Jordens middeltemperatur

Forskellige metoder giver lidt forskellig værdi for Jordens middeltemperatur. Men når man taler om klimaforandringer, er det vigtigste, hvor meget temperaturen ændrer sig. Her får man næsten samme resultat uanset hvilken metode, man bruger.

Forskere er kendte for indviklede svar med mange forbehold, men seniorforsker Martin Stendel, Forskning og Udvikling, DMI, svarer kort og præcist på spørgsmålet om, hvad Jordens middeltemperatur er.

"Der findes lidt forskellige metoder til at beregne middeltemperaturen. Typisk kan den præcise værdi, man kommer frem til, svinge 0,1°C afhængigt af, hvilken metode man bruger. Men når man interesserer sig for klimaforandringer, er det faktisk ikke så vigtigt, hvad middeltemperaturen helt nøjagtigt er," siger Martin Stendel og uddyber:

"Det vigtige er jo, hvor meget temperaturen ændrer sig og i hvilken retning. Og her er der fuldstændig overensstemmelse mellem de forskellige metoder: man får den samme kurve for, hvordan temperaturen har ændret sig gennem de sidste mange år."

"Der er altså intet belæg for at afvise, at der sker en global opvarmning i disse år, ved at henvise til usikkerhed i valget af metode."

Den globale overfladetemperatur er målt siden 1800-tallet, og der eksisterer flere datasæt.

Bemærk, at forskellene mellem de observerede datasæt (NCDC, GISS, CRU) og ERA-Interim (modeldata plus observationer) er betydeligt mindre end selve opvarmningen af Jorden.

De tynde linjer viser månedlige temperaturafvigelser for de fire datasæt, mens de tykke linjer er de tilsvarende glidende middelværdier over ti år.

Læs mere om, hvordan man måler og beregner Jordens middeltemperatur.

Temaansvarlig Martin Stendel
Opdateret 21. august 2018

Viden om vejr og klima

Se alle