Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 12. november 2019 gældende til og med uge 49 (8. december).

Efteråret rumler stødt derudaf. De kommende uger ser ikke ud til at byde på hverken dramatik eller tidligt vintervejr. Vi vil det meste af tiden ligge mellem et kraftigt højtryk over Nordvestrusland og et lavtryk lige vest for de Britiske Øer. Efterhånden vil tørrere og lidt mildere luft strømme ind over landet fra øst eller sydøst, hvilket dog giver mange skyer og ret normale temperaturer.  

I uge 47 ventes ret kraftige højtryk over Vestrusland, mens dybe lavtryk over Atlanten efterhånden nærmer sig de Britiske Øer. Danmark vil ligge tæt på grænsen mellem mild luft over Østeuropa og køligere luft over Nordvesteuropa. I starten af ugen kan yderligere et eller måske to mindre lavtryk med skyer og regn passere os sydfra. Derfor ventes der kortvarigt mildere luft over især den østlige del af landet. I løbet af ugen forstærkes et nyt højtryk over det nordvestlige Rusland, og dermed går vinden over i sydøst eller øst. Derfor bliver det mere tørt i det og med mulighed for lidt sol ind imellem. Skyerne vil dog dominere, og mod slutningen af ugen kan lidt regn eller byger en overgang passere landet fra syd eller sydøst. Dagtemperaturen når typisk op mellem 5 og 10 grader, mens temperaturen om natten oftest når ned mellem 1 og 7 grader. Ved opklaring og svag vind kan forventes lokalt let frost.        

For ugen som helhed ender temperaturen på eller noget under normalen, køligst i Jylland, mens nedbørsmængden ligger omkring eller lidt under normalen for årstiden.

Der ser ikke ud til at blive nogen store forandringer i vejrtypen til uge 48. Det kraftige højtryk over det nordvestlige Rusland ser dog efterhånden ud til at bevæge sig noget mod Finland og Nordskandinavien. Samtidig ventes de dybere lavtryk stort set at holde sig vest for de Britiske Øer. Det vil betyde en hovedsagelig østlig eller sydøstlig strømning af ret tør luft over Danmark, og da Østersøen fortsat vil være noget varmere end normalt, kan vi forvente en lufttemperatur omkring eller lidt over den normale for årstiden. Den østlige strømning giver os mest tørt vejr, men det bliver overvejende skyet, og i løbet af ugen kan der en overgang komme lidt regn eller byger til os sydfra. Vi kan forvente dagtemperaturer mellem 3 og 8 grader og nattemperaturer ned mellem 0 og 5 grader. Igen er der mulighed for let frost, hvis vi får opklaring og svag vind.   

Samlet set ender ugens temperaturer på eller lidt over det normale, mens nedbørsmængderne sandsynligvis ender lidt under de normale for årstiden.

Prognosen for uge 49 er betydeligt mere usikker. Der tegner sig i øjeblikket et billede af højere tryk en normalt over Syd- og Sydvesteuropa og lavtryk fra Nordatlanten og op til Norskehavet. Det vil betyde en generelt mere sydvestlig strømning af ret mild luft. Fronter med skyer og regn kan i denne vejrtype passere os fra vest eller sydvest. Det bliver nok mest skyet med kun lidt sol ind imellem. Dagtemperaturerne rammer oftest mellem 2 og 7 grader og om natten mest ned mellem 0 og 5 grader.  

For ugen samlet set ender temperaturen omkring eller lidt over det normale, mens nedbørsmængderne sandsynligvis lander på normalen for årstiden.

Der er fra slutningen af november (i uge 48 og 49) også en mulighed for, at højtrykket bevæger sig lidt mere mod nordvest og lægger sig over Nordskandinavien og Norskehavet. I så fald vil betydeligt koldere luft en overgang kunne strømme ned over os fra nordøst med temperaturer ned omkring frysepunktet og mulighed for byger af slud eller sne, men dette er i øjeblikket ikke hovedscenariet.     

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 15. oktober - gældende for november, december og januar 2020.

Kort om perioden fra november til januar, så starter november kold, men bliver efterhånden mere mild. December ser våd, mild og blæsende ud med risiko for et stormlavtryk, mens januar er mere usikker, men har mulighed for mindre kolde indslag med hvidt i nedbøren.

November:

November starter med et lavtryk, der passerer Danmark fra nordvest og trækker en del koldluft ned over Danmark og Nordeuropa. Vi vil ligge i denne koldluft hele starten af november, hvor der vil komme flere nætter med nattefrost og endda risiko for slud i nedbøren. Der er desuden tendenser til perioder med østlig strømning, som kan skabe byger over Østersøen.
Resten af november tyder på en delvist blokeret vejrsituation med højtryk i nærheden af Danmark.
Lægger højtrykket sig vest for landet, trækker det kulde ned fra nordvest og ujævnt fordelt nedbør. Lægger højtrykket sig mere østligt, kan det give mere mild og fugtig luft fra sydvest med svage fronter.
Generelt forventes november at få en kold start med tendenser til at slutte mere mildt. 

Samlet set ser temperaturen ud at ende omkring normalen, men det er midlet over en kold start og lun slutning. Nedbørsmængderne ender omkring det normale.

December:

Prognoserne er overraskende enige om, hvad der forventes af december. Der er tydelige tendenser til højtryk øst eller syd for Danmark, og at lavtrykkene vil tage en bane fra Atlanten ind over De Britiske Øer og op mod Norge. En sådan trykfordeling giver generelt en vestlig strømning til Danmark, med fronter og udbredt regn som jævnligt passerer ind over landet fra vest. Til tider vil fronterne svækkes eller gå lidt i stå, pga. højere tryk mod øst og give gråvejrdage med plusgrader. Der er ligeledes risiko for enkelte lavtryk tager turen hele vejen ind over Danmark i december. Hvis et sådan lavtryk bevæger sig ind over Danmark fra vest eller nordvest, kan det give storm og kortvarig kulde på bagsiden med slud eller sne, men ellers vil december generelt være mild og våd.

Det generelle vejrscenarie i december er vådt, blæsende og mildt med temperaturer og nedbør over normalen.

Januar:

Prognoserne for vejrsituationen i januar er derimod noget mere usikre.
En del af prognoserne antyder lavtrykstrug over østlige Europa, med højtryksryg over vestlig Europa, hvilket kan give indslag af koldere luft fra nordvestlige retninger med hvidt i nedbøren.
De fleste prognoser peger dog på dominerende lavtryk over Nordatlanten og højere tryk over Syd- og Østeuropa. Dette vil medføre en mere sydvestlig strømning generelt, med lavtrykbaner ind over Nordsøen og op over Norge og Sverige. I så fald, får vi en del blæst og regn og lidt mere mild luft.
Sandsynligheden for at få indslag af kulde og hvidt i nedbøren er større sidst i januar.

Begge scenarier giver risiko for et stormlavtryk med bane over eller nær Danmark. 

Temperaturen forventes i gennemsnit at ende omkring det normale over hele måneden, og med lidt mere nedbør end normalt for januar.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller