Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 31. marts (uge 14) 2020 gældende for uge 15, 16 og 17 (til og med 26. april)

Påsken står for døren, og selvom vi kommer til at holde den mere afsondret, end vi plejer, vil de fleste nok søge ud i det grønne for at nyde foråret i fulde drag. Her kan man glæde sig over, at varmere luft omsider er på vej op over landet, og at vi endelig kan lægge vintertøjet væk. Den varmere luft vil dog komme med en pris i form af mere fugt i atmosfæren, som medfører flere skyer på himlen end det solrige vejr, vi har oplevet på det sidste. I perioder kan der også komme regn. Kigger vi videre frem i april, ser det ud til, at vi hovedsageligt får lov til at beholde det lidt højtryksprægede og lune vejr, men som vanligt vil vi også få besøg af fronter fra vest. Decideret ustadigt og køligt forårsvejr er dog ikke i sigte på den lange bane.

I uge 15 strømmer varm luft til en begyndelse op over landet fra syd og kan på enkelte dage meget lokalt sende termometeret helt op i underkanten af de 20 varmegrader længst inde i landet og der, hvor solen får bugt med lave skyer først på dagen og eventuelle tågebanker ved sydvendte kyster. Et par svage fronter med lidt regn passerer dog fra vest og afløses af opklaringer med plads til solen samt en smule faldende temperaturer. I selve påskedagene er timingen endnu for usikker til at sige, hvornår vi får disse fronter på besøg, så følg løbende med i syvdøgnsudsigten ovenfor. Et godt bud er dog, at det nok især vil være sidst i Påsken, at vi får mest at se til solen. De typiske dagtemperaturer for ugen havner mellem 10 og 15 grader - på enkelte dage op omkring 18 grader, men bag koldfronter kun 8 til 12 grader. Om natten får vi typisk mellem 2 og 6 graders varme, men bag koldfronter i stille og klart vejr kan vi dog stadig få let nattefrost.

I gennemsnit ender ugen en til to grader lunere end normalt og med nedbør i omegnen af, hvad vi plejer at få.

I uge 16 tager de atlantiske lavtryk en bane op over Nord- og Mellemskandinavien og sender - som i Påskeugen - mest svage forårsfronter ind over landet fra vest. Fronterne kan dog i perioder blive lidt mere aggressive, og et par dage med regn og rusk kan derfor ikke udelukkes. Ind imellem frontpassagerne er der dog fortsat plads til forbipasserende højtryksrygge, som afløser skyer og lidt regn med opklaring og bonuskig til solen. Denne vejrtype giver os lidt lunere forårsvejr med typiske temperaturer mellem 8 og 14 grader - på enkelte dage lidt varmere og om natten mellem 3 og 7 grader, lokalt stadig ned til frysepunktet. Det er stadig værd at nævne, at det typiske forårsfænomen med tåge og lave skyer vil være mest fremherskende, når varm og fugtig luft strømmer op over os fra syd, mens vi i koldluftmasser slipper for dette, men til gengæld får mere at se til solen. I gennemsnit havner ugen omkring en grad over normalen og vi får nok omkring den normale mængde vand i regnmåleren.

Vejret i uge 17 er naturligvis temmelig usikkert, men indtil videre er der ikke tegn på nogen større ændringer i det overordnede strømningsmønster. Med lidt held kan højtryksrygge fra sydvest dog igen få overtaget, så vi kan se frem til en smule mere stabilt og tørt vejr over landet.

På landsplan ventes ugen at blive en til to gradere varmere end normalt og lidt mere tør end vi plejer at se det.

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

 

Skema over månedsprognosen

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20.marts - gældende for april, maj og juni.

Sidste halvdel af foråret ser ud til at blive til den solrige og tørre side med overvejende højtrykspræget vejr og milde vinde. Som vi nærmer os slut maj og juni, kan vi få mere ustadigt vejr med lokale byger og flere passerende fronter med regn og skyer.
Nogle prognoser holder dog fast i, at det stabile vejr varer ved i maj og juni, og dermed er der stadig mulighed for at forsommeren kan gå hen og blive solrig og overvejende tør. Denne udvikling er dog mindre sandsynlig, men kan ikke udelukkes på nuværende tidspunkt.

April (se også månedsprognosen, som løbende erstatter sæsonprognosen):
Forventeligt højere tryk nær De Britiske Øer og senere over Central-og Østeuropa, tyder på, at vores aprilvejr generelt vil præges af højtryksrygge, der giver stabilt, tørt og mere solrigt vejr, og holder lavtrykkene på afstand.
Første halvdel af april forventes generelt gode chancer for solskin og roligt vejr. En overvejende strømning mellem nordvest og sydvest, tillader dog også svage fronter af og til give dage med skyer og let regn.
Senere på måneden lader det til, at det højere tryk placerer sig lidt længere sydpå. Det giver lidt bedre plads til, at fronter fra vest eller nordvest kan komme ind over landet og giver lidt mere ustadigt vejr med regn.
Vandet omkring os er varmere end normalt, så selvom luftmassens temperatur samlet set forventes normal for årstiden, vil det lidt lunere havvand og de lidt flere solskinstimer holde middeltemperaturen over normalen for april.
Klare nætter kan fortsat give let nattefrost, og vi kommer til at se lidt store udsving på nat- og dagtemperaturer.
Nedbøren vil være begrænset. Normalt er april vores tørreste måned, og første halvdel af april forventes også at være til den tørre side. Med en øget sandynlighed for lidt mere nedbør sidst i april, vil april samlet set ende med nedbørsmængder tæt på normalen for årstiden.

Som helhed ventes april at blive 1-2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale.

Maj:

I maj vil strømningen blive mere nordlig eller fra mellem nordvest og øst. Det skyldes, at Danmark forventes at ligge mellem overvejende dannelse af højtryk sydvest for Irland og lavtryksdannelser øst for os.
Der er tendenser til, at højtrykket fra vest i perioder vil bredde sig med en højtryksryg mod Danmark. Det øger chancen for mere stabilt og tørt vejr i maj måned.
Det ligner derved en rolig maj med temperatur nær normalen.
Nedbørsmæssigt vil Jylland få lidt mindre nedbør og måske også lidt mere solskin, men for hele landet kan der forekomme lokale regnbyger, som vil give en mere ujævn fordeling af nedbørsmængderne fra område til område.

Som helhed ser maj ud at blive 0-1 grad varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder.

Juni:

Især fra slutningen af maj og i juni er prognoserne uenige. Det skyldes til dels usikkerheder omkring fænomenet El Nino, som foregår i Stillehavet.
Som den berømte sommerfugleeffekt, kan El Niño påvirke temperaturen omkring ækvator og give følgevirkninger for vejret på vores breddegrader.

Kort ridset op er der to scenarier for vejret i forsommeren:

  1. Hvis El Niño fortsætter med at være svag i Stillehavet, ser det ud til, at vejret på vores breddegrader bliver mere ustadigt i juni. Det skyldes generelt lavere tryk over Nordeuropa og Skandinavien, som bringer et lavtrykstrug og ustadigt vejr ned over Danmark.
  2. Det er dog ikke usandsynligt, at vi går fra en svag El Nino (med varmere vand i dele af Stillehavet), til en La Nina (med koldere vand i dele af Stillehavet), og det vil betyde et markant anderledes vejrbillede over Danmark. I så fald får vi en foretrukken dannelse af blokerende højtryk over Nordskandinavien og lavtryk syd for os. Hvis det sker, vil det give en overvægt af tørvejr og solskin til landet.

Det første scenarie er det mest sandsynlige for nuværende, men grundet de store usikkerheder på så lang sigt, kan det andet scenarie heller ikke udelukkes.

Ud fra scenarie 1 vil temperaturerne i juni blive omkring det normale og med normal eller lidt over normale nedbørsmængder.
Hvis vejrbillede bliver blokerende højtryk nord for os, vil juni blive både varmere og tørrere end normalt.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med normalen 1961-1990.

Gå til vejrarkivet