Danmark

Månedsprognose

Udsendt 6. juni (gældende til og med 14. juli)

Det knastørre og solrige vejr har bidt sig fast, og i næste uge tager temperaturen ovenikøbet et nøk opad, så vi måske lokalt i Vestjylland midt på ugen kan opleve en decideret hedebølge, hvor temperaturen når over de 28 grader tre dage i træk. På sigt er der også små tegn på en anelse mere ustadigt vejr – allerede fra næste weekend og i uge 25 frem mod sankthans. Det vil i så fald medføre byger og knap så varmt vejr. Pusterummet holder næppe mere end en uge eller to og vil på landsplan kun give en smule nedbør; omend med store variationer. Først i juli ser det overvejende tørre og varme vejr ud til at vende tilbage.

 

Månedsskema

 

Uge 24 (12/6 – 18/6)
Et omfattende højtryksområde fra Norskehavet til Rusland sender tør og varm luft ind over os fra øst og sikrer solrigt vejr de fleste dage. I et lille land som Danmark omgivet af hav, vil det medføre ret store temperaturforskelle hen over landet – varmest længst mod vest, mens det langs østvendte kyster bliver lidt mere svalt.

 

Når vi kommer frem mod weekenden bliver prognoserne noget usikre. En svag koldfront kan passere landet fra vest og give byger, men om den går i opløsning eller eventuelt først passerer i uge 25, må vi vente lidt med at se. I forbindelse med en frontpassage vil vi få et skift til vestenvind med lidt dalende temperaturer, hvilket er det bedste bud for nu.

 

Samlet set begynder ugen altså varm og solrig men ender måske med et lille temperaturdyk og flere skyer en overgang. Temperaturen slutter en del over normalen med dagtemperaturer typisk op mellem 18 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Nattemperaturen ventes oftest at nå ned mellem 8 og 15 graders varme.

 

Nedbørsmængderne ser ud til at ende meget under det normale for årstiden, svarende til mellem 0 og 2 mm.

 

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Uge 25 (19/6 – 25/6)
Der vil fortsat ligge et større højtryksområde fra Nordatlanten til Mellemskandinavien, der giver os overvejende tørt og solrigt vejr. Det udelukker ikke, at kortvarige intermezzoer med lidt mere ustabilt vejr kan komme på banen. Når det sker, vil det oftere hænge sammen med, at luftmassen i sig selv bliver ustabil, fremfor at deciderede fronter med mere udbredt nedbør gør sig gældende. Højtrykket ventes derfor fortsat at være den dominerende spiller på banen med tørt og solrigt vejr, mens de kortere ustabile indslag med lidt flere skyer og mulighed for byger ikke ventes at spille nogen større rolle. Hvordan selve sankthans vejret bliver, er det endnu ikke muligt præcist at sige. Dog taler meget for at ildrøde brandfare-indeks mange steder i landet kan give forhindre tilladelse til at futte bålet af, medmindre forbipasserende byger har opblødt tørkeindekset en smule.

 

Samlet set ventes temperaturen at ende noget eller en del over normalen med dagtemperaturer typisk op mellem 17 og 27 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, samt nattemperaturer oftest mellem 8 og 14 graders varme

 

Nedbørsmængderne ser ud til at ende en del under det normale for årstiden, svarende til ca. mellem 2 og 5 mm.

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Uge 26 (26/6 – 2/7)
Der er ikke nævneværdige forskelle på vejret i denne uge, hvor vi går fra midsommerugen ind i den første uge af juli. Højtryksområdet nord for os ser kun af og til ud til kortvarigt at levne spillerum for lidt mere ustabilt vejr, hvor svage lavtryk eller fronter kan give spredte byger. Hovedindtrykket er fortsat masser af plads til solen og kun enkelte dage med flere skyer og en beskeden mulighed for byger.

 

Samlet set ventes temperaturen at ende en del over normalen med dagtemperaturer typisk op mellem 16 og 26 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, samt nattemperaturer oftest mellem 8 og 14 graders varme

 

Nedbørsmængderne er usikre, men ser ud til at ende noget eller en del under det normale for årstiden, svarende til ca. mellem 3 og 8 mm.

 

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Oversigt for perioden 3/7 – 16/7
Som vanligt er prognoserne mere usikre på denne tidshorisont, men flere modeller peger på at højtrykket i nord fortsat vil give mange dage med tørt, stabilt og varmt vejr med mange solskinstimer. Dog vil det af og til give plads til lavtryk sydfra, og den type af vejrsituation har potentiale for lidt større og kraftigere regn- eller bygerområder.

Samlet set ventes temperaturen at ligge en del over det normale. Nedbørsmængderne ser fortsat ud til at en del under det normale; men med potentiale for lokalt en del mere, hvis et større lavtryksområde kommer forbi.

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Endvidere skal det siges at når der omtales byger i ovenstående udsigt, er det på denne årstid underforstået at de kan være kraftige og lokalt kan medføre skybrud. Samtidig kan der lokalt komme en del mere nedbør, i tilfælde af kraftigere byger.

 

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Foreløbige værdier for klimanormal (1991 - 2020) Åbn open icon luk close icon

Vær opmærksom på, at DMI først i løbet af 2023 vil have genberegnet alle observationer for perioden 1991 til og med 2020 med de nyeste beregningsmetoder, og det kan i nogle tilfælde ændre de foreløbige tal.

Referenceværdier (2011 - 2020) Åbn open icon luk close icon
Referenceværdier (2006 - 2015) Åbn open icon luk close icon
Klimanormal (1981 - 2010) Åbn open icon luk close icon
Klimanormal (1961-1990) Åbn open icon luk close icon
Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle