Danmark

Månedsprognose

Udsendt 24. maj (gældende til og med 3. juli).

De kommende uger byder på klassisk dansk forårs- og sommervejr til den lidt kølige side. Perioder med skyer, regn og byger afløses af mere sommerlige dage med tørvejr og god plads til solen. Længerevarende solrigt og varmt sommervejr ser dermed ud til at lade vente på sig


Uge 22 (30/5 – 5/6):

I denne uge er den generelle trykfordeling, at der er højere tryk end normalt vest og nordvest for landet og lavere tryk øst for landet.

Denne trykfordeling betyder, at vejret byder på alt godt fra vejrmenuen. I perioder, hvor højtrykket ligger tæt på landet, får vi dage med sol og tørvejr, men når lavtrykkene i perioder tager en bane ind over eller nær Danmark, får vi flere skyer, regn, blæst og byger.
 

For ugen samlet set ventes temperaturer omkring eller lidt under normalen. Det betyder, at dagtemperaturen typisk vil ligge mellem 14 og 19 grader, enkelte dage måske lidt varmere, mens vi om natten oftest når ned mellem 7 og 12 grader.

Nedbørsmængden vil ligge omkring eller lidt under normalen, idet vi generelt venter mellem 9 og 16 mm nedbør, som kan være noget ujævnt fordelt.

 

Uge 23 (6/6 – 12/6):

Prognoserne viser, at fordelingen af høj- og lavtryk i grove træk er den samme som i uge 22, og derfor får vi samme vejrtype, altså sol og tørvejr, der afløses af skyer og regn, som går over i sol og byger.


For ugen samlet set ventes temperaturer omkring eller lidt under normalen. Det betyder, at dagtemperaturen typisk vil ligge mellem 14 og 20 grader, enkelte dage måske lidt varmere, mens vi om natten oftest når ned mellem 7 og 13 grader.

Nedbørsmængden vil ligge omkring normalen, idet vi generelt venter mellem 12 og 18 mm nedbør, som kan være noget ujævnt fordelt.

 

Uge 24 (13/6 – 19/6)

For uge 24 viser prognoserne, at højtrykket vest for Danmark svækkes. Det betyder, at lavtrykkene efterhånden kan tage en bane ind over eller tæt på landet fra vest sammen med de tilhørende fronter. Sammenlignet med de foregående uger kommer der generelt flere skyer og mere regn, men vi får også i denne uge perioder med sol og tørvejr.

Samlet ventes ugen at byde på temperaturer omkring normalen. Det betyder, at dagtemperaturen typisk vil ligge mellem 15 og 22 grader, enkelte dage måske lidt varmere, mens vi om natten oftest når ned mellem 8 og 13 grader.

Nedbørsmængden vil ligge omkring normalen, idet vi generelt venter mellem 12 og 18 mm nedbør, som kan være noget ujævnt fordelt.

 

Oversigt for uge 25 og 26 (20/6 – 3/7):

Som vanligt er vejrudviklingen så langt fremme i tiden usikker. Prognoserne antyder dog, at lavtrykkene tager en bane ind over Sydskandinavien fra vestlige retninger, hvilket betyder, at det ustadige sommervejr fortsætter.


Samlet set ventes temperatur og nedbørsmængde at ende omkring normalen for årstiden. 


Af Langtidsmeteorolog Mette Zhang


Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

 

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle