Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 11. februar 2020 gældende til og med uge 10 (8. marts).

Det ustadige og meget blæsende vejr fortsætter et stykke tid endnu, idet dybe lavtryk fortsætter med at bevæge sig frem mod Nordvesteuropa og Skandinavien. I den sidste tredjedel af februar ventes vejret i Danmark dog gradvist at stabiliseres, hvilket medfører mindre regn og blæst og bedre chancer til solskin. Det milde vejret ser ud at fortsætte hele perioden, og der er fortsat ikke tegn på vintervejr.

Uge 8: Det ustadige, våde og meget blæsende vejr fortsætter. I starten af ugen passerer et par fronter med en del regn, byger og kraftig blæst, ved kyster kan vinden stedvis nå stormende kuling eller lokalt måske lige op til storm, fra vest eller sydvest, og der vil nok komme kraftige vindstød af stormstyrke. 
Fra midten af ugen kan et højtryk over Vesteuropa en overgang give lidt mere stabilt vejr med svagere vind, mest tørt vejr og nogen sol, men senere vil nok vinden igen tiltage fra vest eller sydvest og trække flere skyer med ind over landet. Måske kan en front med lidt regn passere sidst på ugen.
Det bliver meget mildt for årstiden med dagtemperaturer op mellem 4 og 9 grader, om natten mest mellem 3 og 7 grader, en enkel nat med klart vejr og svagere vind kan der stedvis komme let frost.          

Som helhed bliver ugen meget mild 3-4 grader varmere end normalt mens nedbørsmængderne ser ud at blive noget eller en del højere end normalt.  

I uge 9 giver prognoserne en tendens til noget nordligere højtryk, op over Centraleuropa, og i perioder kan der bygges op højtryksrygge op mod De Britiske Øer og Sydskandinavien. Lavtrykkene vil derfor sandsynligvis tage en nordligere bane, op via Island og ind over nordligste Skandinavien.
Det betyder, at vi får mindre blæst og regn samt større chancer til solskin. Svagere fronter kan dog fortsat også passere landet ind imellem med skyer og lidt regn fra vest.
Den milde vestenvind vil dominere, men kortvarigt kan lidt køligere og tørrere luft strømme ned over landet fra nordvest.
Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 4 og 8 grader, om natten mest ned mellem 2 og 6 grader, men enkelte nætter med svag vind og klart vejr kan der stedvis komme let nattefrost.

Som helhed bliver ugen meget mild - omkring 3 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne bliver normale eller lidt under de normale.

Uge 10: Der er ikke tegn på nogen forandring af trykfordelingen i starten af marts. Der er fortsat tendens til højere tryk end normalt over Central- og Vesteuropa og lavere tryk end normalt fra Island til Nordkap. Lavtrykkene forventes fortsat at tage generelt nordlige baner, langt nord for Danmark, mens højtryksrygge vil give perioder af mest tørt vejr med for årstiden ret gode chancer til solskin.
Et par svage fronter med lidt regn kan passere landet i løbet af ugen, men der ser ikke ud til at komme de store mængder nedbør.
Milde sydvestlige- eller vestlige vinde ser ud at dominere, hvilket betyder dagtemperaturer oftest op mellem 5 og 10 grader, og om natten mest ned mellem 2 og 6 grader, men enkelte nætter med let nattefrost kan forekomme.           

I gennemsnit bliver det fortsat meget mildt for årstiden - omkring 3 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne mest sandsynligt bliver normale eller måske lidt under de normale. 

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 21. januar - gældende for februar, marts og april.

Vinteren ser ud til at fortsætte i det grå og grønne spor. Vi forventer nemlig, at vi fortsat mest vil hente vejret fra milde vestlige eller sydvestlige retninger, og især februar bliver i perioder ret blæsende. Der kan kortvarigt komme lidt koldere luft fra nordvest med mulighed for lidt hvidt i bygerne, men mere "vinter" kan der for nuværende ikke trækkes ud af prognoserne. Sandsynligheden for en kold vinterlig periode i februar eller marts vurderes i øjeblikket kun til cirka 10 %.
Opsummeret for februar, marts og april indikerer vejrprognoserne at temperaturen vil blive op til 2 grader varmere end normalt og vi vil få tæt på normale nedbørsmængder.
I år er sandsynligheden for en længere periode med koldt og vinterligt vejr meget lille. Man kan dog endnu ikke helt udelukke en overgang vinterligt vejr i slutningen af februar og starten af marts, selv om prognoserne ikke har fanget det i øjeblikket.

Februar (se også tirsdagenes månedsprognoser, som løbende bør erstatte sæsonprognosen): 
Langt de fleste prognoser peger på, at det meget milde vejret fortsætter hele februar måned. Højtryk ser ud at dominere over Sydeuropa, og i perioder kan højtryksrygge bygges op over Centraleuropa og op til De Britiske Øer.
Der forventes i gennemsnit lavere tryk end normalt fra Island til Nordskandinavien, hvilket indikerer en ret nordlig lavtryksbane, oftest vel nord for Danmark.
Fronter med blæst og regn vil derfor hurtigt passere Danmark fra vest, især i starten af måneden, ofte med vind af kulingstyrke, og ved Vestkysten muligvis med vindstød af stormstyrke. Efter passage af koldfronter vil dog tørrere og lidt koldere luft i omgange strømme ned over landet fra nordvest med gode chancer til nogen sol, men også enkelte byger, der muligvis kan være med lidt slud eller tøsne.         
I den anden halvdel af måneden er der tendens til at lavtrykkene tager endnu mere nordlige baner og i perioder kan højtryksrygge bygges op fra Vesteuropa til Sydskandinavien. I så fald får vi færre og svagere frontpassager og dermed mindre regn og større solchancer.   

I gennemsnit ser februar måned ud at blive et par grader varmere end normalt. Hvad angår nedbør, vil måneden starte vådt og gradvist blive mere tør. Midlet for februar forventes dog at ende omkring eller lige over det normale.

Marts:
Et højtryk ser ud at dominere vejret over Syd- og Centraleuropa, og de atlantiske lavtryk vil oftest tage nordlige baner, nord for Skotland og op over Norskehavet til det nordligste Skandinavien. Højtryksrygge kan i perioder strække sig op til Sydskandinavien og give flere dage med tørt vejr med ret gode solchancer. Ind imellem vil svage fronter med skyer og regn passere landet fra vest, men uden at give store regnmængder.
Med strømning overvejende fra vestlige- og sydvestlige retninger ser det milde vejr ud til at bestå hele måneden, muligvis kun afbrudt af en kort overgang med lidt koldere luft fra nordvest.
I slutningen af måneden kan vi få forårsfornemmelser med enkelte dage godt oppe i de tocifrede temperaturer. Chancen for det er længst væk fra kyster med pålandsvind, idet havet stadig har en afkølende effekt.

I gennemsnit ser marts ud at blive 1-2 grader varmere end normalt og omkring eller lidt under de normale nedbørsmængder.

April:
Prognosen for april er mere usikker, men der er tendens til højtryk eller højtryksrygge over Vest- og Centraleuropa, hvilket skulle betyde at lavtrykkene fortsat mest tager nordlige baner et stykke fra Danmark.
Det giver mange tørre dage med ret gode solchancer og sandsynligvis noget varmere end normalt. Mindre lavtryk kan i en periode passere landet fra vest eller nordvest og give flere skyer og lidt regn.
April er Danmarks tørreste måned med kun 30-40 mm i gennemsnit på landsplan, og den forventede vejrtype ser ikke ud at give mere nedbør end normalt.  

I gennemsnit ser april ud at blive noget varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller