Danmark

Månedsprognose

Udsendt 20. september (gældende til og med 21.oktober)

 

Den første nattefrost har indfundet sig, og efteråret er godt i gang. Når vi går ind i oktober, skal vi indstille os på ret almindeligt dansk efterårsvejr med blæst, skyer og regn eller byger. I perioder kan det blive ret blæsende, som det hører sig til for årstiden, men ind imellem er der også plads til enkelte pæne tørvejrsdage.


Uge 39 (26/9 – 2/10)
 

Ugen starter med, at et dybt lavtryk sender koldluft i retning mod Danmark, og de tilhørende fronter ventes at bevæge sig ind over Jylland.

Det er usikkert, hvor hurtigt fronterne passerer os. Et sekundært lavtryk kan udvikle sig over Sydeuropa, og det kan få en front til at gå i stå vest for Danmark, hvilket vil betyde sol, tørvejr og østlige vinde. Hvis lavtrykket ikke udvikles bliver vi ret hurtigt passeret af fronten med udbredt regn, og derefter følger en nordvestlig strømning af koldluft med nogen sol, samt byger og nordvestlig blæst. Senere på ugen ventes der under alle omstændigheder at være sket et omslag til vestenvind med regn eller byger. Timingen og vejrudviklingen er derfor noget usikker på nuværende tidspunkt.

Samlet ventes ugen at byde på temperaturer omkring eller lidt over normalen. Dagtemperaturen vil typisk nå op mellem 12 og 16 grader, en overgang måske lidt varmere. Nattemperaturen vil oftest nå ned mellem 4 og 12 grader, køligst inde i landet. Nedbørsmængderne ventes som helhed at holde sig lidt over normale for årstiden, lokalt noget over normalen.


Uge 40 (3/10 – 9/10)
Med en forventet gennemsnitlig højtryksplacering vest for De Britiske Øer og et større lavtryksområde over Mellem- og Nordskandinavien vil vi meget af tiden ligge i en nordvestlig og kølig luftstrøm med drivende blomkålsskyer og byger meget af tiden, Flere fronter med skyer og regn kan passere Danmark vestfra, men der vil dog også være plads til, at højtryksrygge passerer landet og giver perioder med tørt vejr og nogen eller en del sol. I sådan en vejrsituation kan vi forvente nogle blæsende dage.

Samlet ventes ugen at byde på temperaturer omkring eller lidt over normalen. Dagtemperaturen ventes typisk at nå op mellem 10 og 15 grader, og nattemperaturen vil oftest nå ned mellem 3 og 10 grader, enkelte nætter måske lokalt let frost. Nedbørsmængderne er usikre, men ventes at ligge omkring normalen:


Uge 41 (10/10 – 16/10)
Prognoserne er usikre, men flere modelkørsler indikerer, at det gennemsnitlige højtryksområde vest for De Britiske Øer kan bevæge sig lidt mod sydøst og sende en højtryksryg op over Holland, Belgien og det nordvestlige Tyskland – i enkelte tilfælde også op over Danmark. Samtidig giver det dog også plads til, at de atlantiske fronter med regn og blæst får lettere spil til at trænge ind over Danmark fra vest. Det levner plads til to nogenlunde lige sandsynlige vejrscenarier. En ret våd og blæsende vejrtype eller i tilfælde af højtryksdominans over Danmark – en mere tør, rolig og mest skyet strømningstype, hvor et typisk efterårsfænomen som tåge og lave skyer vil kunne forekomme i nat- morgen og formiddagstimerne.

Samlet ventes ugen at byde på temperaturer omkring eller lidt over normalen. Dagtemperaturen ventes typisk at nå op mellem 11 og 15 grader, og nattemperaturen vil oftest nå ned mellem 5 og 10 grader. Nedbørsmængderne er usikre, men ventes at ligge omkring eller måske lidt over normalen. 


Oversigt for resten af oktober:
Med de betydelige usikkerheder, der foreligger på denne tidshorisont, taler mest for, at vi bibeholder tendensen til en ustadig vejrtype med en sydvest- til nordvestlig luftstrøm over landet. Det vil medføre flere frontpassager over landet i forbindelse med en lavtryksbane fra Nordatlanten op over Skandinavien. I så fald får vi temperaturer omkring - eller måske lidt over det normale, men det bliver nok også lidt vådere, end vi plejer at se det. Der er fortsat risiko for, at et af lavtrykkene, der passere vestfra, kan blive dybt og give os et rigtigt blæsevejr, måske den første efterårsstorm.

På nuværende tidspunkt ventes både temperatur og nedbørsmængder at ligge omkring normalen for årstiden.


Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen


Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).


Se klimanormaler her
 

Månedsskema
Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle