Danmark

Sæsonprognose

Udsendt 22. november – gældende for januar og februar 2024.

En ustadig og mild vejrtype vil sandsynligvis fortsætte fra december ind i januar. Fra slutningen af januar og især i februar er der tendenser til perioder med stabilt, tørt og koldere vejr med snebyger eller andre typer vinterlig nedbør.

Januar: Først mild og ustadig, derefter måske koldere

Januar begynder sandsynligvis mild og ustadig med en ret kraftig lavtryksbane fra Nordatlanten op mod Island og Nordskandinavien og et højtryk, der befinder sig mellem Azorerne og Sydvesteuropa.

Det betyder, at vi henter vores vejr fra vest eller sydvest med mildt, vådt og ustadigt vejr til følge. Der er dog fortsat mulighed for højtryk eller højtryksrygge over landet i kortere perioder. Det giver mere stabilt og tørt vejr.

I løbet af januar øges mulighederne for, at et højtryk bygger op over Grønland og Ishavet. Det forskyder i så fald lavtryksbanen sydpå, så koldere luft strømmer ned over Skandinavien og Danmark fra nordlige retninger. Hvis et lavtryk passerer henover eller lige syd for Danmark, kan vi få en omgang vinterlig blandet nedbør; måske sne eller snebyger.

Samlet set ser temperaturen ud at ende omkring eller noget over den normale, sandsynligvis med en mild indledning og koldere vejr efterhånden. 

Nedbørsmængderne ser ud til at ende omkring eller noget over det normale.

Februar: Mulighed for koldere vintervejr med både sol og snebyger

De fleste prognoser - og sammenligning med tidligere vintre med lignende tilstande i atmosfære og hav - peger på, at et højtryk vil dominere på nordlige breddegrader; fra Grønland til Nordeuropa. Dermed tager lavtrykkene hovedsageligt sydligere baner; i perioder syd for Danmark.

Hvis højtrykket etableres over Grønland og Arktis, så vil kold og tør luft periodevis strømme ned over Danmark. Det kan give os indslag af stabilt og tørt vejr med gode solchancer; men i omgange også snevejr eller snebyger. Højtrykket over Grønland og Island kan naturligvis også en overgang svækkes eller forskydes. Dermed kan lavtryk og fronter nå Danmark med mild luft og regn fra sydvest.

Samlet set ser temperaturen ud at ende lidt eller noget under den normale, dog med ret stor usikkerhed og med mulighed for et mildere scenario.

Nedbørsmængderne er også usikre, men ender sandsynligvis omkring eller noget under det normale.

Af Langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, at prognoserne fanger disse signaler i tide. Bliv klogere på, hvad der indvirker på langtidsprognoser.

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Viden om vejr og klima

Se alle