Nedbør og sol i Danmark

Den gennemsnitlige årlige landsnedbør varierer ligesom temperaturen meget fra år til år og fra sted til sted. Ligeledes svinger mængden af solskin også meget de forskellige år og afhænger af lokationen.  

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark har i perioden 1981-2010 været på 746 mm (759 mm; 1991-2020 og 782 mm (2011-2020).  Gennemsnitlig regner det mest i Midtjylland og mindst i Kattegat regionen.

Den mindste årsnedbør for landet som helhed var 466 mm i 1947, og den højeste var 905 mm i 1999 og i 2019.

Den årlige nedbør på landsplan i Danmark er steget omkring 100 mm siden 1870'erne.

Det gennemsnitlige antal soltimer i Danmark har i perioden 1981-2010 været på 1.574 timer (1.669 timer; 1991-2020 og 1.718 timer; 2011-2020). Den midterste del af Jylland har det laveste antal timer, mens Kattegatregionen og Bornholm har det højeste.

Det solrigeste år på landsplan var 2018 med 1.905 timer, mens det solfattigste år var 1987 med 1.287 soltimer.

Solskinstimerne har siden 1980 udvist en stigende tendens i Danmark, sådan set også fraset perioden 2002-2020, hvor ny instrumentering kan have en rolle på trods af korrigering.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 4. juni 2021.

Viden om vejr og klima

Se alle