Energiforbrug og -forsyning

Vores energiforbrug hænger tæt sammen med, hvordan klimaet omkring os opfører sig - om det er koldt, varmt, blæsende osv.

Stigende vintertemperaturer fører til reduceret opvarmningsbehov, mens stigende sommertemperaturer fører til øget behov for køling. En udfordring i fremtiden kunne derfor være at udnytte overskudsvarme fra kraftvarmeværker om sommeren til at producere køling.

Ændringer i vindmønstret kan påvirke potentialet for produktion af vind- og bølgeenergi. Dog er der risiko for, at møllerne oftere skal slå fra ved kraftig vind for at undgå skader.

Øget maksimal stormstyrke vil øge risikoen for strømsvigt, fordi el-ledninger falder ned. Kabellægning af el-distributionsnettet blev derfor fremskyndet efter decemberorkanen i 1999 med det formål at stormsikre hele Danmarks elnet i jorden.

Energi importeres og eksporteres mellem blandt andre de nordiske lande. Øget nedbør i for eksempel Vestnorge kan føre til mere vandkraftproduktion her og el-import til Danmark, mens tørke i andre dele af Skandinavien giver mulighed for dansk el-eksport.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle