Danmark

Månedsprognose

Udsendt 29. november (gældende til og med 9. januar).

De fleste af os har allerede her i udgangen af november 2021 stiftet bekendtskab med både nattefrost, glatte veje og hvid nedbør – hver især ujævnt fordelt over landet. Med kikkerten for øjnene ser det ud til at vi frem til omkring midt på måneden fortsat ligger til den kølige side, hvor ovenstående vinteringredienser står på vejrmenuen, indtil mildere luftmasser igen ser ud til at få overtaget. Det er for tidligt at afskrive drømmen om hvid jul, for prognoserne er usikre, og der kan sagtens komme koldere indslag senere på måneden.

 

Uge 49 (6/12 – 12/12)
Mellem et højtryk fra Nordskandinavien til Nordvestrusland strømmer kold luft med vinterlige byger ind over landet fra østlige retninger. Samtidig presser fronter med mildning på fra vest, men ser i første omgang ikke for alvor ud til at kunne få overtaget, selvom enkelte fronter dog nok kan få lov at passere især de sydvestlige egne. Når dette sker kan vi få ret udbredt nedbør i forskellige former, mest om regn eller slud, men længere mod øst og nord, flere steder som sne eller tøsne. En lille lokal snestorm kan altså derfor bestemt ikke udelukkes.

Vest for fronterne vil vi kunne få dis, tåge og finregn med overvejende gråvejr, mens vi i den kolde luftmasse kan få flot og klart vintervejr med en blå himmel, bortset fra sne-, slud eller haglbyger. Disse byger vil over det endnu relativt varme havvand kunne blive talrige langs især de øst- og nordvendte kyster over Kattegat og Østersøområdet. Længere inde i landet ventes mere tørt og klart vejr, efterhånden muligheder for skøjteføre på tilfrosne større vandpytter eller små lavvandede søer.

Allersidst på ugen er der mulighed for, at vi får et mere massivt varmefrembrud fra vest med flere forbipasserende fronter og gennemgående plusgrader dag og nat.

De typiske temperaturer, når vi ligger øst for fronterne, ventes mellem frysepunktet og 5 graders varme, mens vi om natten kan få udbredt nattefrost fra omkring eller lidt over frysepunktet ned til 6 graders frost. Vest for de fronter der måtte få lov at passere, stiger temperaturen typisk til 4 til 8 graders varme.

Samlet set ser ugen ud til at ende med temperaturer og nedbør omkring eller lidt under normalen, koldest mod øst først på ugen.

 

Uge 50 (13/12 – 19/12)
Hvis ikke vi allerede sidst på uge 49 har fået passage af de første fronter med mere permanent mildning vestfra, tyder det på at det vil ske i løbet af denne uge. I første omgang vil kulden nok ikke være meget for at trække sig, hvilket kan give anledning til flere vinterlige indslag, men efterhånden skal vi nok vænne os til en mildere vestlig strømning med flere frontpassager fra vest. Højtrykket nord- og øst for os, ser efterhånden ud til at svækkes til fordel for et nyt højtryksområde sydvest for De Britiske Øer. Det betyder at mere ustadigt og skyet vejr står på programmet.

I forbindelse med fronterne må vi indstille os på regn og blæst, efterfulgt af dis, finregn eller tåge på bagsiden, men der kan også komme dage med tørt vejr og plads til solen, når vinden går i det nordvestlige hjørne. Især sidst på ugen er der mulighed for at flere højtryksrygge fra vest efterhånden kan stabilisere vejret.

Dagtemperaturen ventes mellem 4 og 8 grader, på køligere dage mellem 1 og 5 graders varme. Om natten ventes temperaturen oftest at nå ned mellem frysepunktet og 4 graders varme, men inden fronterne for alvor slår igennem, kan vi komme ned omkring 5 graders frost eller koldere over eventuelt snedækkede områder.

Samlet set ser ugen ud til at ende med temperaturer lidt over normalen, dog med risiko for en noget kold start og derfor lunest sidst på ugen. Nedbørsmængderne havner formentlig omkring de normale.

 

Uge 51 (20/12 – 26/12)
Med de sædvanlige usikkerheder, der foreligger på denne tidshorisont, må man nok anse det for mest sandsynligt, at vi holder et mildt scenarie med vestenvind, omend vi bestemt ikke kan udelukke at vi kan være heldige at få en god portion nordisk vinterluft med hvide sne. Vi skal ikke afskrive muligheden for en (lokal) hvid jul endnu.

Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 2 og 8 grader, på køligere dage typisk mellem 1 og 5 graders varme. Om natten ventes temperaturen oftest at nå ned mellem 3 graders frost og 4 graders varme, afhængig af strømningsretningen.

Samlet set ser ugen dog ud til at ende med temperaturer lidt eller noget over normalen. Nedbørsmængderne ser fortsat ud at blive nær de normale.

 

Uge 52-01 (27/12 – 9/1)
Groft sagt er der ikke rigtigt noget tydeligt billede at hente året sidste og næste års første uge, og der anes endnu ingen tegn på at Kong Vinter for alvor skulle melde sig på banen. Tværtimod peger nogle for nuværende særdeles usikre modelkørsler på, at det kan blive endnu en tak mildere, blæsende og regnfuldt. Det betyder samtidig en let øget risiko for storm, men inden vi når så langt, kan flere atmosfæriske indikatorer dog ende med at vende op og ned på situationen. Så skal vi have sneskovl og kælk frem i stedet for gummistøvler og paraply. Mere om dette i de kommende langtidsprognoser.

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020

 

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle