Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsigt udsendt den 16. april 2019. Gældende til og med uge 19 (12. maj). Opdateres hver tirsdag.

De kommende uger bliver vejret solrigt og lunt, og vi får formentlig kun besøg af svage fronter med skyer og sparsomt med regn.  I starten af maj vender vi kortvarigt tilbage til en mere kølig og ustadig vejrtype med fronter og mere udbredt regn fra nordvest.

I uge 17 ligger et højtryk over det vestlige Rusland.  Det betyder, at vi får en sydøstlig strømning af lun og tør luft med godt kig til solen. Om natten kan vi godt få kølige nætter, hvor der dannes dis og tåge. I så fald kan vi i morgentimerne lokalt få mere skyet og diset vejr indtil solen får brændt dis og skyer af.
På trods af højtrykket øst for Danmark, ser det ud til, at enkelte fronter med skyer og regn når landet fra vest eller sydvest, mens lavtrykkene ventes at holde sig vest for landet.
Dagtemperaturen vil til en start komme op på 12-16 grader, men i løbet af ugen kan temperaturen nå op omkring 20 grader, især ved vest- og nordvendte kyster. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturen, trods det solrige vejr, holde sig på beskedne 8-12 grader på grund af det kolde havvand.
Først på ugen er der fortsat risiko for lokal nattefrost, men ellers ventes nattemperaturen mellem 3 og 8 grader.

Samlet set ender ugen med temperaturer lidt eller noget over normalen for årstiden, mens nedbørsmængden ligger omkring eller lidt under normalen. April er dog en tør måned, så det ser generelt tørt ud.

I uge 18 viser prognoserne, at trykket er lidt højere end normalt over Sydskandinavien.  Derved bliver vejret sandsynligvis roligt, lunt og solrigt, og sandsynligvis kun afbrudt af enkelte svage fronter med regn og skyer.

Temperaturen vil samlet ende lidt eller noget over normalen, mens nedbørsmængden vil ligge omkring eller lidt under normalen.

For uge 19 er prognoserne som vanligt mere usikre. Der er dog indikationer på, at højtrykket bevæger sig vestpå, og det vil i så fald åbne op for, at lavtryk og fronter trænger ned over landet fra nordvest med køligere luft.

Temperaturen ender omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden ligger omkring normalen.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år. Det er ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 16. april - gældende for maj, juni og juli 2019.

Maj: Måneden starter med højere tryk end normalt over Sydskandinavien, hvilket giver roligt, lunt og solrigt vejr, dog kan svage fronter nå landet fra vest eller sydvest med skyer og regn.
I løbet af maj forskydes højtrykket mod vest. Det åbner op for en nordvestlig eller vestlig strømning med lavtryk og fronter, der passerer landet med skyer og regn, afløst af korte perioder med roligt og solrigt vejr.
På dage med sol og en lidt varmere luftmasse kan temperaturen stige til over 20 grader, og især i den anden halvdel af måneden er det muligt, at der kommer et par sommerdage, hvor temperaturen lokalt overstiger 25 grader, som det gør næsten hvert år.

Samlet set ser maj måned ud til at ende tæt på normalen i forhold til både temperaturer og nedbørsmængder.

Juni: Prognoserne antyder, at vi ligger i en svækket vestlig strømning eller måske endda en overgang i en svag østlig strømning. Det betyder, at vi kan få længere perioder med roligt, lunt og solrigt vejr med dagstemperaturer mellem 20 og 25 grader. Dog vil fronter af og til passere landet med regn eller byger og lidt lavere temperaturer.

Temperaturen ender omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden på landsplan ligger omkring eller lidt under normalen. Særligt om sommeren og i forbindelse med kraftige byger kan der dog være store regionale forskelle i nedbørsmængden.

Juli: Usikkerheden stiger, jo længere frem i tiden vi kigger. Men på nuværende tidspunkt er der en svag tendens til en fortsat svækket vestlig strømning i juli, hvilket vil betyde overvejende stabilt og pænt sommervejr.
Juli kommer derved til at ligne juni vejrmæssigt med perioder med roligt, lunt og solrigt vejr, af og til afbrudt af svage fronter med flere skyer og lidt regn og byger.
Hvis denne prognose holder skal der nok komme nogle gode sommerdage i juli, hvor temperaturer kommer op over 25 graders varme.

Julis temperatur ender omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden ligger omkring eller lidt under normalen. Særligt om sommeren og i forbindelse med kraftige byger kan der dog være store regionale forskelle i nedbørsmængden.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel

Tidevandstabeller