Kraftigere tropiske orkaner – sandsynligvis

Det er ikke kun i Danmark klimaforskerne forudser at der hyppigere vil forekomme kraftige regnhændelser. Dette gælder faktisk også at hyppigheden af kraftig nedbør vil stige globalt. Til gengæld vil der formentlig ikke komme flere tropiske orkaner. Men de, der kommer, vil nok blive voldsommere.

Når klimaforskerne kigger på om klimaforandringer vil påvirke antallet og styrken af tropiske storme, så er der stadig nogen usikkerhed omkring emnet. Men meget der peger på, at den globale opvarmning vil føre til stigende intensitet af den tropiske lavtryk. Sådan skriver FN's klimapanel IPCC i sin seneste samlede rapport fra 2013 om det mest ødelæggende vejrfænomen, som verden kender til.

En af forudsætningerne for at få en tropisk orkan er, at havets temperatur skal være højere end 27 °C. Det vil naturligvis forekomme oftere og over større områder i en verden, der er cirka 4 °C varmere – sådan som et af IPCC's mest fremtrædende kraftige scenarier (RCP8.5) regner med.

Umiddelbart skulle man tro, at der derfor vil opstå flere tropiske orkaner – men faktisk regner IPCC tværtimod med, at der kommer færre. Til gengæld vil dem der dannes kunne blive kraftigere.

"Det skyldes, at en havtemperatur over 27 °C ikke er nok i sig selv til at skabe en tropisk orkan. Der skal også være en skarp temperaturkontrast tilstede, og de fleste modelberegninger tyder på, at den kontrast vil være lidt mindre end i dag," forklarer seniorforsker Ole Bøssing Christensen, DMI.

Han understreger dog, at emnet fortsat er til diskussion.

"Man skal lægge mærke til, at mens IPCC skriver, at det er sandsynligt, at orkanerne vil blive kraftigere, så er panelet mere usikkert med hensyn til forudsigelsen af, at der vil blive færre af dem."

Den grundlæggende årsag til, at den globale opvarmning forventes at skabe kraftigere orkaner er, at varmere luft kan indeholde mere vanddamp og dermed mere energi. IPCC beskriver det som ’likely’ – altså overvejende sandsynligt  – at tropiske orkaner bliver voldsommere.

Samtidig vurderer panelet det som 'very likely' – altså meget sandsynligt – at den globale opvarmning vil føre til stigende hyppighed af episoder med kraftig nedbør i det meste af verden. Det stemmer med modelberegningerne for Danmark.

Temaansvarlig Ole Bøssing Christensen
Opdateret 5. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle