Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 27. oktober (gældende til den 30. november).  

Det ustadige og milde efterårsvejr fortsætter de næste uger. Det betyder, at vi får perioder med skyer, regn og blæst efterfulgt af byger og kig til solen. I perioder bliver vejret dog mere stabilt, når højtryk af flere omgange ligger tæt på landet. Højtrykspræget vejr på denne årstid kan, afhængigt af højtrykkets placering, byde på enten mildt og gråt vejr eller koldt og klart vejr. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi hovedsageligt vil befinde os på den milde og grå side af højtrykket.

I starten af uge 45 (2/11 – 8/11) ligger lavtryksbanen fra De Britiske Øer til Norge. Dermed starter ugen med fronter, der bevæger sig ind over landet vestfra med skyer regn og blæst, efterfulgt af byger og lidt sol ind i mellem. I løbet af ugen bevæger et højtryk sig ind over De Britiske Øer fra sydvest og fortsætter derfra videre mod øst. Derfor får vi, som ugen går, mere roligt vejr og kun lidt regn af og til, men det vil fortsat være ret skyet. Dagtemperaturerne vil ligge på 8 til 12 grader, mens vi om natten når ned mellem 4 og 10 grader, enkelte nætter lokalt lidt koldere, men nattefrosten ser dog ud til at holde sig væk.

Samlet set ventes temperaturer lidt over normalen for årstiden, med nedbørsmængderne omkring normalen.   

Vejret i starten af uge 46 (9/11 – 15/11) ser ud til at blive domineret af et højtryk, der nu ligger øst for landet, mens lavtrykkene tager en bane fra De Britiske Øer og op over Norskehavet. Enkelte svage fronter kan måske nå Danmark med skyer og lidt regn, men ellers ser det ud til at blive mest tørt og ret skyet vejr med kun enkelte kig til solen. Prognoserne indikerer dog, at der i løbet af ugen bygges et nyt højtryk op over De Britiske Øer og Skandinavien. Hvis det sker, vil lavtryksbanen rykke yderligere mod nord, og vi får mere roligt og stabilt vejr med en skønsom blanding af skyer og sol. I forbindelse med stille og klart vejr om natten er der også risiko for tåge eller tågebanker, der kan blive liggende til op af formiddagen.
Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 5 og 11 grader, og om natten oftest nå ned mellem 2 og 7 grader med risiko for stedvis let frost på stille og klare nætter.

Samlet set ventes temperaturen at ligge omkring normalen, mens nedbørsmængderne ventes at ligge lidt eller noget under normalen for årstiden.

I uge 47 (16/11 – 22/11) er udviklingen mere usikker. Dog antyder prognoserne, at højtrykket over De Britiske Øer og Skandinavien svækkes, så lavtrykkene igen kan tage en bane hen over eller tæt på landet. Det er derfor sandsynligt, at den rolige og stabile vejrtype afløses af fronter med skyer, regn og blæst, der når landet fra vestlige retninger.

Samlet set ventes både temperatur og nedbørsmængder at ligge omkring normalen for årstiden.

Udsigt for resten af november (23/11 – 30/11):

Et forsigtigt bud på novembers sidste dage er, at et højtryk bygges op sydvest for landet. I så fald forskydes lavtryksbanen mod nord, og vi får mere roligt vejr. Dog kan svage fronter stadig nå landet vest fra med skyer og lidt regn.  

Samlet set ventes temperatur og nedbørsmængder at ligge omkring eller måske en smule over normalen for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20. oktober – gældende for december 2020 og januar 2021.

Efter syv milde vintre i træk er der nu tegn på, at den kommende vinter kan starte med en relativt kold december, måske med perioder af vinterligt vejr.

Sæsonprognoser er naturligvis meget usikre, og der er mange faktorer på hele kloden, som har betydning for vintervejret i Danmark.
En meget vigtig faktor de kommende måneder er tilstedeværelsen af det periodisk forekommende fænomen, La Nina. La Nina er en pendant til El Nino og indebærer en afkøling af det tropiske havvand i det østlige Stillehav. En anden vigtig faktor, som kan have en indflydelse på vinteren i Danmark, er den 11-årige solcyklus, som i starten af året passerede et minimum.
La Nina og solcyklus-minimum har statistisk en tendens til at give nordlige højtryksblokeringer, især over Grønland, Island og Nordatlanten. Højtryk over Grønland og Island giver en større sandsynlighed for, at relativt kold luft i perioder vil strømme ned over Nordeuropa nordfra i løbet af december. Et nordligt højtryk kan dog også blokere for de dybere atlantiske lavtryk med regn og blæst, hvilket generelt skulle give os en mere rolig vejrtype, end hvad vi plejer at se i december.
Både prognoser og statistik peger dog på en overgang til en mere lavtrykspræget januar med en overvejende vestlig eller sydvestlig strømning af mild luft, men usikkerheden er fortsat ret stor.   

December:

Der er i vejrmodellerne en tendens til højtryk over Nordatlanten, Grønland og Island samt noget lavere lufttryk end normal over Rusland. Det vil betyde at koldere luft i perioder kan strømme ned over Skandinavien nordfra. Højtrykket kan dermed i længere perioder holde de kraftigere lavtryk ude på Atlanten, og december kan blive en relativt rolig måned med mindre regn og blæst end normalt.
Mindre lavtryk og fronter kan dog stadig passere landet, især fra vest eller nordvest, med skyer og regn eller slud, og i løbet af måneden kan det også komme vinterlige indslag af sne eller snebyger. Ellers må vi nok forvente os mest gråt og skyet vejr dog med enkelte dage med nogen sol.

Samlet set ser middeltemperaturen ud at ende omkring den normale for årstiden, dog med mulighed for en koldere periode. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller lidt under de normale.   

Januar:

Prognoserne antyder at højtrykket over Grønland og Nordatlanten svækkes eller forskydes sydpå, mens lavtrykkene tager sydligere baner, fra omkring Island og ind over især Nordskandinavien. Det vil betyde en generelt vestlig eller sydvestlig strømning af mildere luft og ret ustadigt vejr, hvor fronter med hovedsagelig regn passerer Danmark vestfra. Det kan også give en del perioder med blæst.
Prognosen for januar er dog ret usikker. Hvis højtrykket over Grønland og Nordatlanten består, og vintervejret bider sig fast i løbet af december, kan det kolde vejr måske fortsætte et stykke ind i januar.

En sidste faktor, som har stor betydning for om vinteren bliver kold eller mild, er om den såkaldte polare vortex omkring nordpolen, bliver stærk og kold, eller om den nedbrydes på grund af opvarmning højt oppe i atmosfæren. Et nedbrud af den polare vortex vil øge sandsynligheden for kuldeudbrud og vintervejr på vores breddegrader, men de er endnu ikke til at fange i prognoserne.

Samlet set ser middeltemperaturen ud til at ende noget over normalen, dog med en ret stor usikkerhed og en mulighed for en koldere periode. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller lidt over de normale.  

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet