Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 15. juni (gældende til og med 31. juli).  

Et højtryk ligger over Vestrusland, og meget varm luft vil strømme op over Danmark fra syd og sydøst. Et lavtryksområde med køligere luft over Nordatlanten vil dog nærme sig Skandinavien vestfra, og i første halvdel af næste uge (uge 25) ventes en frontzone med periodevis kraftig regn og byger langsomt at passere landet vestfra. Derefter ser vi ud at få en overgang til mere ”normalt” sommervejr med en luftstrømning fra mellem vest og syd. Det giver en blanding af sol, skyer og perioder med lidt regn eller byger samt mere normale sommertemperaturer.

Uge 25 (21/6 – 27/6):  

Ugen starter med ret solrigt og meget varmt vejr. Det er et højtryk over Vestrusland, som giver en meget varm luftstrøm op over Danmark fra syd og sydøst. Men samtidig bevæger et lavtryksområde sig over Nordatlanten mod øst til De Britiske Øer og Norskehavet. Køligere luft over Nordatlanten vil dermed presse på vestfra, og en frontzone ventes de første dage i ugen langsomt at passere Danmark vestfra, det giver perioder med regn og byger, som kan være kraftig og med torden. Efter fronten med regn og byger får vi en overgang blæsende vejr fra vest og en blanding af skyer, sol og enkelte byger. En mindre højtryksryg ser dog ud til at passere landet, og det kan en overgang give tørt vejr og nogen sol, inden flere skyer og perioder med lidt regn eller byger kan nå frem til Danmark fra sydvest sidst på ugen.  

Dagtemperaturerne når først på ugen op mellem ca. 25 og 30 grader, men falder til mellem 17 og 25 grader, fra midt på ugen typisk mellem 15 og 20 grader. Om natten når temp. ned mellem 12 og 20 grader, senere ned mellem 8 og 13 grader.

Efter en varm indledning og en normal anden halvdel ventes temperaturen at ende noget over det normale. Nedbørsmængderne ser ud at holde sig lidt eller noget over det normale, men kan stedvis blive en del over det normale i forbindelse med kraftige byger.  

Uge 26 (28/6 – 4/7):  

Prognoserne er noget mere usikre, men de fleste kørsler peger på et højtryk over Østeuropa og Rusland og et dominerende lavtrykstrug lige vest for Skandinavien ned over De Britiske Øer. Det vil medføre en generel sydvestlig luftstrømning over Danmark, hvor mindre lavtryk og fronter med skyer og regn kan passere landet fra sydvest, kortvarigt måske ret kraftig regn eller byger. Der vil dog også være plads for enkelte mindre højtryksrygge, som kan give et par dage med tørt og mere solrigt vejr. 

Dagtemperaturerne ventes typisk op mellem 16 og 22 grader, og om natten oftest ned mellem 10 og 17 grader.

Samlet set ventes temperaturen ende omkring eller noget over det normale, nok varmest i den østlige del af landet. Nedbørsmængderne ventes holde sig omkring eller lidt over det normale, dog med mulighed for lokalt større mængder i forbindelse med byger.

 

Uge 27 (5/7 – 11/7):  

Prognoserne er relativt usikre, men der er generelt set en tendens til et lavtrykstrug over Nordvesteuropa og i perioder ind over Skandinavien. Vi kan dermed forvente, at mindre lavtryk og fronter med skyer og regn eller byger i perioder vil bevæge sig ind over landet. Det bliver nok ret blandet vejr med både skyer, regn og byger, men også nogen sol ind imellem. Der er en ret god mulighed for, at en højtryksryg senere på ugen kan bygges op over Sydskandinavien og give mest tørt og mere solrigt vejr.   

Dagtemperaturerne ventes typisk nå op mellem 17 og 22 grader. Om natten når temp. oftest ned mellem 10 og 17 grader.

Samlet set ventes temperaturen ende omkring eller lidt over det normale, mens nedbørsmængderne nok holder sig omkring det normale, dog med mulighed for lokalt større mængder i forbindelse med byger.  

Oversigt for resten af juli måned (12/7 – 31/7):  

Prognoserne er selvfølgelig usikre. Flere prognosekørsler antyder højere lufttryk end normalt over Nordatlanten og Europa, men det er endnu umuligt at sige mere præcist, hvor højtryk vil placere sig. Der er dog en svag tendens til, at højtryk kan blive ret dominerende vest for Skandinavien. Det medfører ofte en nordvestlig eller nordlig luftstrømning over Danmark og dermed en relativt tør vejrtype med flere solskinsdage og noget højere dagtemperaturer. I en periode kan et mindre trug dog ligge over Sydskandinavien med mere skyet vejr og en del byger, der naturligvis også kan blive kraftige. I kortere perioder kan højtrykket også bygges op, eller forskydes ind over, Skandinavien med tørt og solrigt vejr til følge.   

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 16. juni 2021 – gældende for august og september.  

Efter sol og varme ser sensommeren ud til at blive mere kølig og ustadig.

De forrige prognoser fra maj gav en tendens til generelt ustadigt og noget køligt sommervejr, men flere af de seneste prognoser peger nu på relativt højtrykspræget og lidt varmere vejr i Nordeuropa i både juli og august. I løbet af august og september stiger sandsynligheden for mere ustadigt og køligere sensommervejr.

August: Prognoserne peger nu på, at august kan byde på overvejende lunt sommervejr og gode chancer for sol. Forudsigelser om vejret to-tre måneder frem afhænger dog af mange faktorer*. Her i blandt havtemperaturerne både ved Ækvator og i det nordlige Stillehav. Den seneste tid har der blandt andet været et såkaldt La Niña (køligere havtemperaturer ved Ækvator end normalt), og havtemperaturerne i det nordlige Stillehav er samtidig varmere end normalt. Dette taler for, at vejret kan blive ustadigt sidst på sommeren – modsat til det prognoserne viser.

I løbet af måneden stiger sandsynligheden altså for at vejret bliver mere ustabilt med regn og køligere sensommervejr. I forbindelse med omslaget til ustadigere vejr kan der forekomme kraftige byger med torden. Bedste bud lige nu er, at sidste halvdel af august formentlig vil præges af at flere lavtryk med skyer og regn passerer Danmark og Skandinavien vestfra.

Som helhed ventes måneden at ende med både temperaturer og nedbørsmængder omkring de normale, med mulighed for en varm og tør første halvdel og en køligere og vådere anden halvdel.

September: Et lavtryksområde ser ud til at dominere over Nordatlanten og ind over Nordeuropa i september måned. Det vil medføre en tiltagende lavtrykstrafik fra Nordatlanten og op over Skandinavien. Vejret ser dermed ud til at blive mere efterårsagtigt med perioder med skyer, regn og blæst. Stormvejr er usædvanligt i den første efterårsmåned, men et par lavtryk kan nok give en eller et par omgange med blæsevejr i løbet af måneden. I kortere perioder, typisk et par dage, kan vejret dog stabiliseres i forbindelse med højtryksrygge. Det vil give nogle dage med tørt vejr, nogen sol og ret behagelige efterårstemperaturer.

Som helhed ventes måneden at ende med temperaturer lidt eller måske noget under den normale for årstiden. Nedbørsmængderne ventes omkring eller noget over de normale. 

*Langtidsprognosen er baseret på dynamiske prognosemodeller og sammenligning med tidligere år med tilsvarende udvikling i de atmosfæriske forhold samt de globale havoverfladetemperaturer, det vi kalder analogier.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet