Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 6. april (gældende til og med 2. maj).

I april er vejret dybt afhængigt af vindretningen. Der ligger stadig is og kulde mod nord og nordøst, og der er begyndt at blive varmt over Sydeuropa. Derfor kan vi i korte træk få ”vinter” fra nord og ”sommer” fra syd. Fra vest får vi vejret fra det tempererede Atlanterhav i form af lavtryk, som derfor føles mere ”efterårs-ustadigt”. Vi kommer til at opleve kontraster i vejret, når vindretningen skifter. Hvid nedbør og risiko for let nattefrost er ikke helt slut, men vi vil også få solrige dage, der minder os om, at sommeren er tæt på.

Uge 15 (12/4 – 18/4): Et højtryk bygges op et godt stykke vest for de Britiske øer, mens et smalt lavtrykstrug med mere ustadigt vejr vil ligge over Skandinavien.

På denne måde ligger Danmark i en kølig luftmasse, som kiler sig fra nord og ned over Nordeuropa. Her vil mindre lavtryk cirkulere tæt ved Danmark i løbet af ugen. Det gør det svært at forudsige i detaljer, hvordan vejret bliver – især vind og timing af nedbør. Vi kan opleve lidt slud eller sne i nedbøren en kort overgang og skift mellem bygeagtig regn og opklaring med solskin. Sidst på ugen forventes en højtryksryg med mere stabilt vejr, at presse sig op fra sydvest, og den kan give en lidt mere solrig og lun afslutning på ugen.

Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 5 til 10 grader, men der kan forekomme større udsving med enkelte koldere dage, men også dage der kan komme over 10 grader. Om natten når vi ned mellem 2 og 8 grader, og der er stadig risiko for let frost. Samlet set ender ugen med temperaturer lidt under normalen.

Nedbørsmængderne er ret usikre i uge 15, men april er generelt en tør måned, og der forventes ikke nogen særlige afvigelser fra normalen i denne uge.

Uge 16 (19/4 – 25/4): Prognoserne tyder på en nogenlunde pæn start på ugen med lidt højtryksryg over Nordeuropa, som bevæger sig mod øst. Men ellers er prognoserne ret enige om lavtrykstrug ned over de Britiske øer, Nordsøen og Norge i denne uge. Det giver overvejende sydvestlig og vestlig strømning, hvor lavtryk passerer nordvest for Danmark, og hvor fronter med skyer, regn og lidt vind forventes at passere Danmark fra vestlige retninger. Dagtemperaturerne bliver mellem ca. 7 til 13 grader, men enkelte dage kan det blive lidt varmere. Om natten når temperaturen typisk ned mellem ca. 3 og 8 grader, men risikoen for let nattefrost er ret lille.

I gennemsnit ser temperaturerne ud til at ligge omkring de normale for årstiden, mens nedbørsmængderne forventes omkring eller måske lidt over de normale.

Uge 17 (26/4 – 2/5): Prognoserne er noget usikre i denne uge, og de er ikke helt på linje. Der er dog tendenser til højere tryk over Baltikum og Østeuropa, og også højere tryk over Atlanterhavet. Lavtryk kan derved ikke suse ind fra Atlanterhavet over Danmark, og generelt forventes det i stedet, at vi vil ligge i en lidt køligere luftmasse fra nordlige og østlige retninger med solskin og pænt forårsvejr. Vi kan opleve store skift i temperaturen mellem dag og nat, og også mellem de enkelte dage. Men som sagt er udviklingen desværre usikker.

Midlet over ugen ser temperaturer og nedbørsmængder ud at holde sig omkring de normale for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Lisette Strauss Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 17. marts 2021 – gældende for maj og juni.

Forsommeren ser ud til at blive noget ustadig med perioder af vådt og køligt vejr. Et flertal af vejrmodellerne peger på, at højtryk vil dominere over Nordatlanten vest for Europa, mens lavere lufttryk vil dominere over Nordeuropa. Det giver en dominerende nordvestlig eller vestlig luftstrøm over Danmark med lidt vådere og køligere vejr end normalt for årstiden.

Maj og juni: Højtryk vest for Europa og et lavtryksområde over Nordeuropa vil medføre en overordnet nordvestlig eller vestlig luftstrømning over Danmark. Hvis denne prognose er rigtig, vil det betyde flere og lidt længere perioder med ustadigt, noget vådt og køligt vejr. I perioder vil højtryk eller højtryksrygge dog kunne nærme sig Skandinavien vestfra, hvilket vil medføre tørrere og mere solrigt vejr med mere normale temperaturer for årstiden.

Der er en usikkerhed i udviklingen. Der er en mindre mulighed for at højtryk vil blive mere dominerende over Nordeuropa og give os mere stabilt, tørrere og varmere vejr, men det synes i øjeblikket være et mindre sandsynligt scenarie.

I gennemsnit ser temperaturen ud at blive normal eller lidt under den normale i maj, og lidt eller måske noget under den normale i juni. Nedbørsmængderne ser ud at ende lidt eller måske noget over de normale i både maj og i juni.

Baggrund:
Der er som altid en del usikkerhed i de lange prognoser, hvilket især  er relateret til forandringer i havtemperaturerne rundt om hele kloden.

Det seneste halvår har havvandet i den tropiske østlige del af Stillehavet været koldere end normalt (en såkaldt La Nina-episode, pendant til en El Nino), men en opvarmning ser ud at være i gang. Det er endnu usikkert hvor hurtigt opvarmningen af havvandet vil ske, men det mest sandsynlige er, at havvandet fortsat vil være noget koldere end normalt frem til sommeren (en svag La Nina eller måske neutralt), og da vil prognoserne på en noget våd og lidt kølig afslutning på foråret og begyndelse på sommeren nok slå ind.

Der er en mindre sandsynlighed at havvandet i det tropiske Stillehav vil varmes op ret hurtigt (måske en begyndende El Nino-episode), hvilket vil øge sandsynligheden for højtryk over Nordeuropa med betydeligt tørrere og en del varmere vejr til følge.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se også klimanormalen for perioden 1991-2020).

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet