Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 19. januar (gældende til og med 28. februar).  

I de kommende uger vil Danmark ligge på grænsen mellem kold luft mod nord og lunere luft mod syd. Dermed vil lavtryksbanen fortsat gå ind over eller tæt på landet, og der er udsigt til flere omgange med en del blandet nedbør og i perioder ret blæsende vejr. Om nedbøren falder som regn, slud eller sne er svært at forudsige, idet det afhænger af lavtrykkenes præcise bane. I februar øges sandsynligheden for, at vi får en eller et par omgange med sne og koldt vejr inden mildere vejr igen trænger sig på.  

Uge 4 (25/1 - 31/1): Lavtryk og fronter vil passere Sydskandinavien vestfra. Det giver os fortsat mest skyet vejr og i perioder regn, slud eller sne og en del blæst. Det er ikke muligt endnu at forudsige nedbørsformen, men hvis et lavtryk tager en bane lige syd for landet (eller henover de sydlige egne), kan vi få en omgang sne. Ellers vil det mest være en blanding af regn og slud, eller våd sne. På bagsiden af lavtrykkene strømmer koldere luft ned over Danmark fra nordvest eller nord med enkelte slud- eller snebyger. I kortere perioder vil svage højtryksrygge give mere roligt og tørt vejr med nogen opklaring.

Dagtemperaturen ventes typisk op mellem 0 og 6 graders varme, mens nattetemperaturen oftest når ned mellem 4 graders frost og 3 graders varme.

Samlet set ligger temperaturen omkring normalen, lidt under i Nordjylland, men lidt over i de sydlige egne. Nedbørsmængderne ventes noget eller en del over de normale, størst mængder i de sydlige egne.

Uge 5 og uge 6 (1/2 - 14/2): I den første halvdel af februar antyder prognoserne højtryk fra Grønland via Island til Nordskandinavien. Højtrykket vil kunne blokere for lavtryk fra Atlanten, der ofte har mildere luft med sig. Lavtrykkene forventes generelt at gå ind over Vest- og Centraleuropa fra vest- eller nordvestlige retninger, og dermed vil koldere luft i perioder strømme ned over Danmark fra øst eller nordøst.
Vi må derfor regne med mest skyet vejr og i perioder byger af sne eller slud. Som i uge 4, kan enkelte lavtryk passere lige syd for landet og give en omgang sne eller slud.
Højtrykket fra Nordskandinavien kan en overgang brede sig ned mod Danmark og give os dage med tørt og koldt vejr med nogen sol.   

Dagtemperaturen ventes typisk op mellem 2 graders frost og 4 graders varme, dog en overgang kan det blive endnu koldere. Nattetemperaturen ventes oftest nå ned mellem 5 graders frost og 2 graders varme, men enkelte klare og stille nætter stedvis ned omkring 10 graders frost.

Samlet set ventes perioden at blive noget koldere eller måske en del koldere end normalt for årstiden, mens nedbørsmængderne mest sandsynligt ender omkring de normale.

Uge 7 og uge 8 (15/2 - 28/2): Prognosen er naturligvis mere usikker så langt frem i tiden, men tendenserne i prognosen viser en mulighed for noget nordligere lavtryksbaner - oftest op over Syd- og Mellemskandinavien. Lavtryk og fronter, mest med regn eller slud, ser dermed ud til i perioder at passere Danmark fra vest eller sydvest.
Det er dog også muligt, at et højtryk efterhånden bygges op over Norskehavet og Nordskandinavien, hvorved lavtrykkene igen kan tage baner mest syd for Danmark. Sker det, får vi igen koldere luft ned over landet fra nordøst med mulighed for sne eller snebyger og ind imellem nogen sol.

I gennemsnit ser temperaturen ud til at ende omkring eller måske lidt under den normale for årstiden, men det vil svinge mellem koldere og mildere perioder. Nedbørsmængderne ser ud at ende omkring de normale.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 16. december 2020 – opdateret 7. januar 2021- gældende for februar og marts 2021.

Sandsynligheden er øget for, at vi får perioder med koldt og vinterligt vejr de kommende måneder.
I løbet af vinteren er en opvarmning højt oppe i atmosfæren over Nordpolen indtruffet. Opvarmningen kaldes en Sudden Stratospheric Warming (SSW), og den har det med at svække jetstrømmen. Jetstrømmen er meget afgørende for, hvordan vejret bliver på vores breddegrader, og en svækkelse af jetstrømmen øger muligheden for, at arktisk kold luft kan strømme ned over Skandinavien i perioder. Denne opdatering af langtidsprognosen for februar og marts belyser de mulige senarier for resten af vinteren ud fra, hvad vi ved nu.

Et par af de seneste sæsonprognoser peger nu på et højere lufttryk over Arktis i februar og marts og en generelt sydligere lavtryksbane end de forrige prognoser (fra december). Udviklingen er fortsat usikker, enkelte prognoser giver fortsat relativt mildt vejr, men sandsynligheden øges for, at vi får perioder med koldt og vinterligt vejr.

Den polare vortex
I vinterhalvåret dannes et meget koldt område højt over Nordpolen. Området kaldes den polare vortex og ligger i ca. 15-30 km’s højde – altså i det lag af atmosfæren, der kaldes stratosfæren. I løbet af vinteren er den polare vortex blevet kraftigt svækket og forskudt fra Nordpolen ned mod Svalbard. Forskydningen skyldes en pludselig opvarmning af stratosfæren i polarområdet, en såkaldt ’Sudden Stratospheric Warming’ (SSW).
En SSW har som oftest en effekt på vejret ved jordoverfladen 2-4 uger fremme i tiden, og udfaldet – om det bliver koldt eller forbliver mildt - har langtidsmodellerne ofte svært ved at fange. Langtidsprognoserne peger dermed stadig på, at vinteren i Danmark bliver til den milde side, mens SSW’en giver en øget sandsynlighed for, at det alligevel bliver koldere i perioder, og vinteren dermed ender knap så mild, som antaget i midten af december.

Februar:

Prognoserne viser nu en tendens til højere lufttryk over Arktis og lavere lufttryk over Vest- og Centraleuropa end normalt for februar måned. Det betyder, at sandsynligheden er øget for perioder med højtryk over Grønland, Nordatlanten, Nordskandinavien eller over det nordvestlige Sibirien, mens lavtryk fra Atlanten ser ud til at tage mere sydlige baner ind over Sydskandinavien eller Centraleuropa. Fronter med regn, blæst og ret mild luft kan fortsat bevæge sig ind over Danmark og Sydskandinavien, men ind imellem kan højtryk med kold luft nord eller nordøst for Danmark blokere for den milde vestenvind. I disse situationer kan fronter gå i stå over landet eller sydvest for landet, og give os vintervejr med en del sne eller slud. Vi kan altså forvente overvejende skyet vejr med perioder af både regn, slud eller sne og nogen blæst.
Risikoen for et stormvejr aftager i løbet af vinteren, men en sen storm kan ikke udelukkes helt.

Hvis et kraftigt højtryk får etableret sig over Skandinavien, kan vi også få en periode med rigtigt koldt og mere klart vejr med nogen sol, hvor lavtrykkene vestfra en overgang tager baner helt syd for landet.  

Det mest sandsynlige er, at temperaturen i gennemsnit ender omkring den normale for årstiden, dog sandsynligvis med ret store udsving mellem kolde og ret milde perioder. Sandsynligheden for at kulden får fat, og februar ender til den kolde side, er der stadig, men den anses for værende lille. Nedbørmængderne ser ud at blive omkring eller lidt over de normale for årstiden.   

Marts:

Der er fortsat en svag tendens til højtryk over Grønland, Nordskandinavien og det nordvestlige Sibirien samt noget lavere lufttryk over Centraleuropa.
Mindre lavtryk og svagere fronter med skyer og lidt regn kan ind imellem passere Danmark fra vest eller sydvest, men der vil sandsynligvis også være perioder med koldluft fra øst eller nordøst med mulighed for sne eller snebyger. Der vil efterhånden også være plads til mindre højtryksrygge, som giver mest tørt og stille vejr med nogen sol.
Det ser generelt ud at blive mindre blæsende og risikoen for et stormvejr vil være meget lav. 

Samlet forventes temperaturen at ende omkring normalen, dog med mulighed for markante skift mellem kolde og ret milde perioder. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring de normale for årstiden. 

Prognosen for hele perioden er som nævnt usikker, grundet den kraftigt svækkede polare vortex, hvilket øger sandsynligheden for koldere vejr og sne. Den svækkede polare vortex er dog ikke nogen garanti for rigtigt vintervejr, der er mange komplekse faktorer som spiller ind.  

Læs mere om hvad der spiller ind for Danmarks vintervejr i langtidsprognoserne.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet