Danmark

Sæsonprognose

Udsendt 19. juni 2024 – gældende for august og september.

Sommeren er begyndt med ustadigt vejr, og det tyder på at det vil fortsætte det meste af sommeren. I september er der indikationer på, at sensommeren kigger forbi, idet højtryk vil give perioder med mere tørt og solrigt vejr.

Langtidsmeteorologens overvejelser Åbn open icon luk close icon

August: Mest ustadigt, men ind imellem giver højtryksrygge mere tørt, solrigt og varmere vejr.

I august peger flere prognoser på en lavtryksbane fra Nordatlanten og op over Nordskandinavien, hvilket kan medføre en generel vestlig luftstrømning og perioder med ustadigt, vådt og af og til blæsende vejr. Højtryk eller højtryksrygge vil dog kunne give os kortere perioder med tørt, solrigt og varmere vejr.

September: Højtryk kan give perioder med tørt, solrigt og varmt vejr

I september er der tendenser til højtryk op over Nordeuropa, hvilket i så fald vil give os flere og måske noget længere perioder med stabilt, tørt og solrigt vejr.
Mens højere tryk forventes nær Danmark, vil de fleste lavtryk formentlig tage en bane langt nord for Danmark.
Enkelte lavtryk kan også tage en bane ind over Skandinavien, hvorved fronter med skyer og regn hurtigt vil passere Danmark vestfra, efterfulgt af sol, skyer og enkelte byger.

Klimanormal for august (1991–2020)
Middel af maksimumtemperatur: 21,2 grader
Middeltemperatur: 16,9 grader
Middel af minimumtemperatur: 12,8 grader
Nedbørssum: 82,1 mm

Klimanormal for september (1991–2020)
Middel af maksimumtemperatur: 17,2 grader
Middeltemperatur: 13,6 grader
Middel af minimumtemperatur: 10,1 grader
Nedbørssum: 74,7 mm

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, at prognoserne fanger disse signaler i tide. Bliv klogere på, hvad der indvirker på langtidsprognoser.

Viden om vejr og klima

Se alle