Danmark

Månedsprognose

Udsendt 21. maj 2024 (gældende fra 27. maj til og med 7. juli)

Omgivet af højtryk er der for tiden ikke så meget bevægelse i de store vejrsystemer. Det sommerlige vejr fortsætter, og vi ser ind i en både varm, solrig periode uden meget vind. Badevandstemperaturen vil kravle op, og vi får flere meteorologiske sommerdage, hvor vi rammer 25 grader. Det drilske bliver regnbyger med potentiale til torden, som primært vil udvikles op ad dagen inde over land , så hold øje med radarbillederne - også selvom vejrudsigterne lover tørvejr.

 

Uge 22 (27/5 – 2/6):

Sommervejret fortsætter og prognoserne er enige om udsigten til et fastlåst højtryk nordøst og øst for Danmark, ligesom der også i perioder dannes højtryk vest for os. Det placerer Danmark i svage luftstrømme påvirket af højtryksvejr og med varmere luft, der strømmer op over os fra sydøstlige himmelstrøg.

Kort fortalt giver det masser af sol og potentiale for udvikling af regnbyger ujævnt fordelt ud over landet. I forhold til normalen bliver det mere solrigt, varmere, mindre blæsende og tørrere, og vi kan se frem til en periode, hvor telefonens vejr-apps helt sikkert vil give både forskellige og skiftende bud på, hvor og hvornår der kan komme regnbyger.  

Og badevandstemperaturen til at stige.

Dagtemperaturer mellem 18 og 25 grader, dog generelt koldere ved kyster med pålandsvind. Nattetemperaturen mellem 8 og 15 grader.

Samlet set ventes temperaturen at ende lidt eller noget over normalen.

Nedbørsmængderne vil være mest i form af byger og derfor ujævnt fordelt over landet og med usikre nedbørsmængder. Nedbøren forventes lidt eller stedvis noget under normalen, svarende til ca. 5-15 mm.

Uge 23 (3/6 – 9/6):

Ugen forventes fortsat præget af det massive højtryk øst/nordøst for Danmark, men sidst på ugen viser prognoserne tegn på mere ustadigt vejr, hvor regnbyger og fronter kan trække op fra sydlige retninger. Dog er der enighed om varmere temperaturer end normalen og også mindre vind.

Denne første uge i juni forventes at ligne den sommerlige uge 22 der gik forud. Sidst på ugen er der dog to mulige vejrscenarier: Enten at den samme vejrtype fortsætter, eller at vi får mere vekslende skydække og flere regnbyger, der kan give torden.

Dagtemperaturer mellem 15 og 22 grader - enkelte dage måske lidt varmere og måske lummert. Nattetemperaturer mellem 8 og 15 grader.

Samlet set ventes temperaturer lidt over normalen for årstiden.

Nedbørsmængderne er usikre og forventes ujævnt fordelt, men sandsynligvis lidt under normalen samlet set over hele landet, svarende til ca. 5-25 mm.

 

Uge 24 (10/6 – 16/6):

Meget kort sagt: Tendensen i prognoserne er et fastlåst vejrmønster, og der forventes derfor samme vejrtype som uge 23 - dvs. sommerligt vejr og potentiale for mere eller mindre vekslende skydække og ”utidige” regnbyger

Oversigt for perioden 17/6 til og med 7/7:  

Prognoserne varsler et skifte til mere vestlig strømning, hvor svage fronter kan komme ind fra sydvest eller vest, og temperaturforskellen mellem  dag og nat bliver mindre. Men helt overordnet peger prognoserne dog stadig generelt på pænt sommervejr, især over de østlige egne.

Samlet set ventes temperaturer omkring eller lidt over det normale for årstiden.

Nedbørsmængderne er meget usikre, men forventes omkring eller under normalen.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).
 

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Fakta | Usikkerhed i langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Viden om vejr og klima

Se alle