Forsmag på syndfloden hvert 50. år

Klimaforskning: Især om sommeren vil det ske oftere, at 'himlens porte åbner sig', og de kraftigste regnvejr i efterår og tidlig vinter vil formentlig også blive endnu voldsommere.

​​​​​​Regnvejr, der er så kraftige, at de kun forekommer én gang per 10 år i Danmark, vil i slutningen af dette århundrede indtræffe oftere end én gang hvert 6. år. Hvor meget hyppigere afhænger af de fremtidige udledninger af drivhusgasser til atmosfæren.

"Jo mere ekstrem en begivenhed, vi kigger på, jo klarere vil tendensen være til, at den forekommer hyppigere," siger seniorforsker Ole Bøssing Christensen, Danmarks Klimacenter, DMI.

Med andre ord vil også regnskyl, som vi i dag betragter som kraftige, men som trods alt ikke bliver omtalt på avisernes forsider, blive hyppigere. Dog ikke lige så hyppige som den helt ekstreme 100-års begivenhed.

Kigger vi på noget så voldsomt og sjældent som en 1.000-års hændelse - altså en regnhændelse, som er så omfattende og voldsom at den kun sker hvert 1000. år - så vil disse også forekomme hyppigere.

"Men fordi 1.000-års begivenheder i sagens natur er meget sjældne, er det statistiske grundlag for at udtale sig om dem ret dårligt. Så det vil vi helst ikke. Vi vil dog forvente, at de vil optræde markant oftere," forklarer seniorforskeren.

Temaansvarlig Ole Bøssing Christensen
Opdateret 5. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle