Klimaet på Færøerne

Klimaet på Færøerne skal ses i sammenhæng med den varme Nordatlantiske Strøm samt den kolde Østislandske Havstrøm og hyppige passager af cykloner, som afhængigt af polarfrontens beliggenhed for det meste kommer fra sydvest og vest.

Det færøske klima er præget af milde vintre og kølige somre. Det er til tider meget fugtigt og regnfuldt med hyppig tågedannelse, specielt i juni, juli og august.

Det sker, at Azorernes højtryk for en tid flytter sig mod Færøerne, og så kan stabilt sommervejr være fremherskende i flere uger med ganske høje temperaturer.

Modsat kan lavtryksbanerne om vinteren gå sydligere om øerne end normalt. Det gør, at kold luft trænger ned fra nord. Kold luft kan ikke indeholde lige så meget vand som varm luft. Derfor dannes der ikke lige så mange skyer, og resultatet er en længere periode med klart og solrigt vintervejr.

Temperatur

Den årlige middeltemperatur er lavest indlands på de nordligste øer og højest på de sydlige øer ved kysten. I Tórshavn er den 6,8°C for 30 års gennemsnittet 1981-2010 (7,0°C; 1991-2020 og 7,3°C; 2011-2020).

Selvom temperatur-variationerne fra år til år generelt er små, sker det, at temperaturen når op over 20°C. Den absolut højeste temperatur på Færøerne er 26,3°C målt ved Vága Floghavn i juli 2003.

Om vinteren er temperaturen lejlighedsvis under frysepunktet. Den laveste temperatur er -12,3 °C, også målt ved Vága Floghavn i marts 2001.

Nedbør og sol

Den årlige nedbør i Tórshavn er i gennemsnittet for perioden 1981-2010 er 1.321 mm (1.360 mm; 1981-2010 and 1.404 mm; 2011-2020). Der kommer mest i efteråret og mindst om sommeren.

Der er store geografiske variationer i nedbøren hovedsagelig på grund af øernes topografi. På de sydlige og veslige øer ved kysten falder der mindst, mens der på de nordlige øer, hvor der er mest bjergrigt, falder mest. Nogle steder her er der målt over 3.000 mm. Man regner endda med, at der falder over 4.000 mm de vådeste steder.

Det regner meget på Færøerne, og antallet af nedbørsdage om året er da også ganske højt. Nedbøren i Tórshavn har siden midt i 1970’erne ligget på et nogenlunde stabilt leje, måske med en svag tendens til mere i de sidste 15 år.

Det årlige soltimeantal for Tórshavn er 869 timer i gennemsnit for perioden 1981-2007, hvor der er målt med et ældre manuelt solskinsinstrument. Gennemsnit for perioden 2007-2020 med strålingsmålinger fra et nyt automatisk instrument er 1.002 timer.

Januar og december kan være uden solskinstimer overhovedet.

Det højeste soltimeantal i en kalendermåned er 232 timer, som er målt både i maj 1948 og i maj 2000 (ældre instrument niveau). Antal solskinstimer i Tórshavn har i de sidste 20 år ligget på et stabilt leje, men med en svagt stigende tendens i sidste del af perioden.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 4. juni 2021.

Viden om vejr og klima

Se alle