Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 22. september (gældende til og med 18. oktober).

I løbet af den indeværende uge skifter vejret til ’rigtigt’ efterårsvejr, idet lavtryk og fronter begynder at tage turen ind over Danmark fra vest med regn og blæst. I oktober begynder tidligere tropiske cykloner at spille puds i prognoserne, og der er potentiale for, at vejret skifter tilbage igen til sol og mere roligt vejr. Usikkerheden er dog større end normalt, og det kan heller ikke udelukkes, at der også er risiko for, at det ustadige efterårsvejr med fronter og regn bliver hængende.

I uge 40 (28/10 – 4/10) ligger Danmark mellem to store højtryk, det ene over Atlanterhavet sydvest for England og det andet over Vestrusland. Imellem højtrykkene dannes lavtryk, i det vi kalder et lavtrykstrug over Island ned over Nordsøen, og senere på ugen helt ned over Europa. Store lavtryk vil primært dannes mellem Island og Skotland i denne fastlåste position. Fronter skubbes herefter ind over Danmark fra vest, og der vil dannes mindre lavtryk i området omkring Danmark med regn, byger og blæst. Denne vejrtype holder nattefrosten væk, men vil opleves som generelt skyet, regnfuld og til tider for blæsende til at man kan have en paraply med. 
Danmark ligger på skellet mellem kold og varm luft, og da vi har varmen øst for os og kulden vest for os, bliver det varmest i de østlige landsdele.
Dagtemperaturerne ventes typisk at nå op mellem 13 og 18 grader, og nattetemperaturer mellem 8 og 14 grader.       

Samlet ventes nedbørsmængder over normalen for september. Temperaturen forventes i gennemsnit at blive normal.

uge 41 (5/10 - 11/10) er der to sandsynlige scenarier. Det ene er, at det ustadige efterårsvejr med blæst og regn fortsætter. Det andet er, at en vi får et større højtryksområde op i vores nærhed, som stabiliserer vejret. I så fald får vi mere roligt solskinsvejr og nattefrost, og morgentågen kan igen komme på spil. Uenighederne i prognoserne skyldes til dels de tropiske cykloner på Atlanterhavet, som kommer op og blander sig med vejret på vores nordligere breddegrader. 

Middeltemperaturen forventes omkring det normale, men med større forskelle på nat og dag, hvis højtrykket får plads nær Danmark. Nedbørsmængderne forventes ligeledes omkring det normale, men med en del usikkerheder.

Tendensen for uge 42 (12/10 - 18/10) er svær at forudsige. Der er stor aktivitet af tropiske cykloner på Atlanten, som med 7-14 dages ”forsinkelse” påvirker vejret over Danmark. Dog lægger prognoserne op til almindelige værdier for både nedbør, temperatur og solskin. Mellem de mulige vejrtyper kan der både være potentiale for forbigående blæsevejr, men også for solskin, lokal nattefrost og flotte farver på træerne.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Uge 40 til 42

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 16. september – gældende for november og december.

Den sidste måned i kalenderefteråret kan komme til at overraske med køligere indslag, men det generelle indtryk vil nok være en mild og noget grå vejrtype, som vi ser det så ofte. Når vi tager hul på julemåneden ser denne tendens ud til at bestå, men det er dog endnu for tidligt til andet end at give foreløbige indikationer. Således er der på lang sigt et svagt håb for både de vinterglade og for dem, som foretrækker at slippe for besværet med at skrabe rim af bilvinduerne eller skulle have vinterudstyret frem.

November:

Det overordnede strømningsmønster ventes for måneden som helhed ikke at afvige væsentligt fra det sædvanlige, men det skal dog siges, at der fra især sidst på måneden er en forøget mulighed for, at en koldere periode kan indfinde sig som kontrast til en forventelig ret mild start. Præcis hvornår, dette mulige vejrskifte kan finde sted, er naturligvis meget usikkert, men betinges af en række fjerntliggende indikatorer, som for eksempel det periodisk forekommende fænomen La Nina. Det generelle indtryk vil dog være, at lavtrykkene mest tager nordlige baner fra omkring Island og østpå over Nordskandinavien eller endnu længere mod nord. Fronter og enkelte lavtryk med regn vil dog fra tid til anden passere os fra vest eller nordvest, efterfulgt af køligere luft med byger. Der er dog fortsat en god mulighed for flere forbipasserende højtryksrygge med stabilisering.

Samlet set ser november ud til at byde på temperaturer og nedbørsmængder omkring eller lidt over de normale for måneden, men med risiko for en koldere og mere tør afslutning.

December:

Prognoserne for december er naturligvis endnu mere usikre end for november, men det vurderes, at der fortsat godt kan komme en lidt koldere periode - måske ligefrem en overgang med indslag af sne. Det er imidlertid højst usikkert, og igen må det understreges, at vi i langt overvejende grad må indstille os på den velkendte grå, milde og til dels våde vejrtype, vi så ofte ser i julemåneden. Årsagen skal søges i et gennemsnitligt lavere tryk fra Nordøstgrønland mod Norskehavet samt Nordskandinavien og et generelt højere tryk over Mellemeuropa. Denne trykfordeling vil medføre, at relativ lun luft med fronter og regn passerer Danmark fra vest eller nordvest det meste af tiden.

Samlet set ser december ud til at byde på temperaturer og nedbørs-mængder omkring de normale for måneden, dog med ret store usikkerheder og tillige mulighed for en noget koldere periode .  

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet