Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 21. januar 2020 gældende til og med uge 7 (16. februar).

Der er fortsat ikke udsigt til noget vintervejr i månedsprognosen. Det milde vejr fortsætter de kommende uger med længere perioder af blæst og hurtigt passerende regnvejr, men ind imellem også kortere perioder af opklaring og lidt koldere vejr med bedre plads til solen. Sne og dagsfrost er dermed ikke en ventet gæst de næste fire uger.

Uge 5:
Efter en uge med mest tørt vejr (indeværende uge, uge 4), hvor højtryk over kontinentet og De Britiske Øer har holdt lavtryk og fronter på afstand, vil højtrykket forskydes til Sydeuropa fra starten af uge 5 og lavtryk vil tage sydligere baner ind over Nord- og Mellemskandinavien.
Det betyder, at uge 5 vil byde på ustadigt og mildt vejr, og flere fronter med regn og blæst vil passere landet i løbet af ugen.
Det blæsende vejr vil dermed dominere, og der kommer i løbet af ugen flere omgange med kuling fra vest og sydvest, ved kysterne stedvis hård kuling og måske med vindstød op til storm. 

Vi får mest overskyet og meget mildt vejr med dagtemperaturer op mellem 5 og 8 grader, på enkelte dage måske op omkring 10 grader, og om natten ned mellem 2 og 7 grader. I kortere perioder vil mere tør og noget køligere luft strømme ind over landet fra vest eller nordvest med stedvis lidt sol og noget lavere temperaturer, men det bliver næppe nattefrost, da vinden mest er frisk eller hård fra vestlige retninger.

I gennemsnit ender ugen ca. 3 grader over normalen og med nedbørsmængder vel over normalen, stedvis måske op nær de dobbelte normale mængder.

Uge 6: 
I hovedtræk forventes der ikke de store ændringer til uge 6.
Det overvejende ustadige og milde vejr fra vest fortsætter og sender passerende fronter med regn og en del blæst ind over landet.
Som i uge 5 kan der efter lavtrykspassager kortvarigt strømme en mere tør og køligere luftmasse ned over landet fra nordvest. Det vil betyde et indslag med nogen sol og enkelte byger, som stedvis måske kan være med lidt slud eller sne.  
I løbet af ugen er der dog en svag tendens til, at højtrykket over Sydeuropa bevæger sig lidt nordpå, og dermed kan lavtrykkene efterhånden tage en lidt nordligere bane. I så fald mindskes nedbørsmængden en anelse. 

Dagtemperaturen ventes typisk at komme op mellem 3 og 8 grader, om natten oftest ned mellem 1 og 6 grader. På nætter med klart og mere stille vejr vil der være mulighed for let nattefrost.

I gennemsnit ventes ugen at ende 2-3 grader over det normale og nedbørsmængder omkring det normale. 

Uge 7:
Prognosen for den sidste uge (uge 7) er som altid mere usikker. Langt de fleste prognoser peger dog på en fortsat dominerende vestenstrømning og mildt vintervejr. Der er en tendens til højtryk eller højtryksrygge over Syd- og Centraleuropa og relativt nordlige lavtryksbaner.
Lavtryk fra Nordatlanten vil dermed oftest tage baner nord for Danmark, op over Nordskandinavien. I så fald får vi fortsat en meget mild vejrtype fra vest med skyet vejr og i perioder passerende regn, efterfulgt af opklaringer med nogen sol og lidt køligere luft fra nordvest. I forbindelse med koldere luft kan der måske komme vinterlige byger, men formentlig ikke noget der får lov at blive liggende ret længe.

Det mest sandsynlige er dagtemperaturer typisk op mellem 2 og 7 grader, og om natten ned mellem 0 og 5 grader, enkelte nætter stedvis let nattefrost.

I gennemsnit ventes ugen ende omkring 2 grader over normalen og nedbørsmængder omkring eller lidt under det normale. 

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg  

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 17. december - gældende for januar, februar og marts.

Den nordatlantiske varmepumpe er i storform og sender i første omgang en lind strøm   af lavtryk og fronter ind over Nordvesteuropa. Det betyder, at vi næppe får reelt vintervejr før tidligst i slutningen af januar eller i februar. Her kan Kong Vinter til gengæld sagtens slå til med både kulde, sne og frost, men om det sker i en eller flere omgange, og hvor længe det kan vare er endnu for tidligt at sige. Kommer det først sent, er det værd at minde om, at især starten af marts ofte kan være vinterlig med sne og frost, og måneden er som helhed kun en anelse lunere end december. Det skyldes primært, at der er en forsinkelse på solens opvarmning af det endnu vinterkolde hav og land særligt først på måneden.
Opsummeret for januar, februar og marts, indikerer vejrprognoserne en vejrtype, der tegner lidt lunere, vådere og mere blæsende, end vi plejer at se det med betydelige usikkerheder fra især februar og i begyndelsen af marts, hvor vinteren kan slå til.

Januar (se også månedsprognose, som overlapper med sæsonprognosen): 
Mellem et dominerende højtryksområde over Sydeuropa og en meget aktiv lavtryksbane fra Atlanten til Skandinavien strømmer overvejende mild og fugtig luft ind over landet fra sydvest og vest. I kortere perioder kan dette mønster dog blive afbrudt af en noget koldere strømning fra nordlige retninger, særligt efter evt. meget kraftige lavtryk, som tager en sydligere bane tættere på landet. I så fald er det heller ikke utænkeligt med en vinterstorm, da der er rigtig meget energi tilstede i atmosfæren, på grund af store temperaturkontraster mellem nord og syd.
Vi kommer generelt til at få besøg af fronter med regn, som jævnligt passerer ind over landet fra vest, efterfulgt af delvis opklaring med byger, og en varig stabilisering med kulde og sne ligger ikke i kortene i første omgang.

Det mest sandsynlige vejrscenarie for januar er altså fortsat noget vådt, mildt og til tider blæsende med temperaturer og nedbør lidt over normalen. 

Februar
Selvom februar er den måned, der har størst sandsynlighed for at byde på vintervejr, er der trods tiltagende usikkerheder ikke de store ændringer at spore i strømningen på stor skala. Dette bud er dog baseret på det gennemsnitlige vejrmønster over flere uger, og det vil være særdeles overraskende, hvis vi ikke får en portion sne og kulde på et tidspunkt.
Alt tyder derved på, at vi fortsat henter luften fra det martime vestlige hjørne, hvor den som oftest er mild, fugtig og ustadig, og vinterlige indslag ser ud til kun at være kortvarige.

Februar har den største sandsynlighed for at ende kold og vinterlig, men som helhed er det på nuværende tidspunkt mere sandsynligt, at den ender omkring eller lidt over det normale både hvad angår temperatur og nedbør. Sandsynligheden for vinterligt vejr er størst sidst på måneden.

Marts:
Ifølge prognoserne er der ikke de store signaler for marts. Kalenderforåret har dog klimatologisk oftest vist sig at begynde vinterligt, og hvis kulden slår til sidst i februar, vil den næppe give sig frivilligt først i marts måned. Det kan derfor medføre at sneplovene en overgang må mere hyppigt ud på vejene, men med den betydelige usikkerhed, der hersker tre måneder frem i tiden, er det indtil videre dog tæt på ren klimatologi. Som ofte set før kan vi især sidst på måneden igen regne med, at vi vil hente vejret og forårsfornemmelserne fra de relativt milde vestlige og sydvestlige retninger.

Marts ventes, indtil vi ser tydeligere signaler i prognoserne, at ende tæt på de klimatologiske normalværdier.

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller