Temperaturen i Danmark

Danmarks klima er relativt varmt sammenlignet med andre geografiske områder på samme breddegrad. Det skyldes også den varme Nordatlantiske Strøm, der har sin oprindelse i det tropiske hav ud for USA's østkyst.

Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra sted til sted og fra år til år. Den gennemsnitlige årstemperatur for landet som helhed er 8,3°C (30 års gennemsnit 1981-2010). 1991-2020 gennemsnittet er 8,7°C og 10 års gennemsnittet 2011-2020 er 9.1°C. Tallene for 1991-2020 samt 2011-2020 er foreløbige værdier, der forventes færdigberegnet i løbet af 2021.

Det er generelt koldest i midten af Jylland og varmest ved kysterne.

Fra år til år kan der være store spring. Det hidtil koldeste år i Danmark er 1879, som er det eneste år med en gennemsnitstemperatur på under 6 grader. Det varmeste år registreret indtil nu var 2014 med hele 10,0°C.Det varmeste år registreret indtil nu var 2014 med hele 10,0°C.

Den absolut højeste temperatur i Danmark er 36,4°C målt ved Holstebro i august 1975. Den absolut laveste temperatur er -31,2 °C målt i Thy i januar 1982.

De syv år 2006, 2007, 2008, 2014, 2018, 2019 og 2020 er de varmeste år overhovedet registreret i Danmark.  2006, 2006 og 2019 havde alle en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 9,4°C. 2007 og 2018 landede på 9,5°C og 2020 på 9,8°C. 2014 topper med 10,0°C.  1990 endte på 9,3°C og 1989, 2000 samt 2002 på 9,2°C hver især. Det er faktisk sådan, at siden 1988 har langt størstedelen af årene været varmere end både gennemsnittet 1981-2010 og 1991-2020, og landstemperaturen har da også vist en kraftigt stigende tendens siden da. Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 4. juni 2021.

Viden om vejr og klima

Se alle