Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 24. november (gældende til og med 31. december).  

Der er skyer og finregn i krystalkuglen og ikke så meget de vinterlige vejrfænomener som sne eller frostklare nætter med rimfrost. Dog er det koldt og fugtigt nok til at finde vinterdæk og vinterjakke frem. Når vi kommer tættere på jul, kan vi få lidt mere vinterlige overraskelser, når lavtryk forventes at passere nord for Danmark. Det kan nemlig give både et godt blæsevejr, men også kortvarigt slud eller tøsne. Dog ser det generelt ud til at skyer, fugtig luft og almindelige temperaturer over frysepunktet bliver det mest fremherskende i november og december.

Uge 49 (30/11-6/12): Højtryk over Vestrusland i denne uge vil holde lavtryk over Atlanten i skak, så de forbliver vest for Danmark. Dog kan der komme en front med regn ind over Danmark fra vest og give regn en overgang, men generelt vil det blive skyet vejr og muligvis finregn eller dis. Derfor vil nedbøren forventeligt lande lidt under normalen for årstiden.

Temperaturmæssigt ligger vi på grænsen mellem kold og varm luft og uden de store ændringer i luftmassen over os, og derfor forventes temperaturen ikke så svingende, men omkring normalen for årstiden. Let nattefrost kan forekomme, men generelt vil døgntemperaturen ligge mellem 2-8 grader.

I Uge 50 (7/12 – 13/12) indikerer prognoserne, at lavtryk og fronter fra Atlanterhavet kan sno sig ned over Nordsø-området fra nordvest. Både et godt stykke øst og vest for os er der højere tryk, og lavtrykkene vil derfor ikke have særlig fart på, men bare lægge sig i nærheden af Danmark og fyldes op. Det giver en vejrtype uden større temperaturændringer eller armbevægelser, og byder på generelt skyet vejr med regn eller finregn og enkelte opklaringer fra nordvest af og til (muligvis også lidt opklaring fra syd, hvis højtrykket øst for os, kommer lidt tættere på).  

Nedbøren vil derfor ligge omkring normalen og temperaturen omkring eller lidt over normalen for årstiden.

Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 4 til 8 grader, men kan i perioder falde til mellem 1 og 4 grader. Om natten når temp. typisk ned mellem 2 og 6 grader, men ved opklaring om natten kan den falde til mellem 4 graders frost og 2 graders varme.

Uge 51 (14/12 – 20/12): Flere prognoser viser, at højtrykket øst for os rykker tættere på Danmark. Det vil betyde en generelt sydlig strømning nede fra Europas fastland. Det er en lidt tørrere luft, der giver mindre nedbør, og muligvis også mere kig til solen – især i den sydlige del af Danmark. Men på denne årstid er der generelt meget fugt til at danne lave skyer og dermed klassisk gråvejr, så det vil nok også præge vejret en del i denne uge.

Temperaturen ventes i gennemsnit for hele perioden at ende omkring eller lidt over den normale for årstiden, mens nedbørsmængderne sandsynligvis vil ligge lidt under normalen.

Uge 52 og resten af december (21/12 - 31/12): Tendensen er højtryk syd for Danmark over Centraleuropa, og lavtrykbaner der passerer fra vest mod øst lige nord for Danmark. Det giver blæsevejr og passager af regn og skyer med kortvarige opklaringer. Vejret kan vise lidt mere tænder, når lavtryk passerer lige nord for Danmark og give en kraftig vind, og vejrskifte, når en front passerer med regn og skyer efterfulgt af opklaring og kortvarig ret kold luft. Der kan muligvis komme noget hvidt i nedbøren, men uden det forventes at blive liggende.

I juledagene og frem mod nytår er prognoserne ret uenige, men det betyder, at almindeligt gråvejr får god konkurrence af andre vejrtyper, som f.eks. klart vejr eller koldt vejr med mulighed for hvid nedbør.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

 

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 18. november – gældende for januar og februar 2021.

Meget tyder på at vinteren i år bliver mere grå end hvid. Flere prognoser peger nemlig på en nordlig lavtryksbane, hvor lavtryk fra Atlanterhavet tager en nordøstlig bane op mod Skandinavien. Oftest vil det medføre en mild strømning fra vest og sydvest med regn og blæst til Danmark. Sne og frost kan selvfølgelig stadig forekomme, men det ser ikke ud til at fylde meget de kommende måneder.

Der er mange faktorer på hele kloden, som har betydning for, hvordan vintervejret udvikler sig i Nordeuropa og i Danmark.
Havtemperaturene på den nordlige halvkugle er én af dem, og i og med at havtemperaturen mange steder i det nordlige Stillehav og det nordlige Atlanterhav er relativt høje for årstiden forventes det, at have stor indflydelse på vores vintervejr og taler for en mild og ustadig vinter på vores breddegrader.

Januar og februar:

Prognoserne viser en øget sandsynlighed for lavere lufttryk fra Island, over Norskehavet, Ishavet og ind over Skandinavien i både januar og februar måned. Tilsvarende peger de fleste prognoser på generelt højere lufttryk end normalt syd for Danmark, fra omkring Azorerne og ind over Sydeuropa og til dels Centraleuropa.
Dette senarie vil medføre en overvejende sydvestlig eller vestlig strømning af mild luft op over Nordeuropa og Danmark, og de fleste lavtryk vil tage en bane fra Atlanten mod nordøst og op over Skandinavien, oftest nord for Danmark.
Det taler for ustadigt og mildt vintervejr, hvor fronter vil passere fra vest og sydvest, og nedbøren hovedsagelig vil falde som regn. Fronter og lavtryk vil også trække en del skyer ind over landet, og ind imellem større mængder regn, når lavtrykkene kommer tæt på.
I perioder vil det også blive blæsende, og muligheden for et eller måske et par stormvejr kan ikke udelukkes.
Størst sandsynlighed for stormvejr er i januar, men februar kan også byde på kraftige blæsevejr.
Mellem lavtryk og fronter vil der være mindre højtryksrygge, som passerer landet og giver overvejende tørt vejr og chance for lidt eller nogen sol.

Trods udsigten til det overvejende lavtryksprægede vintervejr, vil der en overgang også kunne bygges et højtryk op over Skandinavien eller Nordøsteuropa. Med den rette størrelse og placering kan højtrykket blokere for de atlantiske lavtryk, og strømningen vil en overgang blive mere kold og tør.
I kortere perioder kan vi altså få vinterligt vejr og måske lidt sne, men den milde og ret våde vejrtype ser klart ud at dominere i hele perioden.

Samlet set ser middeltemperaturen ud at ende noget eller måske en del over den normale både i januar og februar - flere prognoser indikerer 1-2 grader over den normale temperatur. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller lidt over de normale for hele perioden.  

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet