Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 2. marts (gældende til og med 31. marts).  

Vejen mod foråret er to skridt frem og et tilbage. Marts måned byder på flere markante vejrskift mellem kold luft fra nordøstlige retninger og varmere luft fra Atlanten. Marts byder derfor både på nattefrost og måske lidt slud, men vil også bringe dage med to-cifrede varmegrader midt i måneden. Vejret i slutningen af marts er en joker med to scenarier i spil – koldt og skyet vejr - eller roligt solskinsvejr med store temperaturudsving mellem nat og dag.

Uge 10 (8/3 – 14/3): Prognosen viser fortsat et skifte i vejret i løbet af uge 10. Først på ugen vil højtryk øst for landet give en kold øst- til sydøstlig strømning. Det vil give solskin, men også stedvis lave skyer, der trækker ind fra vandet over land. Det er heller ikke udelukket, at der kan komme lidt slud eller måske let sne.

I løbet af ugen vil vi opleve et mærkbart skifte til varmere luft fra sydvest, som ledsages af både skyer, dis og regn samt en overgang kraftig blæst. Vejrskiftet kommer af, at lavtryk vil trække ind over Sydskandinavien fra vest, og trække varmere luft med sig fra sydvest op over Danmark.

Overgangen mellem den kolde østlige strømning til en lunere sydvestlig strømning, vil sandsynligvis markeres af en front fra vest med både regn, slud og sne.

Dagtemperaturen ventes først på ugen at ligge mellem frysepunktet og 4 graders varme, men stiger efterhånden til mellem 3 og 8 graders varme, og muligvis op til to-cifrede varmegrader. Om natten ned mellem frysepunktet og ca. 5 graders frost, men senere på ugen op mellem frysepunktet og 5 graders varme.

En kold start med en varm afslutning på ugen vil gennemsnitligt give en middeltemperatur omkring det normale. Nedbørsmængderne forventes omkring eller måske lidt under det normale, og vil falde mest sidst på ugen.   

Uge 11 (15/3 – 21/3): Lavtryk vil fortsat trække ind over Skandinavien fra Atlanterhavet. I løbet af ugen vil et mindre højtryk bygge op omkring Storbritannien, og presse lavtrykkene til at tage en nordligere bane. Det vil ændre strømningen til at blive mere nordvestlig. Vejret i uge 11 vil derfor præges af en vestlig og senere nordvestlig strømning med passerende regnvejr efterfulgt af korte perioder med opklaring. Mildere luft, lidt blæsende til tider og med passerende regnvejr. Flere af prognoserne giver dog plads til at højtrykket kan skyde ryg ind over Danmark, hvilket vil betyde, at prognoserne kan ændre sig til en lidt mere tør og solrig side i et par dage. Det mest usikre i denne uge er antallet af solskinstimer.

Samlet for uge 11 vil temperaturen blive lidt over det normale, mens nedbørsmængderne forventes omkring det normale og blive ret jævnt fordelt over landet.   

Uge 12 og resten af marts (22/3 – 31/3): Uge 12: En vejrmæssigt meget usikker uge 12, hvor Danmark er placeret midt imellem højtryk mod vest og lavtryk mod øst. Danmark vil generelt ligge i en nordlig strømning, skabt mellem det dette høje og lavere tryk. Dog vil vejret i uge 12 være meget afhængig af, hvordan disse store tryksystemer forskyder sig over Danmark.

Skubbes højtrykket længere mod vest, kan vi forvente kold luft med flere skyer og enkelte byger, der kan blive med hvidt i sig. Men skubbes højtrykket længere ind over Danmark fra vest, kan vi forvente mere solrigt og roligt vejr, med morgentåge og større temperatursving mellem kolde nætter og lunere dagstemperaturer.

Det lidt koldere scenarie ser mest sandsynligt ud, og fordi der kan komme lidt nattefrost, så forventes middeltemperaturer omkring eller lidt under det normale for årstiden. Nedbørsmængden forventes omkring eller lidt under det normale.

Af langtidsmeteorolog Lisette Strauss Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

 

Månedsskema
Sæsonprognose

Udsendt 16. februar 2021 – gældende for april og maj.

Mildere luft trænger sig på fra Atlanten, og meget tyder på, at foråret vil arte sig mere eller mindre som ’normalt dansk forår’. Et kig i klimanormalerne afslører da også, at foråret er den tørreste og en ofte ret solrig årstid i Danmark. Vejrmæssigt forventes april og maj at byde på mildere luft fra Atlanten, mens indslag af kulde fra nord af og til endnu kan strømme ned over Skandinavien og sætte foråret lidt på pause.

April og maj: De fleste prognoser indikerer, at højtryk kan dominere over Nordatlanten og op mod De Britiske Øer og Vesteuropa, mens lavere lufttryk vil dominere fra Nordskandinavien til Nordøsteuropa.
Den trykfordeling øger muligheden for perioder med en tør og kold strømning fra nordvest eller nord, der til gengæld også kan være leverandør af sol til store dele af landet.
Vejret er dog sjældent stationært. Det er derfor også sandsynligt, at højtrykket på Nordatlanten forskydes mod syd og sender en mildere vestlig luftstrøm ind over landet. Vestenvind vil dermed i perioder også kunne sende fronter med skyer og regn til landet.
Højtryksrygge kan i kortere perioder også bygge op fra Vest- og Centraleuropa til Skandinavien. Det vil give os mere stabilt, roligt og lunere vejr.

Dette vejrmønster vil i gennemsnit give temperaturer og nedbørsmængder tæt på normalen. Middeltemperaturen vil formentlig ende tæt på eller noget under den normale i april, og omkring normalen i maj, dog med mulighed for kortere kolde perioder.
Nedbørmængden ser ud til at ende omkring normalen, men kan variere en del over perioden.

Baggrund:
Den pludselige og kraftige opvarmning højt oppe i atmosfæren over Nordpolen i starten af januar (SSW) resulterede i, at den polare vortex blev svækket og forskud. Det medførte, at jetstrømmen blev svagere og mere sydlig, og det gav den kolde arktiske luft mulighed for at strømme ned over Skandinavien og store dele af Nordeuropa i slutningen af januar og første halvdel af februar. Den polare vortex er nu ved at genetableres, hvilket samler koldluften bedre omkring Nordpolen og sandsynligvis i perioder begrænser udbrudt af koldluft, og dermed er det igen muligt for Atlanterhavet, at forsyne landet med forårsluft.

 

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også klimanormalen for perioden 1991-2020). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet