Klimaforandringer påvirker ikke sommer og vinter ens

Den globale opvarmning påvirker det danske klima forskelligt om sommeren og om vinteren.

Kigger man på det gennemsnitlige vejr, vil den globale opvarmning betyde store ændringer i Danmark både sommer og vinter, men for det ekstreme vejr er det især somrene, der er i fokus.

Sommeren får flere ekstrem-hændelser

I gennemsnit ser det ud til at vi om sommeren ikke vil opleve de store ændringer i mængden af nedbør. Men ser man på hvordan nedbøren falder, så er der faktisk nyt under himlen.

De fleste klimamodeller peger nemlig på, at sommeren vil byde på flere hændelser med kraftig regn afbrudt af længere perioder med tørke. Derved vil den samlede mængde regn, som falder i gennemsnit ii sommerhalvåret fremme i tiden, sandsynligvis svare til den mægnde vi oplever i dag. Men netop pga. den ulige fordeling, vil det give store udfordringer for landbruget og naturen (med den tørre sommer i 2018 i frisk erindring).

Våde, milde og grå vintre

Mængden af nedbør i fremtidens klima ser til gengæld noget anderledes ud, hvis vi kigger på vinterhalvåret.

Meget tyder på, at vi i Danmark vil få større regnmængder om vinteren, og med højere temperaturer i fremtiden, vil der falde mere vinternedbør, end vi oplever i dag. Mere nedbør kan skabe problemer i udsatte områder, idet jorden kan blive mættet af vand, og fordampningen er ganske lille om vinteren.

Når vi taler om regnskyl om vinteren, er billedet meget lige ud ad landevejen. Den ekstra regnmængde, som vi forventer, vil fordele sig procentvis nogenlunde ligeligt på mindre og større regnvejr. Den mest mærkbare effekt vil være, at det flotte vintervejr med kulde og høj sol bliver sjældnere, og der kommer mere skydække. Der vil være mere af det kedelige vintervejr med grå himmel," siger seniorforsker Ole Bøssing Christensen, DMI.

Temaansvarlig Ole Bøssing Christensen
Opdateret 5. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle