Danmark

Sæsonprognose

Sendt den 18. maj 2022.

Sommervejret ser som helhed ud til at veksle mellem perioder med sol og varme og indslag af mere ustadigt vejr med flere skyer og regn. Når vi kigger på de sidste to måneder af kalendersommeren, juli og august, ser juli mere lovende ud -  hvis man er til sol og varme. Prognoserne er dog meget usikre, og vi slipper ikke for perioder med ustabilt sommervejr.

Det overordnede vejrmønster ser ud til at blive domineret af en del højtryksrygge fra Atlanterhavet sydvest for De Britiske Øer og via Centraleuropa til Rusland, mens lavtryksbanen forventes at gå fra Nordatlanten til Nordskandinavien eller Norskehavet.
Det vil medføre en dominerende vestlig luftstrømning over landet og perioder med ustadigt vejr med regn eller byger, afløst af opklaring med tørvejr og pæne solchancer.
Med lidt held vil der især i juli kunne opbygges et højtryk i nærheden af Danmark, som kan sætte fronterne på pause og give os varmt og solrigt vejr. Denne trend vil nok være for aftagende videre hen i sensommeren, hvor risikoen for kraftigere regnskyl til gengæld må forventes at øges.
Syd for Danmark kan det blive meget varmt, og på enkelte dage kan vi godt få besøg af denne varme, når vinden går i syd.
Kigger vi omvendt på muligheden for indslag af koldere vejr, når vinden går i det modsatte hjørne, ser dette noget mindre sandsynligt ud, da vi til den tid har fået varmet havet og landjorden godt op.

Juli: Flere højtryksrygge med varmt sommervejr – af og til afløst af køligere, lavtryksprægede indslag
Et højtryk sydvest for De Britiske Øer kan i perioder sende flere højtryksrygge ind over landet og give os tørt, varmt og stabilt vejr med god plads til solen. Af og til kan meget varm luft i kortere perioder strømme op over Danmark fra syd eller sydøst, men prognoserne giver ikke noget tegn på en længere periode med stabilt vejr.

Vi må derfor også forvente, at fronter jævnligt vil aflægge besøg, mest fra vest, hvor de vil være ledsaget af flere skyer med regn eller byger. Hvilket af de to scenarier, der vil blive det mest dominerende er endnu for tidligt at sige, men en ligelig fordeling er et ganske godt bud for nu.

Som helhed ser temperaturen ud til at ende lidt eller noget over det normale. Nedbørsmængderne ser ud til at holde sig lidt under det normale. Regnbyger kan lokalt give større nedbørsmængder med store geografiske forskelle.

August: Efterhånden mere ustadigt og måske lidt køligere
Prognoserne er særdeles usikre, men det bliver formentlig efterhånden lidt mere ustabilt med flere frontpassager fra vest og sydvest, der på enkelte dage stedvis kan udløse kraftige byger og som kan give skybrud. 

Dog kan trenden med flere højtryksrygge ind over landet fra vest fortsat give os dage med tørt, varmt og solrigt vejr, hvilket især ventes at gøre sig gældende først på måneden.

Som helhed ser temperaturen ud til at ende lidt eller noget over det normale. Nedbørsmængderne ser ud til at holde sig lidt under det normale. Regnbyger kan lokalt give større nedbørsmængder med store geografiske forskelle

La Niña spøger
Sæsonprognosen for juli og august er relativt usikker, og prognosemodellerne er ikke enige. Der er flere faktorer – tilstande i atmosfæren og havet kloden rundt – der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden.

En vigtig faktor er udviklingen af den endnu tilstedeværende La Niña, koldere havvand end normalt i den østlige del af det tropiske Stillehav. Hvis La Niña-tilstanden ikke aftager lige så hurtigt som prognoserne indikerer øges sandsynligheden for en tør, solrig og varm sommer i Skandinavien.

Hvis det tropiske Stillehav derimod hurtigt varmes op til det normale (og La Niña går i neutral), stiger sandsynligheden for en ustadig, kølig og våd sommer.

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020). 

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, at prognoserne fanger disse signaler i tide.

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle