Femte hovedrapport

FN’s Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Den blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København.

Hovedrapporten udgjorde et essentielt indspil i de internationale klimaforhandlinger, og sikrede at klimaaftalen i Paris i 2015 blev funderet på et solidt videnskabeligt grundlag. Den står i en årrække stå som det vigtigste videnskabelige grundlag for politiske beslutninger på klimaområdet.

Du kan se den mere nøjagtige oversigt her:

Delrapport I:
Naturvidenskabelig baggrund

 
Rapporten giver den naturvidenskabelige baggrund for klimaforandringerne. Den blev offentliggjort d. 27. september 2013 i Stockholm. Du kan læse den her (engelsk version)
Delrapport II: 
Klimaeffekter og tilpasning

 
Rapporten handler om effekten af klimaforandringer, klimatilpasning og sårbarhed. Du kan læse den her (engelsk). Den blev offentliggjort d. 31. marts 2013 i Yokahama.
Delrapport III:
Afbødning fra klimaændringer

 
Rapporten handler om modvirkning af klimaforandringer. Du kan læse den her (engelsk). Den blev offentliggjort d. 13. april 2014 i Berlin.
Synteserapport Rapporten sammenstiller og går på tværs af de 3 delrapporter. Du kan læse om hovedbudskaberne fra den første, anden og tredje delrapport samt synteserapporten her på vores temasider. Synteserapporten er 120 sider lang og blev offentliggjort 2. november 2014 i København. Link til Synteserapporten

Danske hovedbidragydere til den femte hovedrapport

Der er mange danske forskere og fagpersoner, som har været med til at udarbejde den femte hovedrapport. Du kan se deres navne og funktion i forhold til rapporten her:

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen, Danmarks Klimacenter, DMI
Koordinerende hovedforfatter, kapitel 14, regionale klimaændringer (arbejdsgruppe I)

Professor John R. Porter, Københavns Universitet 
Koordinerende hovedforfatter, kapitel 7 om fødevaresikkerhed (arbejdsgruppe II)

Gruppeleder, Simon Bolwig, DTU
Hovedforfatter, kapitel 4, bæredygtig udvikling (arbejdsgruppe III)

Adjunkt Maria Josefina Figueroa, DTU
Hovedforfatter, kapitel 8, transport (arbejdsgruppe III)

Professor Kirsten Halsnæs, DTU
Review editor, kapitel 14, regional udvikling og samarbejde (arbejdsgruppe III)

Temaansvarlig Tina Christensen
Opdateret 16. februar 2024

Viden om vejr og klima

Se alle