Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 13. april (gældende til og med 9. maj).  

Efter en kølig start på april venter der et par uger med, for årstiden, mere normale temperaturer. Der er nemlig udsigt til et par uger med højtrykspræget vejr, der giver os mindre blæst, mindre regn, mere sol og mulighed for både morgentåge og eftermiddagsbyger.

Uge 16 (19/4 – 25/4): Ugen starter med en højtryksryg over Danmark, som i løbet af ugen erstattes af et højtryk, der bevæger sig ind over Sydskandinavien fra vest. Det betyder, at lavtrykkene holder sig på afstand, men først på ugen kan svage fronter stadig nå landet med skyer og måske lidt regn. Det typiske vejrbillede vil dog være, at vi står op til ret solrigt og tørt vejr, men i løbet af dagen kan der på grund af solopvarmningen dannes skyer, de såkaldte godtvejrs-cumulus, og bliver disse store nok, kan der komme byger her og der. På grund af det rolige og klare vejr, kan der i nattens løb være dannet lokale tågebanker, men i så fald vil solen få tågen til at lette i løbet af formiddagen. Dagtemperaturerne ligger typisk mellem 7 og 15 grader, enkelte dage lidt varmere. Om natten når temperaturen typisk ned mellem ca. 3 og 8 grader, og der er stadig risiko for stedvis let nattefrost.

I gennemsnit ser temperaturerne ud til at ligge omkring de normale for årstiden, mens nedbørsmængderne ventes at ligge en del under de normale.

Uge 17 (26/4 – 2/5): Prognoserne er ret enige i, at der ligger et højtryk over Skandinavien i denne uge, men senere på ugen er prognoserne mere uenige om vejrudviklingen.

De fleste prognoser vil have højtryk over Skandinavien hele ugen. I så fald får vi solrigt og roligt vejr med mulighed for morgentåge og eftermiddagsbyger. Dog er det muligt, at lavtryk over det centrale Europa i perioder sender fronter med skyer og regn op mod landet sydfra. Dagtemperaturerne ligger typisk mellem 7 og 15 grader, enkelte dage måske lidt varmere. Om natten når temperaturen typisk ned mellem ca. 3 og 8 grader, og der er stadig risiko for stedvis let nattefrost.

Enkelte prognoser viser dog, at højtrykket efterhånden forskydes mod vest, så lavtryk efterhånden kan nå landet fra nordvest. Det betyder, at vi starter ud med solrigt og tørt vejr, men slutter med ustadigt vejr med en skønsom blanding af skyer, regn, blæst, byger, sol og drivende skyer. Dagtemperaturerne ligger typisk mellem 7 og 15 grader, først på ugen måske lidt varmere. Om natten når temperaturen typisk ned mellem ca. 3 og 8 grader, og der er først på ugen stadig risiko for stedvis let nattefrost.

Lige nu er der størst sandsynlighed for, at vi får højtrykspræget vejr hele ugen, og det betyder, at ugen samlet set med temperaturer omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden ligger noget under det normale for årstiden.

Uge 18 (3/5 – 9/5): Som vanligt er prognoserne så langt ud i tid meget usikre, og der er ingen tydelige tendenser. Nogle prognoser viser, at lavtrykkene passerer nord om landet, mens andre antyder, at lavtrykkene passerer syd om landet. I begge tilfælde kan fronter nå landet og give perioder med skyer og regn, afløst af sol, drivende skyer og måske byger. Dagtemp. ligger typisk mellem 7 og 15 grader, mens vi om natten når ned mellem ca. 3 og 8 grader, og risikoen for nattefrost er lille.

Midlet over ugen ser temperaturer og nedbørsmængder ud at holde sig omkring de normale for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020)

Sæsonprognose

Udsendt 17. marts 2021 – gældende for maj og juni.

Forsommeren ser ud til at blive noget ustadig med perioder af vådt og køligt vejr. Et flertal af vejrmodellerne peger på, at højtryk vil dominere over Nordatlanten vest for Europa, mens lavere lufttryk vil dominere over Nordeuropa. Det giver en dominerende nordvestlig eller vestlig luftstrøm over Danmark med lidt vådere og køligere vejr end normalt for årstiden.

Maj og juni: Højtryk vest for Europa og et lavtryksområde over Nordeuropa vil medføre en overordnet nordvestlig eller vestlig luftstrømning over Danmark. Hvis denne prognose er rigtig, vil det betyde flere og lidt længere perioder med ustadigt, noget vådt og køligt vejr. I perioder vil højtryk eller højtryksrygge dog kunne nærme sig Skandinavien vestfra, hvilket vil medføre tørrere og mere solrigt vejr med mere normale temperaturer for årstiden.

Der er en usikkerhed i udviklingen. Der er en mindre mulighed for at højtryk vil blive mere dominerende over Nordeuropa og give os mere stabilt, tørrere og varmere vejr, men det synes i øjeblikket være et mindre sandsynligt scenarie.

I gennemsnit ser temperaturen ud at blive normal eller lidt under den normale i maj, og lidt eller måske noget under den normale i juni. Nedbørsmængderne ser ud at ende lidt eller måske noget over de normale i både maj og i juni.

Baggrund:
Der er som altid en del usikkerhed i de lange prognoser, hvilket især  er relateret til forandringer i havtemperaturerne rundt om hele kloden.

Det seneste halvår har havvandet i den tropiske østlige del af Stillehavet været koldere end normalt (en såkaldt La Nina-episode, pendant til en El Nino), men en opvarmning ser ud at være i gang. Det er endnu usikkert hvor hurtigt opvarmningen af havvandet vil ske, men det mest sandsynlige er, at havvandet fortsat vil være noget koldere end normalt frem til sommeren (en svag La Nina eller måske neutralt), og da vil prognoserne på en noget våd og lidt kølig afslutning på foråret og begyndelse på sommeren nok slå ind.

Der er en mindre sandsynlighed at havvandet i det tropiske Stillehav vil varmes op ret hurtigt (måske en begyndende El Nino-episode), hvilket vil øge sandsynligheden for højtryk over Nordeuropa med betydeligt tørrere og en del varmere vejr til følge.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se også klimanormalen for perioden 1991-2020).

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet