Hvor kommer fremtidens ekstreme vejr fra?

Danmark ligger i det vi kalder vestenvindsbæltet, og det betyder, at vi får rigtig mange lavtrykspassager fra vest og vi har generelt overvejende vestenvinde.

Kigger man frem i tiden i klimaforskningens resultater, så er der god grund til at tro på at lavtrykkenes baner vil blive anderledes. Derved vil antallet og styrken af uvejr også ændre sig. Men det er endnu svært at spå om, hvordan banerne vil blive, og hvordan vi kommer til at mærke forskellen.

Ligesom den globale opvarmning ændrer så meget andet i klimaet, er det også sandsynligt, at de baner, som følges af lavtrykkene, der trækker ind over Danmark, vil forandre sig.
FN's klimapanel IPCC skriver i sin seneste samlede rapport fra 2013: "Lavtryksbaner uden for troperne forskydes i retning mod polerne med 1-2 grader under RCP8.5 scenariet (udsagnet har middelstor troværdighed)."

Denne type ændringer vil formentlig også påvirke Danmark, vurderer seniorforsker Ole Bøssing Christensen, DMI:

"De fleste globale klimamodeller tegner et billede af, at de lavtryk, der rammer Danmark i slutningen af dette århundrede, vil komme mere direkte fra vest. Man må forvente, at ændrede baner vil have en betydning for, hvor ofte vi har ekstreme vejrsituationer og hvilken type, men præcis hvordan vi vil opleve det, er usikkert."

Temaansvarlig Ole Bøssing Christensen
Opdateret 5. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle