Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 17. september 2019 gældende til og med uge 41 (13. oktober).

Efterårsvejret er kommet til Danmark. De kommende uger får vi overvejende ustadigt vejr med passerende fronter med en del blæst og noget regn, efterfulgt af byger og lidt eller nogen sol. Højtryksrygge kan kortvarigt stabilisere vejret med nogen eller en del sol og mere stille vejr. Perioden starter med lunt vejr, men det bliver snart køligere og efterhånden får vi ret normale efterårs-temperaturer, og også nedbørsmængderne bliver som vi kender det for årstiden.

Uge 39 (23/9-29/9):

Efter en tør og ret varm weekend starter ugen med lunt vej. Mandag bliver vi mødt af nogen sol og stedvis op over 20 grader, men ret hurtigt bliver vejret ustadigt, da lavtryk ventes at bevæge sig fra Nordatlanten mod nordøst over Norskehavet til Nordskandinavien. Flere tilhørende fronter med skyer, lidt regn og en del blæst vil derfor passere os vestfra, efterfulgt af byger og lidt eller måske nogen sol. Ugen starter lunt med dagtemperaturer op omkring 20 grader og nattetemperaturer ned omkring 15 grader, men falder mod midten af ugen til et mere normalt niveau for årstiden; om dagen op omkring 15 grader og om natten ned omkring 10 grader. Det mest sandsynlige er, at det ustadige vejr med passerende regn og byger fortsætter resten af ugen, men muligvis kan en højtryksryg stabilisere vejret noget i løbet af weekenden.      

Samlet set ser temperaturen ud til at ende 1 til 1,5 grader over normalen, mens nedbørsmængderne ligger omkring eller lidt over normalen.

Uge 40 (30/9-6/10):

Det generelt ustadige vejr fortsætter, og flere fronter med skyer og lidt eller noget regn vil passere landet fra vest eller nordvest. En højtryksryg kan også en overgang give mere stabilt og tørt vejr med lidt eller nogen sol. Det vil sandsynligvis i perioder blive ret blæsende og muligvis kan et kraftigt blæsevejr passere os. Det noget blæsende og ret skyede vejr vil, trods en noget kølig luftmasse, medføre ret normale temperaturer for årstiden. Om dagen får vi op mellem ca. 12 og 16 grader og om natten ned mellem ca. 7 og 12 grader.

Samlet set ser både temperaturen og nedbørsmængderne ud til at ende omkring normalen.

Uge 41 (7/10-13/10):

Prognosen for uge 41 er mere usikker, men de seneste kørsler viser en tendens til højtryk nord for Danmark, og hang til lavere tryk end normalt over Kontinentet og Sydeuropa. Højtrykket nord for os vil sandsynligvis medføre en dominerende østlig eller nordøstlig vind af ret tør luft. Hvis prognosen er rigtig, kan vi se frem til mest tørt vejr og bedre chancer for sol.  Temperaturerne tegner til at blive ret normale med dagtemperaturer op mellem ca. 10 og 15 grader, om natten ned mellem ca. 5 og 10 grader og lokalt i forbindelse med klart og stille vejr måske nogle grader lavere.

Samlet set ventes temperaturen at ende omkring normalen med nedbørsmængder lidt eller noget under normalen.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 18. september - gældende for oktober, november og december 2019.

Perioden fra oktober til december ser som helhed ud til at blive lidt varmere og tørrere end normalt for årstiden.

Oktober:
For starten af oktober se også månedsprognosen.
Især i den første halvdel af oktober antyder flere prognosekørsler, at trykket vil være lavere end normalt over Central- og Vesteuropa, syd og sydvest for Danmark, mens trykket vil være højere end normalt over Nordeuropa, nord- eller nordøst for Danmark. Vi kan derfor i perioder få en østlig- eller nordøstlig strømning med mest tørt og ret solrigt vejr.
I den anden halvdel af måneden øges sandsynligheden for ustadigt vejr med perioder af regn og blæst. Højtrykket forventes at bevæge sig mod Island og Grønland, og samtidig bliver det mere lavtrykspræget over Central- og Nordeuropa, hvor flere lavtryk eller fronter passerer landet fra især vestlige- eller sydvestlige retninger.
Efter normale eller lidt over normale temperaturer i den første halvdel af måneden, ser det ud at blive lidt køligere end normalt i den anden halvdel. Om vi få den første nat med nattefrost er usikkert, men jo længere hen på måneden vi kommer, jo større er muligheden, især hvis vi får nætter med stille og klart vejr efter en frontpassage fra nordvest.

Samlet set ser både temperaturer og nedbørsmængder ud at ende omkring de normale.

November:
I november er der en tendens i prognoserne til lavere tryk end normalt fra Grønland, over Island til Nordeuropa, mens det er noget højere tryk end normalt over Syd- og Mellemeuropa. Det tyder altså på, at de kraftige lavtryk fra Atlanterhavet mest vil tage nordlige baner op mod Norskehavet eller Nordskandinavien, og at det oftest kun vil være ret svage fronter som passerer landet vestfra med lidt regn og mildt vejr. Vi må dog også regne med at enkelte lavtryk også kan passere Sydskandinavien fra vest med regn og blæst.
Der er i enkelte prognoser også en tendens til højtryk over Nordvesteuropa, vest for Danmark, hvilket kan medføre en overgang med nordvestlig strømning af mest tør og ret mild luft ind over Danmark. Hvis højtrykket en overgang lægger sig længere nordpå kan vi kortvarigt få en kold nordlig luftstrøm ned over landet, og dermed måske en første vinterlig episode med temperaturer ned nær frysepunktet. Ellers ser november ud at byde på noget tørrere og mildere vejer end normalt.

Samlet set ser temperaturen ud at ende lidt eller noget over den normale, mens nedbørsmængderne ender noget under de normale.

December:
I december kan man i prognoserne se en tydelig tendens til lavtryk på nordlige breddegrader, fra Grønland til Nordskandinavien, og højere tryk end normalt fra Azorerne mod nordøst op over Centraleuropa.
Prognoserne er noget usikre, men hvis det skulle passe betyder det, at lavtrykkene oftest tager nordlige baner, fra Nordatlanten mod nordøst op over Mellem- og Nordskandinavien, men ind imellem vil nok fronter med regn (eller senere måske nogen hvid nedbør) og en del blæst passere landet fra vest eller nordvest. For Danmark betyder den nordlige lavtryksbane en større sandsynlighed for mildere og noget tørrere vejr end normalt, især i den østlige del af landet.

Samlet set ser måneden ud til at blive lidt eller noget varmere end normalt med nedbørsmængder lidt eller noget under de normale.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel

Tidevandstabeller