Globale klimaeffekter

FN's klimapanel hedder IPCC. De har vurderet forskellige sektorers sårbarhed i forhold til fremtidige temperaturstigninger.

I en rapport, som IPCC udfærdigede i 2007, behandles sektorerne vand, økosystemer, fødevarer, kystområder og lavtliggende områder, industri, byggeri og samfund og endelig sundhed. Desuden er der beskrivelse af særlige problemer på regionalt niveau.

Du kan læse hele rapporten her.

Figuren viser effekter for 5 sektorer for forskellige temperaturstigninger.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle