Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 25. marts (uge 13) 2020 gældende for uge 14, 15 og 16 (til og med 19. april).

Mens forårssolen for alvor har vist sig, kniber det stadig med at få termometeret skruet op, så vi kan lægge vintertøjet helt af vejen. Marts slutter køligt af, og vi kan af et par omgange få lidt hvidt indslag i nedbøren. I starten af april fortsætter det kølige vejr med mulighed for nattefrost. Som måneden skrider frem, sniger temperaturen sig dog gradvist opad, og vi får efterhånden tocifrede varmegrader de fleste dage. I påsken er prognosen ’ulden i kanten’ ind til videre, men det solrige vejr bliver formentlig afløst af mere ustadigt vejr med forbipasserende byger og pletvis sol.

 Uge 14:  Et kraftigt højtryk vest for De Britiske Øer betyder, at kold luft strømmer ned over landet fra nordøst og giver plads til masser af sol til det meste af Danmark om mandagen. Allerede fra tirsdag passerer flere svage fronter dog landet fra nordvest og nord med flere skyer og stedvis lidt regn eller slud efterfulgt af opklaring og plads til solen. Især den nordlige del af landet har bedst solchancer i læ for de norske fjelde, mens resten af landet får flere skyer og enkelte byger, der lokalt kan være med slud, hagl og tøsne. Vi får typiske dagtemperaturer først på ugen op mellem 4 og 7 grader, senere stigende til 5 til10 grader. Om natten mellem 3 graders varme og 6 graders frost, køligst først på ugen og i forbindelse med klart og roligt vejr.

I gennemsnit ender ugen mere tør og et par grader koldere end normalt.

I uge 15: Påskeugen ser strømningsmønsteret ud til at fortsætte med køligt forårsvejr som i uge 14. I løbet af ugen må vi dog regne med at flere fronter passerer ind over landet i forbindelse med en mere aktiv lavtryksbane ind over midten af Skandinavien. Det vil give os flere skyede dage med regn og blæst, men også med lidt stigende temperaturer. Timingen på det ustadige vejr er dog meget usikker endnu. De generelle temperaturer ventes mellem 6 og 12 grader, nok køligst først på ugen, hvor vi dog til gengæld også kan regne med at se mest til solen. Om natten skal vi regne med typiske temperaturer mellem 3 graders frost og 5 graders varme og som et samlet hele ender ugen omkring eller måske lidt over normalen, mens vi som helhed får samme mængde nedbør som vi plejer.

Vejret i uge 16 er usikkert, men en del tyder på, at vi må indstille os på mere ustadigt aprilvejr. Det betyder forbipasserende fronter med regn og blæst, efterfulgt af opklaring med byger og plads til solen.

I gennemsnit ventes ugen at blive omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængderne ser ud at blive lidt større end de plejer.

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

 

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden

Sæsonprognose

Udsendt 20.marts - gældende for april, maj og juni.

Sidste halvdel af foråret ser ud til at blive til den solrige og tørre side med overvejende højtrykspræget vejr og milde vinde. Som vi nærmer os slut maj og juni, kan vi få mere ustadigt vejr med lokale byger og flere passerende fronter med regn og skyer.
Nogle prognoser holder dog fast i, at det stabile vejr varer ved i maj og juni, og dermed er der stadig mulighed for at forsommeren kan gå hen og blive solrig og overvejende tør. Denne udvikling er dog mindre sandsynlig, men kan ikke udelukkes på nuværende tidspunkt.

April (se også månedsprognosen, som løbende erstatter sæsonprognosen):
Forventeligt højere tryk nær De Britiske Øer og senere over Central-og Østeuropa, tyder på, at vores aprilvejr generelt vil præges af højtryksrygge, der giver stabilt, tørt og mere solrigt vejr, og holder lavtrykkene på afstand.
Første halvdel af april forventes generelt gode chancer for solskin og roligt vejr. En overvejende strømning mellem nordvest og sydvest, tillader dog også svage fronter af og til give dage med skyer og let regn.
Senere på måneden lader det til, at det højere tryk placerer sig lidt længere sydpå. Det giver lidt bedre plads til, at fronter fra vest eller nordvest kan komme ind over landet og giver lidt mere ustadigt vejr med regn.
Vandet omkring os er varmere end normalt, så selvom luftmassens temperatur samlet set forventes normal for årstiden, vil det lidt lunere havvand og de lidt flere solskinstimer holde middeltemperaturen over normalen for april.
Klare nætter kan fortsat give let nattefrost, og vi kommer til at se lidt store udsving på nat- og dagtemperaturer.
Nedbøren vil være begrænset. Normalt er april vores tørreste måned, og første halvdel af april forventes også at være til den tørre side. Med en øget sandynlighed for lidt mere nedbør sidst i april, vil april samlet set ende med nedbørsmængder tæt på normalen for årstiden.

Som helhed ventes april at blive 1-2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale.

Maj:

I maj vil strømningen blive mere nordlig eller fra mellem nordvest og øst. Det skyldes, at Danmark forventes at ligge mellem overvejende dannelse af højtryk sydvest for Irland og lavtryksdannelser øst for os.
Der er tendenser til, at højtrykket fra vest i perioder vil bredde sig med en højtryksryg mod Danmark. Det øger chancen for mere stabilt og tørt vejr i maj måned.
Det ligner derved en rolig maj med temperatur nær normalen.
Nedbørsmæssigt vil Jylland få lidt mindre nedbør og måske også lidt mere solskin, men for hele landet kan der forekomme lokale regnbyger, som vil give en mere ujævn fordeling af nedbørsmængderne fra område til område.

Som helhed ser maj ud at blive 0-1 grad varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder.

Juni:

Især fra slutningen af maj og i juni er prognoserne uenige. Det skyldes til dels usikkerheder omkring fænomenet El Nino, som foregår i Stillehavet.
Som den berømte sommerfugleeffekt, kan El Niño påvirke temperaturen omkring ækvator og give følgevirkninger for vejret på vores breddegrader.

Kort ridset op er der to scenarier for vejret i forsommeren:

  1. Hvis El Niño fortsætter med at være svag i Stillehavet, ser det ud til, at vejret på vores breddegrader bliver mere ustadigt i juni. Det skyldes generelt lavere tryk over Nordeuropa og Skandinavien, som bringer et lavtrykstrug og ustadigt vejr ned over Danmark.
  2. Det er dog ikke usandsynligt, at vi går fra en svag El Nino (med varmere vand i dele af Stillehavet), til en La Nina (med koldere vand i dele af Stillehavet), og det vil betyde et markant anderledes vejrbillede over Danmark. I så fald får vi en foretrukken dannelse af blokerende højtryk over Nordskandinavien og lavtryk syd for os. Hvis det sker, vil det give en overvægt af tørvejr og solskin til landet.

Det første scenarie er det mest sandsynlige for nuværende, men grundet de store usikkerheder på så lang sigt, kan det andet scenarie heller ikke udelukkes.

Ud fra scenarie 1 vil temperaturerne i juni blive omkring det normale og med normal eller lidt over normale nedbørsmængder.
Hvis vejrbillede bliver blokerende højtryk nord for os, vil juni blive både varmere og tørrere end normalt.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med normalen 1961-1990.

Gå til vejrarkivet