Danmark

Månedsprognose

Udsendt 23. november (gældende til og med 31. december).

I overensstemmelse med årstiden har koldere luft indfundet sig over landet, og under de rette forhold breder nattefrosten sig. Når vi går ind i julemåneden er der i begyndelsen ikke meget, der minder om vintervejr, men fra midt på måneden er der tegn på, at de milde vestenvinde kan blive afløst af noget mere stabilt- og måske ligefrem højtrykspræget vejr. Hvis højtrykket blive mere udpræget og lægger sig øst- og nord for Danmark, kan vinterelskere nære håb om kolde luftmasser trænger ind over landet fra østlige retninger med mulighed for sne- eller sludbyger, der især vil kunne begunstige østvendte kystområder. Det mest sandsynlige scenarie er dog trods alt, at vi meget af tiden nok skal hente vores vejr fra vest og dermed kan se frem til forholdsvis normale forhold for december.

Uge 48 (29/11-5/12)


Ugen starter noget køligt med vinden i et nordligt hjørne og god plads til solen bortset fra enkelte vinterlige byger. Allerede tirsdag bevæger et ret kraftigt lavtryk sig dog frem mod Mellemskandinavien, og de tilhørende fronter med udbredt regn passerer fra vest. Efter fronten følger en kold nordlig strømning, der kaster stedvis vinterlige byger af sig - især over de vestlige landsdele. Længere mod nord og øst kan der dog blive bedre plads til sol og tørvejr. Senere på ugen må vi nok regne med at et lavtryk eller to kan tage banen ind over landet, ledsaget af regn eller byger, som lokalt kan gå over i slud.

Dagtemperaturen ventes typisk mellem 3 og 8 grader, om natten ned mellem 3 graders frost og 5 graders varme. Samlet set ser temperatur og nedbør ud til at ende omkring eller lidt under normalen.

Uge 49 (6/12 – 12/12):

Der er efterhånden tegn på, at de atlantiske lavtryk vil tage en lidt nordligere bane og således dirigere mildere luft ind over landet fra vest. Det betyder, at vi det meste af tiden får mere ustadigt og skyet vejr. Fronter med regn og blæst kan hurtigt passere landet vestfra, efterfulgt af et par dage med tørt vejr og lidt sol. Enkelte nætter med svag vind og klart vejr vil der forekomme let frost.
Især sidst på ugen er der dog også mulighed for, at kold og ret tør luft kan strømme ned over landet fra nordlige retninger. Det kan igen give mulighed for enkelte vinterlige byger og måske mere udbredt nattefrost.

Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 4 og 9 grader, på køligere dage typisk mellem 2 og 6 graders varme. Om natten ventes temperaturen oftest at nå ned mellem 0 og 6 graders varme, med risiko for let frost.

Samlet set ser ugen ud til at ende med temperaturer lidt- eller noget over normalen, lunest først på ugen. Nedbørsmængderne er usikre, men ser ud til at blive nær eller måske lidt over de normale. 

Uge 50 (13/12 – 19/12):

Med de sædvanlige usikkerheder der foreligger på denne tidshorisont, ser det i perioder trods alt ud til at blive mere stabilt og dermed nok også lidt køligere. Skulle et højtryk lægge sig, så det dirigerer koldere luftmasser ind over landet fra øst, er der som sagt mulighed for en decideret vinterlig periode. Vi må dog nok anse det for mest sandsynligt, at vi holder det milde vejrscenarie, der følger med den statistisk set dominerende vestenstrømning.

Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 2 og 8 grader, på køligere dage typisk mellem 1 og 5 graders varme. Om natten ventes temp. oftest at nå ned mellem 3 graders frost og 6 graders varme, afhængig af strømningsretningen.

Samlet set ser ugen ud til at ende med temperaturer lidt- eller noget over normalen, lunest først på ugen. Nedbørsmængderne er usikre men ser ud at blive nær de normale. 

Uge 51-52 (20/12 – 31/12):

Der udspiller sig i første omgang ikke nogen større ændringer i forhold til uge 50 og her spiller de førnævnte faktorer ind, i samspil med om vi forinden kommer til at se en svækkelse af polarhvirvlen længere mod nord. I så fald øges muligheden for, at Kong Vinter for alvor kan få fat, og er timingen rigtigt kan det blive til julesne. Det er dog endnu alt for tidligt at spå om, så indtil videre må vi væbne os med tålmodighed og erkende at det mest sandsynlige scenarie trods alt lyder på en slut december, der ligger ganske tæt på de klimatiske normalforhold, og dermed ikke de store chancer for en hvid jul.

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den 
normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020)

 

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle