Jorden har en officiel middeltemperatur

Jordens officielle temperatur justeres hvert 30. år. Beregningerne af den foregår dog naturligvis hele tiden, og udsvingene offentliggøres løbende.

Verdens meteorologiske organisation WMO har i 1930 vedtaget at operere med en fast middelværdi, eller referenceværdi om man vil, som skulle omfatte 30 år og justeres hvert 30. år.

”En periode på 30 år er et kompromis mellem på den ene side få udsagn om klimaet og på den anden side at have nok målinger til at gøre resultaterne statistisk sikre,” forklarer seniorforsker Martin Stendel fra DMIs forsknings- og udviklingsafdeling.

Den første periode, der blev fastslået, var 1931-1960.

Den officielle middeltemperatur fungerer som det fikspunkt, klimaforskerne går ud fra, når de vurderer deres resultater. Afvigelser fra middelværdien kaldes i forskerjargon anomalier.

Det gælder også i en periode som nu, hvor Jordens middeltemperatur er stigende, så man faktisk må forvente, at resultaterne er 'anormale' i forhold til referenceværdien.

Den senest afsluttede periode løb fra 1961-1990 og resulterede i, at Jordens middeltemperatur blev fastsat til 15,0°C.

Den næste standardperiode skulle altså være 1991-2020. Dog har temperaturene ændret sig så voldsomt efter 1990, at der stort set kun positive anomalier blev observeret. Man besluttede derfor at tage 1981-2010 som den nye referenceperiode.

Det har den yderlige fordel, at temperaturer over denne periode kan sammenlignes mellem jordbaserede observationer og satellitdata, som først kom til i slutningen af 1978. Også DMI benytter 1981-2010 som standardperiode.

Temaansvarlig Martin Stendel
Opdateret 21. august 2018

Viden om vejr og klima

Se alle