Vandforsyning og spildevand

Ændringer i temperaturer og nedbør har betydning for vandressourcerne - både mængden af grundvand, der dannes og selve vandforsyningen.

Klimamodellerne viser øget nedbør på årsbasis, men samtidig også en generelt øget fordampning på grund af højere temperaturer. Billedet er derfor komplekst, men nettoresultatet er øget grundvandsdannelse, som fører til højere grundvandspejl ved uændret vandindvinding. Derimod øger længere tørkeperioder om sommeren presset på vandressourcerne.

Når temperaturen stiger, bliver vandet i vandrørene i jorden og i husene også varmere. Det betyder risiko for bakterievækst, hvis vandet bliver meget varmere og står for længe i rørene.

Indtørret sø

Om sommeren kan vi forvente længere tørkeperioder end i dag, og det vil i denne årstid øge presset på vandressourcerne.
Tystofte sø. Foto: Peter Spiess.

Temaansvarlig Martin Olesen 
Opdateret 10. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle