Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsigt udsendt den 19. februar 2019
Gældende til og med uge 11 (17. marts)

Prognoserne for de kommende fire uger peger generelt på mildt og mest stabilt vejr, men fra månedsskiftet og et par uger frem er der tegn på, at det en overgang kan blive mere ustadigt og vinterligt. Det kolde intermezzo bliver sandsynligvis kun kortvarigt inden det mere milde og forårsagtige vejr forventes at vende tilbage.

Uge 9: I starten af næste uge giver et højtryk over eller syd for Danmark fortsat stabilt og mildt vejr, og temperaturen kan igen komme op omkring 10 grader. Solchancerne vil være ret gode, men hvis højtrykket ender med at ligge for tæt på Danmark, og vinden kun bliver svag, så kan tåge eller lave skyer nemt dannes og blive liggende en stor del af dagen. I så fald bliver det knap så forårsagtigt og pænt men stadig med relativt milde temperaturer for årstiden - mellem 4 og 8 graders varme.
Nattemperaturen forventes at holde sig mest mellem 2 og 6 graders varme, men i forbindelse med klart vejr og svag vind vil let frost kunne forekomme.
Muligvis fortsætter det milde og stabile vejret ugen ud, men fra midt på ugen peger en del prognoser på, at højtrykket vil forskydes mod nordvest, nord for Skotland, og koldere luft vil strømme ned over Skandinavien fra nord.
I slutningen af ugen kan vi derfor få betydeligt koldere vejr med udbredt nattefrost og kun nogle få graders varme om dagen, koldest i de østlige landsdele.
Får vi denne kolde nordenvind, bliver det nok fortsat relativt tørt med gode chancer for sol, men væsentligt koldere, og der kan stedvis forekomme enkelte byger af sne eller slud.
Samlet set bliver det tørrere og mildere end normalt, men det er usikkert, hvor kold afslutningen bliver.

Uge 10: Der er udsigt til en overgang med ustadigt og køligere vejr, idet lavtryk forventes at komme fra det nordvestlige hjørne og derved trækker kulde med ned over Sydskandinavien eller måske endda ned over kontinentet.
Der er derfor også mulighed for at lavtryk kan passere ned over eller lige syd om Danmark og sammen med kold luft fra nord, kan give en god omgang sne med temperaturer omkring eller nær frysepunktet.
Får vi sne i uge 10, så bliver det noget af en omvæltning fra den så milde og forårsagtige februar.
Muligheden for en mere vinterlig periode henover månedsskiftet ser dog ikke ud at blive langvarig. Lavtryksaktiviteten forventes nemlig at tiltage på Atlanten, og lavtryk vil nå frem mod De Britiske Øer. Denne mere vestlige eller sydvestlige lavtryksbane vil sende mildere luft op over Danmark fra syd, og mod slutningen af ugen kan dagtemperaturerne igen komme op mellem 5 og 10 graders varme. Nattetemperaturen vil formentlig ligge mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Det er usikkert hvor koldt det samlet set bliver i denne uge, omkring normal eller lidt mildere er dog mest sandsynligt. Nedbørsmængderne er også usikre men ender nok omkring normalen.

Uge 11: Prognosen er som sædvanlig ret usikker i den sidste uge af månedsprognosen, men der er en tendens til højere tryk end normalt over kontinentet og Skandinavien, mens lavtryk fortsat vil nå frem mod De Britiske Øer.
Det øger sandsynligheden for en mild sydlig eller sydvestlig strømning op over Danmark, og temperaturen vil formentlig ligge mellem 5 og 10 graders varme i dagtimerne og fra frysepunktet og op til 5-6 grader om natten.
Et par svage fronter med regn vil sandsynligvis nå frem mod landet fra vest. Men der er også gode chancer for perioder med mere stabilt vejr, en del skyer og perioder med dis eller tåge.
Som helhed ser ugen ud at give ret normale nedbørsmængder, og det bliver noget varmere end normalt.          

Risikoen for en storm er generelt lav i hele perioden, men i den mere ustadige og formentlig koldere periode omkring uge 10 er risikoen for en snestorm lav til moderat.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år. Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Sæsonprognose

Udsendt 19. februar
Gældende for marts, april og maj 2019

Marts:
Efter en meget mild og nærmest forårsagtig februar ser marts ud til at begynde med ustadigt og køligere vejr.
Især i den første halvdel af måneden er det mulighed for kolde og måske vinterlige perioder, hvor kold luft strømmer ned over Skandinavien fra nord. Muligvis kan der også komme en omgang sne. Hvis det kolde vinterlige vejr indtræder, bliver det sandsynligvis ikke langvarigt. Det milde og forårsagtige vejr vender sandsynligvis tilbage senere i måneden, da nye højtryksrygge bygges op over kontinentet og måske Skandinavien, mens lavtryk når frem mod De Britiske Øer vestfra. Det vil medføre dominerende milde sydvestlige eller sydlige vinde med mest skyet vejr og i perioder dis eller tåge.  

Til trods en sandsynlig omgang koldere vejr bliver måneden samlet set noget eller måske en del varmere end normalt, og der forventes nedbørsmængder nær det normale for marts.

April:
Prognoserne antyder højtryk over Centraleuropa og relativt nordlige lavtryksbaner, oftest fra Nordatlanten mod nordøst op over Nordskandinavien, og relativt få og svage fronter med lidt regn ind over Danmark.
Dette vejrmønster vil sende meget mild luft ind over Danmark fra sydvest eller vest. En overgang kan lavtryk dog passere landet vestfra med regn, men samlet set giver det nok ikke de store nedbørsmængder. Senere kan et højtryk også ligge over Østeuropa og en overgang kan for årstiden rigtigt varm luft strømme op over landet fra syd. På dage med sol og sydlige vinde kan vi for første gang i år komme op omkring 20 graders varme.
Den omtalte kolde ”påskeøsten” ser altså ikke ud at indtræffe i år, i stedet kan Påsken byde på varmt forårsvejr.

Samlet set ser måneden ud at blive varmere end normal og normal hvad angår nedbør.

Maj:
Det er meget usikkert hvordan vejret vil udvikle sig i forårets sidste måned. Der er dog en tendens til mere ustadigt vejr med relativt lavt tryk over Østeuropa og højere tryk over det sydvestlige Europa.
En del svagere lavtryk med lidt regn kan i perioder nå Skandinavien fra vest eller nordvest og en overgang kan koldere luft strømme ned over landet nordfra. På dage med sol og en lidt varmere luftmasse vil temperaturen dog godt kunne stige over 20 grader.
Især i den anden halvdel af måneden er det også sandsynligt at der kommer et par sommerdage, med lokalt over 25 grader, som det gør næsten hvert år.  

Samlet set ser måneden ud til at byde temperaturer tæt på det normale for maj måned og det samme for nedbøren. Usikkerheden er dog stor, og med risiko for lokale kraftige regnbyger kan der være store regionale forskelle.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Få mere information om grafikken. Læs mere


Tidevandstabeller