Vind i Danmark

I Danmark får vi de stærkeste storme om vinteren. Nogle årrækker er mere vindomsuste end andre, og vindintensiteten afhænger ligeledes af, hvor langt man er placeret fra kysten. DMI udgiver løbende en stormliste, hvor stormene klassificeres. 

Den årlige gennemsnitlige vindhastighed ved 3 kyststationer, Skagen Fyr, Hvide Sande og Gedser ligger fra 7,0 til 7,8 m/s. Den hyppigste vindretning er vinde fra omkring vest, hvor ca. 30-40 % af alle vinde kommer fra (periode 1989-1998).

Vinden varierer selvfølgelig meget fra kystregioner til inde i landet. Antal døgn med hård vind (10,8 - 13,8 m/s) svinger meget, fra ned til ca. 30 døgn visse steder inde i landet til over 170 døgn ved Skagen.

DMI publicerer løbende en stormliste for Danmark, hvor alle danske storme siden 1891 er bedømt og klassificeret efter samme metode. Se stormlisten her.

Storme og orkaner (vindhastighed fra 24,5 m/s og opefter) er hyppigst i vinterhalvåret og ved de danske kyster og optræder i gennemsnit hvert 2. til 3. år. Den danske stormliste angiver samlet 82 tilfælde af storm (vindhastighed 24,5 – 32,6 m/s) og orkan (vindhastighed fra 32,7 og opefter) i perioden fra 1891.

I december 1999 ramte den hidtil værste orkan store dele af landet, og enkelte steder blev middelvindhastigheder (gennemsnit over 10 minutter) over 40 m/s (næsten 150 km/t) registreret med vindstød op over 50 m/s (omkring 185 km/t).

Under orkanen “Allan” 28. oktober 2013 blev der sat ny rekord i 10 minutters middelvind; 39,5 m/s (omkring 142 km/t) samt vindstød; 53,5 m/s (omkring 193 km/t).

Vindmønstre gennem tiden

Undersøgelser af trykmålinger viser, at der ikke er en generel ændring i vindklimaet siden midten af 1800-tallet og frem til i dag. Der er dog variationer i perioden.

Den daglige ændring i det atmosfæriske tryk er analyseret i en undersøgelse. Man har her givet et pålideligt bud på ændringer i vindstyrken i den nordvestlige del af Europa langt tilbage i tiden. Undersøgelsen er baseret på omhyggeligt tjekkede barometermålinger fra meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne, i Grønland, på Island, i England og i Irland. Nogle af dataserierne går helt tilbage til 1830'erne, og de strækker sig alle op til 2006. 

Disse undersøgelser suppleret med en optælling af danske orkaner og orkanagtige storme viser, at i starten og i slutningen af 1900-tallet var der mere vind end i dag.  

Imens har perioden fra 1930 til først i 1960'erne, ligesom det første årti i det nye årtusinde, været relativt mindre blæsende. Dette billede er dog blev ændret af tre orkan/orkanagtige storme - to i november/december 2013 og én i november 2015.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 4. juni 2021.

Viden om vejr og klima

Se alle