Sådan beregnes Jordens middeltemperatur

Overalt på kloden måles temperatur på den samme måde. Det giver en høj grad af sikkerhed for, at de ændringer, som klimaforskerne ser, er reelle.

Den globale middeltemperatur er den gennemsnitlige temperatur ved Jordens overflade, hvor alle lokaliteter og alle årstider er regnet med.

På landjorden skal udtrykket 'ved Jordens overflade' forstås som temperaturen i to meters højde.

Der er flere grunde til, at man har valgt at måle temperaturen i en vis højde.

For det første absorberer forskellige overflader varme meget forskelligt, og hvis man målte i jordhøjde skulle man gøre meget for at korrigere for disse effekter.

Og så er der et praktisk hensyn: man slipper for at få sine instrumenter snavset til.

På havet ville det være besværligt at måle i to meters højde. Og det ville være svært at måle korrekt lige i overfladen – man ville let risikere at komme til at måle luftens temperatur i stedet for vandets. Derfor måler man i stedet i en meters dybde.

At det lige er i to meters højde på land og en meters dybde til havs er lidt tilfældigt. Men det vigtige er, at alle gør tingene på den samme måde.

Ud over højden og dybden er der præcise forskrifter for, hvilke termometre, man skal bruge, og hvordan målestationerne skal være indrettet.

Derfor er der en meget høj grad af sikkerhed for, at de ændringer, som klimaforskerne kan se i middeltemperaturen over mange år, er reelle, og ikke et resultat af forskellige målemetoder.

Temaansvarlig Martin Stendel
Opdateret 21. august 2018

Viden om vejr og klima

Se alle