Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 30. juni gældende til og med uge 30 (26. juli).

På den anden side af uge 27 (denne uge) kan vi se frem til mere roligt og pænt dansk sommervejr, end de indeværende dage byder på. Højere tryk vil generelt florere omkring vores breddegrader, men har kun styrke til at svække eventuelle fronter eller lavtryk – ikke sørge for konstant solskinsvejr. Juli vil bringe en jævn variation mellem solskinsdage, drivende skyer og små visit af lidt regn eller byger. Havtemperaturen vil falde en del gennem denne uge, men vil langsomt stige igen efterhånden som vandet varmes op gennem juli.

I uge 28 stabiliseres vejret igen, da et højtryk bygger op omkring De Britiske Øer. Det ser dog ikke særlig kraftigt ud, men det vil blokere for de fleste lavtryk og fronter fra vest. Det vil betyde en del mere solskin, mindre vind og mindre nedbør, end vi har set ugen forinden. Svage fronter med regn og skyer kan dog snige sig ind over os fra vest i kortere perioder. Vinden vil også til tider komme fra nordvest, som er sommerens kolde verdenshjørne, da luften her kommer fra Norskehavet og Nordatlanten. Derfor forventes der ikke de store varmegrader, men generelt dagstemperaturer mellem 17 og 24 grader og kun enkelte dage lokalt højere. Om natten bliver det typisk ned mellem 10 og 16 grader. Det kølige blæsevejr i uge 27 har desuden fået havtemperaturen til at falde, og det vil ikke blive varmt nok til at få den op på samme lune niveau, som vi har set det her i slut juni.

Alt i alt får vi generelt jævnt og pænt sommervejr til den lidt tørre og solrige side, som temperaturmæssigt bliver ganske normal.

I uge 29 ser vi fortsat højtrykspræget vejr på vores breddegrader, mens lavtryk vil give ustabilt vejr til Sydeuropa. Højtrykket ser dog ikke særlig massivt ud, og der vil derfor være en del usikkerheder i prognosen om, hvorvidt det flytter lidt rundt, og om der bliver plads til nogle lavtryk med regn nær os.

I grove træk vil Danmark ligge mest i svage strømninger fra mellem nord og øst. Det vil give os pæne dage med solskin og vekslende skydække, men også lokale regnbyger, som kan være kraftige med tordenbrag. Dagstemperaturerne vil typisk komme op mellem 18 og 25 grader, men også med mulighed for enkelte dage over 25 grader.  

Temperaturer, solskinstimer og nedbør vil ligge tæt på normalt for årstiden, men med tendens til den lidt lunere, tørrere og lidt mere solrige side.  

Uge 30 forventes at ligne samme vejrtype som uge 28 og 29 med generelt pænt og jævnt sommervejr, men der er tendens til, at det højere tryk nemmere kan lægge sig lidt øst for Danmark. Det kan give perioder med sydlig strømning, som ofte betyder varme, der både kan bringe solrigt og tørt vejr, men også komme op med saftige tordenbyger. I denne uge er der lidt bedre mulighed for varmegrader over de 25.

Til uge 30 er det en noget mere usikker udvikling, men mest sandsynligt til den lidt mere solrige, lune og tørre side, dog med risiko for meget ujævnt fordelt nedbør på grund af lokale byger.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Skema over månedsprognosen

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 17. juni - gældende for juli, august og september.

Juni ser ud til ende varmt og tørt, og man skal nyde det sommerlige vejr når det er der, for sæsonprognosen for juli, august og september viser øget sandsynlighed for normalt dansk omskifteligt sommervejr. Men læs videre, for der er også solstråler at hente i denne sæsonprognose.

Flere faktorer har betydning for, hvordan vejret bliver de kommende måneder:
Havtemperaturerne kloden rundt spiller en vigtig rolle. Atlanten er i gennemsnit varmere end normalt, hvilket vil bidrage til lavere tryk end normalt over den nordligste del af Atlanten og Norskehavet.
I den tropiske del af Stillehavet er en La Nina-episode, den kolde pendant til El Nino, under udvikling.
Det Indiske Ocean er varmere end normalt, hvilket understøtter en højtryksryg fra Azorerne og op over De Britiske Øer, som i perioder vil forskydes ind over Skandinavien.

Hvilken af disse spillere, der får mest magt i forhold til sommerens vejr, er endnu ukendt, og derved skal prognosen tolkes som et bedste bud.
Meget peger dog på, at vi kommer til at opleve omskifteligt vejr med  kortere ustadige og lidt køligere perioder, afløst af perioder med sol og varmere vejr.
Størst chance til en længere periode med stabilt højtryksvejr med sol og varme ser ud til at være fra midten af juli og en til to uger ind i august.
Derefter kan tidlige tropiske orkaner i Atlanten nedbryde højtrykket og give en overgang med ustadigt vejr.
Til sidst er der dog håb om ret fint vejr med sensommervarme i september, da der er tendens til perioder med højtryk over Vest- og Centraleuropa.  

Juli (se også tirsdagenes månedsprognose, som løbende dækker juli):

Særligt starten af juli ser ud til at byde på omskifteligt vejr, hvor mindre lavtryk og svage fronter bevæger sig op over Skandinavien fra vest og sydvest.
Det giver perioder med skyer og regn eller byger, kun lidt eller nogen sol samt dagtemperaturer op mellem 17 og 22 grader. Et højtryk ser efterhånden dog ud til at bygge op over De Britiske Øer og Nordsøen, og det vil i perioder forskydes ind over Danmark og give os tørt vejr med en del sol og behagelige sommertemperaturer.
I disse perioder med højtryksvejr er det også sandsynligt, at vi får en eller  et par varmebølger med dagtemperaturer over 25 grader, måske enkelte dage  op til 30 grader. Højtryksryggen lige vest for eller i perioder over Danmark vil også oftest medføre en relativ tør luft, som føles behagelig for mange.

I gennemsnit ser juli ud at ende noget varmere end normalt og med nedbørsmængder omkring eller noget under de normale.  

August:

Der er fortsat tendens til højtryk eller højtryksrygge op over Vesteuropa, som i perioder vil forskydes ind over Skandinavien. Det betyder, at der er gode chancer for perioder med stabilt, tørt og varmt vejr, især i den første halvdel af måneden.
I løbet af august øges dog sandsynligheden for mere ustadigt vejr, hvor de atlantiske lavtryk og fronter forventes at tage en sydligere bane.
Der er efterhånden også en risiko for, at tidligere tropiske orkaner kan dog af og til komme op i vestenvindsbæltet og nedbryde højtrykket over Europa. I så fald får vi en overgang ustadigt vejr med perioder af regn og køligere luft med opfriskende vind fra vestlige retninger.
Det er også værd at bemærke, at når fronter fra vest fortrænger den lummervarme sommerluft, øges risikoen for kraftige byger med torden og lokale skybrud.

Som helhed forventes måneden at blive noget varmere end normalt, mens nedbørsmængderne forventes omkring det normale, dog med betydelige geografiske forskelle grundet risiko for kraftige lokale byger.

September:

Prognoserne for september er mere usikre, men viser en tendens til højere tryk end normalt over Vest- og Centraleuropa og lavere tryk end normalt fra Island og op over nordligste Skandinavien.
Det taler for, at vi i perioder får stabilt, tørt og varmt sensommervejr med dagtemperaturer op omkring eller lidt over 20 grader.
Efterhånden vil lavtryk fra Atlanten tage sydligere baner, ind over Skandinavien og Danmark og give perioder af regn og måske en del blæst, efterfulgt af køligere luft fra vest og nordvest.

I gennemsnit ser september ud at ende med temperaturer omkring eller noget over det normale, mens nedbørsmængderne sandsynligvis bliver omkring de normale, dog med ret stor usikkerhed.   

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet