Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsigt fra den 18. juni 2019 gældende til og med uge 28 (14. juli).

De kommende uger viser dansk sommervejr i flere afskygninger. Det ser ud til at fortsætte med samme vejrtype, hvor vi får lummert tordenvejr nogle af dagene. Fra månedsskiftet er der tegn på lidt mindre dramatisk dansk sommervejr, hvor dage med solskin af og til afbrydes af enkelte fronter med regn og skyer. Sidste uge i udsigten har til gengæld rimelige chancer for at blive den pæne og lune uge med gode muligheder for at nyde sommerdage på stranden.

Uge 26 byder på omskifteligt vejr. Vi ligger fortsat klemt imellem varm luft mod øst og lavtryk og koldere luft mod vest. Varm og fugtig luft pumpes op fra syd og mødes med den kolde luft fra vest. Det kan danne tordenbyger og lokale skybrud. Måske kan det østlige Danmark ligge på den mere stabile side med pænere sommervejr og eventuelt med tågebanker over Østersøen.
Nedbøren vil blive meget ujævnt fordelt – især på grund af risikoen for skybrud. Grundet de kraftige byger bringer det de gennemsnitlige nedbørsmængderne op over normalen for årstiden.
Temperaturen forventes at blive lidt højere, og nogle dage vil føles lummervarme.
Sidst på ugen ser det ud til at den køligere luft fra vest får presset sig længere ind over Jylland med vindskift til nordvestlige retninger. Det giver en mere frisk og lidt køligere luft med en klar blå himmel, hvide blomkålsskyer og måske spredte regnbyger. Bornholm er dog stadig i risikozonen for lummervarme og torden.

I Uge 27 er der fortsat risiko for lummert vejr og torden, men der er tendenser til at vejrsystemerne skubber på ude fra Atlanterhavet og giver lidt bevægelse fra vest. Det vil betyde at der kommer områder ind fra vest med skyer og regn, efterfulgt af dage med opklaring og sol mellem drivende blomkålsskyer. Nok det de fleste betragter som helt almindeligt dansk sommervejr.
Typiske dagtemperaturer forventes at ligge mellem 17 og 22 grader.
Statistisk set en meget gennemsnitlig uge for årstiden, både hvad angår nedbør og temperatur.  

Uge 28: Vejret ser ud til at stabiliserer sig med svagt højtryk over og omkring Danmark. Det betyder, at det er sandsynligt med mere tørt, varmt og solrigt vejr.
Prognoserne er dog meget usikre, men viser ikke de store udsving til hverken tørke eller ustadigt vejr – blot roligt og stabilt vejr.
Badevandstemperaturerne bevæger sig støt opad – især ved Tyske bugt og hele Syddanmark. Så ugen ser ud til at lægge op til strandvejr med sommerdage, hvor temperaturen når op over 25 grader og aftenenerne også vil være lune.
Nedbør og temperatur vil samlet være ret normal for start juli.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

 

 

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 18. juni - gældende for juli, august og september 2019. Opdateres den 16. juli 2019.

Juli:
Der er tendenser til højere tryk end normalt over store dele af Europa og op over Sydskandinavien, men samtidigt er der tendenser til lavere tryk over Island og måske helt ned over De Britiske Øer. Det vil give generelt solrigt og også tørt sommervejr, men det mulige lavtryk over De Britiske Øer kan betyde, at der kan pumpes meget varm luft op over Danmark fra syd og give tordenbyger og/eller varme nætter.
Lavtryk over Atlanten som bevæger sig mod Nordnorge, kan sende svage fronter ind fra vest med kortvarige passager af skyer, noget regn og lidt lavere temperaturer.   

Julis temperatur ender sandsynligvis lidt over eller omkring normalen, hvor varmen ser ud til at være primært øst for Danmark.
Nedbørsmængden på landsplan ser ud at ende lidt under normalen, men risikoen for skybrud er let forhøjet og kan give lokale store udsving i mængden af regn geografisk og over måneden.

August:
Det er ikke usandsynligt, at august også præges af højere tryk og varmt og solrigt vejr, men prognoser viser også risiko for lavtryk, der kan tage en sydligere bane fra Atlanten og hen over Skandinavien. Hvis de gør det, vil der være perioder med frontpassager fra vest eller nordvest med skyer, en del regn og køligere luft.

Temperaturen ser ud at ende lidt over normalen, mens nedbørsmængderne ser ud til at ende omkring normalen med store usikkerheder.

September:
Flere prognoser synes at holde fast i tendenser til højere tryk og mere stabilt vejr for september. Det kan tyde på at sommervejret har en chance for at strække sig ind i september og at efteråret lader vente på sig. Fronter fra vest med regn og skyer er også et sandsynligt scenarie og det er generelt meget usikkert på den lange bane.

Temperaturen ser ud til at ligge omkring eller lidt over normalen, hvor nedbøren er meget usikker og kan tangerer begge veje.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel

Tidevandstabeller