Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 11. august gældende til og med uge 36 (6. september).

Det meget varme vejr består nogen tid endnu, men det bliver mere ustabilt med perioder af regn og byger og kun enkelte dage med sol ind imellem. Køligere luft når efterhånden Danmark vestfra og temperaturen vil gradvist nærme sig det normale niveau for årstiden.  Omkring månedsskiftet og i den første uge af september er der dog svage tegn på at vi kan få flere tørre og solrige dage.    

I starten af uge 34 (17-23/8) ligger et højtryk over Finland og Baltikum og sender fortsat meget varm luft op over landet fra sydøst. Højtrykket forskydes dog langsomt østpå til Rusland, mens et lavtryk bevæger sig langsomt frem til Nordsøen fra sydvest, og regn og byger, stedvis med torden, vil bevæge sig op over landet sydfra. Regn og byger vil først ramme den vestlige del af landet, men efterhånden når det ustadige vejr hele landet. Mellem bygerne vil der også komme nogen sol ind imellem.
Dagtemperaturen ventes de første dage at nå op mellem 25 og 30 grader, mens nattemperaturen holder sig mellem 15 og 22 grader og dermed mulighed for lokale tropenætter, hvor temperaturen ikke når under 20 grader. I løbet af ugen falder dog dagtemperaturerne gradvist til omtrent mellem 17 og 23 grader, om natten efterhånden ned mellem 12 og 17 grader.

Samlet ender ugen med temperaturer et par grader over normalen, mens nedbørsmængderne vil ligge noget over normalen, mest i Jylland og en del mindre østpå i landet.

I uge 35 (24-30/8) vil et lavtryksområde over Skandinavien dominere vejret i Danmark, og medfører en overvejende vestlig strømning af ustabil og noget køligere luft. Fronter med skyer og regn ser ud at passere landet med kun korte perioder af sol ind imellem. I slutningen af ugen kan et højtryk bevæge sig frem mod Skandinavien vestfra og stabilisere vejret, hvilket øger chancen for mest tørt vejr med sol og lidt stigende temperaturer de sidste dage i august måned.
Dagtemperaturerne ser typisk ud til at nå op mellem 16 og 22 grader, og om natten ned mellem omtrent 10 og 16 grader.

Samlet ender ugen med temperaturer omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængderne vil ligge lidt eller noget over normalen. 

Udsigten for uge 36 (31/8-6/9) antyder flere prognosekørsler en svag tendens til højtryk over eller vest for Skandinavien. Placeringen af højtrykket er dog afgørende for hvilken vejrtype vi får.
Hvis højtrykket en overgang lægger sig over Danmark og Sydskandinavien får vi nogle dage med tørt og solrigt vejr med svage vinde og varme dage. Hvis højtrykket derimod lægger sig vest for Skandinavien får vi fortsat tørt vejr, men strømningen blive fra det lidt køligere nordvestlige hjørne.
Det giver gode chancer for tørt og solrigt vejr, mens temperaturen er mere usikker.
Trods tendens til højtryk kan svage fronter med skyer og lidt regn også passere landet fra vest eller nordvest.
Vi kan regne med dagtemperaturer typisk op mellem 15 og 20 grader, enkelte dage nok lidt varmere, og om natten ned mellem 10 og 15 grader.  

I gennemsnit ender ugen med temperaturer omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængderne ser ud at ligge omkring eller noget under normalen.   

Den tropiske cyklonsæson er kommet i gang på Atlanten, hvilket kan få betydning for vores vejr. Hvis en tropisk cyklon over Atlanten bevæger sig op over vores nordligere breddegrader i svækket form, giver det som regel større usikkerhed i vores prognoser.
Sæsonen for tropiske cykloner over Atlanten løber fra 1. juni til 30. november.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 21. juli - gældende for september og oktober.

Efter en ustadig og til tider ret kølig og blæsende sommer følger et typisk dansk efterår. Lavtryk og fronter giver regn og blæst og efterfølges af kølig luft med byger. Indimellem vil højtryksrygge dog trænge op over landet fra sydvest og byde på lunt og solrigt sensommervejr i kortere perioder. 

September:

Prognoserne for september indikerer, at der en tendens til lavere lufttryk end normalt fra Island og op over det nordligste Skandinavien, og højere lufttryk end normalt sydvest for De Britiske Øer. Det betyder, at lavtrykkene hovedsageligt passerer nord om landet, men fronter kan stadig trænge ind over landet med blæst, skyer og regn, efterfulgt af en køligere nordvestlig eller vestlig strømning med byger. Der er dog også mulighed for, at vi i perioder får stabilt, tørt og ret varmt sensommervejr, når højtryksrygge skyder op over landet fra sydvest.

I gennemsnit ser september ud at ende med temperaturer og nedbørsmængder omkring det normale for måneden.

Oktober:

Prognoserne for oktober antyder fortsat, at vi har lavere tryk end normalt lige nord for landet, mens trykket er højere end normalt sydvest for landet. Fronter og enkelte lavtryk ser derfor ud til at nå Danmark fra vest eller nordvest efterfulgt af kølig luft med byger. Der er dog stadig mulighed for solrige og lune sensommerdage, især først på måneden, når højtryksrygge skyder op over landet fra sydvest.

Samlet set ser oktober ud til at byde på temperaturer og nedbørsmængder omkring det normale for måneden.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet