Danmark

Sæsonprognose

Udsendt 17. maj 2023 – gældende for juli og august 2023.

Første del af sommeren ser ud til at blive domineret af højtryk over Nordeuropa. Det vil generelt give os stabilt og tørt vejr med mere sol og varme end normalt. I et par omgange kan højtrykket dog forskydes nordpå, hvilket giver mere ustadigt vejr med skyer og mulighed for regn- eller tordenbyger. Prognosen for august er mere usikker. Højtrykket svækkes muligvis, og et lavtrykstrug kan måske give mere ustadigt vejr med regn eller byger. Som helhed ser sommeren ud at blive varmere, tørrere og mere solrig end normalt dog med mulighed for perioder med regn- eller tordenbyger. 

 

 

Sæsonprognoseskema

 

Juli – mest varmt og solrigt vejr, men i perioder måske mere ustadigt med byger  

 

Næsten alle globale prognosemodeller peger på et dominerende højtryk over Nordeuropa, men modellerne er noget uenige om placeringen. De fleste prognoser viser, at højtrykket i gennemsnit vil ligge over Nordvesteuropa i området mellem Skandinavien og Island. Det vil i så fald generelt medføre stabilt og tørt vejr med en relativt varm og tør luftstrømning fra nordlige eller østlige retninger. Højtrykket ser altså ud at give os overvejende tørt, solrigt og relativt varmt vejr. Det er usikkert, hvor varmt det bliver, men vi får sandsynligvis en eller et par varmebølger i løbet af måneden.  

 

I kortere omgange kan højtrykket nord eller nordvest for landet svækkes, og det betyder, at mere ustadigt vejr med flere skyer og regn- eller tordenbyger over Sydeuropa kan trække op over Danmark fra kontinentet. 

 

Samlet set ventes temperaturen at ende omkring, lidt eller noget over det normale. Nedbørsmængderne ser ud til at ende lidt eller noget under det normale, dog med mulighed for store regionale forskelle i forbindelse med byger.   

 

Juli

Prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) vil placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

August – fortsat ret varmt, men vejret bliver mere omskifteligt  

Prognoserne er naturligvis usikre så langt frem i tiden, men de fleste prognosemodeller indikerer, at højtryk fortsat vil dominere over Nordvesteuropa. Højtrykket vil primært befinde sig i området fra Grønland til De Britiske Øer og Skandinavien. Det vil i så fald betyde, at vi får perioder med tørt og varmt vejr og gode solchancer. Det er ikke muligt at sige, hvor varmt det bliver, men der er mulighed for en eller et par varmebølger også i august.

Vejret bliver ikke helt stabilt, selv om højtryk stort set vil dominere over Nordvesteuropa. I flere omgange vil der komme skyer med regn eller byger, hvis luftmassen bliver tilpas ustabil, kan det potentielt føre til lummervarme og kraftige byger med torden.

Der er dog også en mindre sandsynlighed for, at højtrykket forskydes mod nordvest, op til Island og Grønland, dermed kan et lufttrykstrug efterhånden etablere sig over Nordeuropa og Skandinavien med generelt mere ustadigt, vådere og lidt køligere vejr.

 

Samlet set ser temperaturen ud at ende omkring, lidt eller noget over det normale. Nedbørsmængderne ser ud til at ende omkring eller lidt under de normale, dog med ret stor usikkerhed og mulighed for store regionale forskelle i forbindelse med byger.    

 

August

Prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) vil placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, at prognoserne fanger disse signaler i tide. Bliv klogere på, hvad der indvirker på langtidsprognoser.

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle