naturnære skovdrift betyder, at skovene gradvis kommer til at rumme flere træarter, især løvtræer.

En sådan skovform vil være mere attraktiv til rekreative formål end for eksempel en mørk granskov.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle