DMI's rolle som kontaktpunkt

DMI er det danske kontaktpunkt for IPCC. Det betyder, at det er DMI, der er bindeleddet i kommunikationen mellem IPCC og den danske regering samt mellem IPCC og danske klimaeksperter.

Som kontaktpunkt for IPCC: 

 • deltager DMI i IPCC’s plenarmøder, hvor der bl.a. tages beslutning om udarbejdelse af rapporter og afholdelse af ekspertmøder. Her følges arbejdsgruppernes fremdrift, og de endelige rapporter godkendes.
   
 • DMI koordinerer som kontaktpunkt for IPCC regeringshøringer af udkast til IPCC-rapporter. Høringerne skal sikre, at teksten er balanceret, objektiv og relevant for beslutningstagere, at rapporten er skrevet i et forståeligt sprog, samt at figurer og tabeller er forståelige.
   
 • Det er DMI's rolle som kontaktpunkt for IPCC, at nominere eksperter til IPCC’s forfatterhold til de forskellige rapporter samt til deltagelse i ekspertworkshops og andre ekspertroller. Det nationale kontaktpunkt indkalder nomineringerne fra danske eksperter og indsender nominering. For at komme i betragtning skal man enten være en dansk ekspert med et relevant cv eller udenlandsk ekspert ved en dansk institution med et relevant cv. Herefter vælger IPCC sine forfatter- og eksperthold ud fra en balancering af ekspertiseområder, geografisk repræsentation, køn og et mix af erfarne og nye personer i IPCC-processerne.
   
 • DMI informerer om IPCC og det arbejde, der foregår, samt hvordan man kan blive involveret i det. Vi opfordrer alle eksperter, der er interesserede i at engagere sig i IPCC’s arbejde til at kontakte os med henblik på at komme med på vores mailingliste. DMI holder også kredsen af danske klimarelaterede NGO’er via 92gruppen informeret om IPCC og panelets arbejde.
  .
 • DMI rådgiver Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om IPCC's rapporter og konklusioner.

Danmark støtter IPCC's Trust Fund med 2 millioner kroner årligt via Klimapuljen.

Temaansvarlig Tina Christensen
Opdateret 16. februar 2024

Viden om vejr og klima

Se alle