Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 14. juli gældende til og med uge 32 (9. august).

Sommeren ser ud til at fortsætte de næste uger med vekslende vejr, hvor stort set alle kan være med, men hvor der også vil være brug for jævne skift mellem solbriller, paraplyer og små sommerjakker, der skal af og på. Resten af juli byder på et lille temperaturdyk og pletvise regnbyger med sol imellem. Ved månedsskiftet og ind i august, peger prognoserne forsigtigt på en strømning fra vest med svage fronter med regn og skyer, afbrudt af mindre højtryksrygge, der giver solskin nogle dage og måske kortvarige bølger af sommertemperaturer over 25 grader.

I uge 30 vil højtryk og lavtryk ligge tæt sammen nær Danmark. Sandsynligvis med højtryk på hver side af Danmark, nemlig omkring Finland og sydvestlige England, og med et smalt lavtrykstrug ned over Danmark.
Danmark vil derfor ligge i en lidt kølig og ustabil luftmasse, som nærmest snøres af mellem de to højtryk og vil florere omkring Danmark i ugens løb. Det giver en svær situation for prognoser og meteorologer, med vekslende vejr fra sol til regnbyger, og formentlig en ret ujævn fordeling i landet.
Vinden kan også give lidt vindstød fra sig af og til, men ikke så blæsende som indeværende uge (uge 29).
Vejrmæssigt kan vi se frem til en uge med overskriften ”stedvise regnbyger og til tider nogen sol”. Derfor kan både paraply og solbriller være faste elementer i tasken, og det være en hjælp at tjekke radarbilledet på dmi.dk, som viser den aktuelle nedbør, og hvor nedbøren bevæger sig hen de næste timer. Denne vejrtype kan til gengæld give nærmest kunstneriske skybilleder i lag, former og nuancer.
Den lidt kølige luftmasse vil give dagstemperatuer mellem 16 og 23 grader, og nattetemperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Dog er der gode muligheder for lige så mange solskinstimer som normalt.
Nedbøren bliver ujævnt fordelt både i tid og sted, men samlet for hele landet sandsynligvis omkring det normale for juli.

I uge 31 forskydes højtrykket nær England en anelse mod syd og Middelhavsområdet. Det vil betyde en vestlig strømning over Danmark, med passage af mindre fronter med skyer og regn i perioder. Af og til vil mindre højtryksrygge ”bølge” op over Danmark fra syd og give nogle dage med solskin og måske kortvarigt temperaturer over 25 grader.
Opsummeret vil ugen byde på helt regulært dansk sommervejr med nedbør, temperaturer og solskin omkring det normale, med velkendte små udsving i vejret, som forventes tidsmæssigt at kunne vare et par dage ad gange. 

Uge 32 ser for nuværende ud til at fortsætte med samme vejrtype som uge 31.

De tropiske cykloner over Atlanten forventes så småt at begynde at røre på sig, og kan bevæge sig over op og blande sig med vejret på vores nordligere breddegrader. Det giver som regel uorden i prognoserne, som både kan ende til den solrige og våde side.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 17. juni - gældende for juli, august og september.

Juni ser ud til ende varmt og tørt, og man skal nyde det sommerlige vejr når det er der, for sæsonprognosen for juli, august og september viser øget sandsynlighed for normalt dansk omskifteligt sommervejr. Men læs videre, for der er også solstråler at hente i denne sæsonprognose.

Flere faktorer har betydning for, hvordan vejret bliver de kommende måneder:
Havtemperaturerne kloden rundt spiller en vigtig rolle. Atlanten er i gennemsnit varmere end normalt, hvilket vil bidrage til lavere tryk end normalt over den nordligste del af Atlanten og Norskehavet.
I den tropiske del af Stillehavet er en La Nina-episode, den kolde pendant til El Nino, under udvikling.
Det Indiske Ocean er varmere end normalt, hvilket understøtter en højtryksryg fra Azorerne og op over De Britiske Øer, som i perioder vil forskydes ind over Skandinavien.

Hvilken af disse spillere, der får mest magt i forhold til sommerens vejr, er endnu ukendt, og derved skal prognosen tolkes som et bedste bud.
Meget peger dog på, at vi kommer til at opleve omskifteligt vejr med  kortere ustadige og lidt køligere perioder, afløst af perioder med sol og varmere vejr.
Størst chance til en længere periode med stabilt højtryksvejr med sol og varme ser ud til at være fra midten af juli og en til to uger ind i august.
Derefter kan tidlige tropiske orkaner i Atlanten nedbryde højtrykket og give en overgang med ustadigt vejr.
Til sidst er der dog håb om ret fint vejr med sensommervarme i september, da der er tendens til perioder med højtryk over Vest- og Centraleuropa.  

Juli (se også tirsdagenes månedsprognose, som løbende dækker juli):

Særligt starten af juli ser ud til at byde på omskifteligt vejr, hvor mindre lavtryk og svage fronter bevæger sig op over Skandinavien fra vest og sydvest.
Det giver perioder med skyer og regn eller byger, kun lidt eller nogen sol samt dagtemperaturer op mellem 17 og 22 grader. Et højtryk ser efterhånden dog ud til at bygge op over De Britiske Øer og Nordsøen, og det vil i perioder forskydes ind over Danmark og give os tørt vejr med en del sol og behagelige sommertemperaturer.
I disse perioder med højtryksvejr er det også sandsynligt, at vi får en eller  et par varmebølger med dagtemperaturer over 25 grader, måske enkelte dage  op til 30 grader. Højtryksryggen lige vest for eller i perioder over Danmark vil også oftest medføre en relativ tør luft, som føles behagelig for mange.

I gennemsnit ser juli ud at ende noget varmere end normalt og med nedbørsmængder omkring eller noget under de normale.  

August:

Der er fortsat tendens til højtryk eller højtryksrygge op over Vesteuropa, som i perioder vil forskydes ind over Skandinavien. Det betyder, at der er gode chancer for perioder med stabilt, tørt og varmt vejr, især i den første halvdel af måneden.
I løbet af august øges dog sandsynligheden for mere ustadigt vejr, hvor de atlantiske lavtryk og fronter forventes at tage en sydligere bane.
Der er efterhånden også en risiko for, at tidligere tropiske orkaner kan dog af og til komme op i vestenvindsbæltet og nedbryde højtrykket over Europa. I så fald får vi en overgang ustadigt vejr med perioder af regn og køligere luft med opfriskende vind fra vestlige retninger.
Det er også værd at bemærke, at når fronter fra vest fortrænger den lummervarme sommerluft, øges risikoen for kraftige byger med torden og lokale skybrud.

Som helhed forventes måneden at blive noget varmere end normalt, mens nedbørsmængderne forventes omkring det normale, dog med betydelige geografiske forskelle grundet risiko for kraftige lokale byger.

September:

Prognoserne for september er mere usikre, men viser en tendens til højere tryk end normalt over Vest- og Centraleuropa og lavere tryk end normalt fra Island og op over nordligste Skandinavien.
Det taler for, at vi i perioder får stabilt, tørt og varmt sensommervejr med dagtemperaturer op omkring eller lidt over 20 grader.
Efterhånden vil lavtryk fra Atlanten tage sydligere baner, ind over Skandinavien og Danmark og give perioder af regn og måske en del blæst, efterfulgt af køligere luft fra vest og nordvest.

I gennemsnit ser september ud at ende med temperaturer omkring eller noget over det normale, mens nedbørsmængderne sandsynligvis bliver omkring de normale, dog med ret stor usikkerhed.   

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet