Danmark

Sæsonprognose

Udsendt 20. marts 2024 – gældende for maj og juni.

Meget tyder på, at vi i maj kan nyde godt af mange dage med tørt og stabilt vejr samt gode solchancer, kun afbrudt af kortere perioder med regn eller byger. Det skyldes, at der ligger højtryksrygge i nærheden af landet, og det vil formentlig også være tilfældet i meget af juni måned. Temperaturer og nedbør vil som helhed ikke afvige meget fra klimanormalen, men det dækker over store udsving, da der er risiko for både varme og tørkelignende perioder, samt dage med meget regn eller kraftige byger. Den store variabilitet ligger i tråd med, hvad vi har oplevet de senere år, og hvad der også spås om i klimamodellerne.

Maj:  I perioder tørt, varmt og solrigt vejr:  
De fleste prognoser indikerer, at et omfattende højtryk vil dominere fra havet omkring Grønland til Sydskandinavien og Nordsøen, mens atlantiske lavtryk ofte vil befinde sig omkring Azorerne. De tilhørende højtryksrygge vil kunne give os flere perioder med tørt og solrigt vejr samt stigende temperaturer. Til gengæld ser trykket også ud til at være lidt lavere over Rusland, hvilket i perioder vil kunne sende vinden rundt i det nordvestlige, køligere hjørne og give os mere skyede dage med regn eller byger.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring - eller lidt over det normale for maj måned, dog med mulighed for store variationer hen over måneden. Nedbørsmængderne er usikre, men ender sandsynligvis omkring eller lidt under det normale, med større regionale forskelle.

Juni:  Især først på måneden tørt og varmt, sidste halvdel formentlig mere ustadigt og lidt køligere:  

Meget tyder på, at en ret udpræget højtrykstendens vil gøre sig gældende og fortsat vil give os mest tør og solrigt vejr med pæne temperaturer. Det forventes dog, at lavtryk også kan komme lidt oftere i spil omkring - eller lige øst for os. Når dette sker, kan vi, ligesom i maj, få vinden rundt i det nordvestlige hjørne og det vil give køligere, mere skyede dage med regn eller byger. Fortrinsvis ret svage fronter fra vest kan også komme i spil, især sidst på måneden. Helhedsindtrykket tyder dog på en rigtig pæn første måned i kalendersommeren for de fleste.

Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring eller lidt over det normale for juni måned, med mulighed for en lidt længere varm og tør periode. Nedbørsmængderne er usikre, men ender sandsynligvis omkring eller lidt under det normale, med større regionale forskelle.

Klimanormal for maj (1991-2020):

Middel af maksimumtemp.: 15,6 grader

Middeltemp.: 11,4 grader

Middel af minimumtemp.: 7,1 grader

Nedbørssum: 47,3 mm

 

Klimanormal for juni (1991-2020):

Middel af maksimumtemp.: 18,5 grader

Middeltemp.: 14,5 grader

Middel af minimumtemp.: 10,4 grader

Nedbørssum: 64,3 mm

 

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, at prognoserne fanger disse signaler i tide. Bliv klogere på, hvad der indvirker på langtidsprognoser.

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Viden om vejr og klima

Se alle