Danmark

Månedsprognose

Udsendt 25. januar (gældende til og med 28. februar)

Februar indledes særdeles blæsende, ustadigt og relativt mildt. Når vi nærmer os midten af måneden bliver vejret dog efterhånden mere stabilt. Det betyder, at vi i uge 7, hvor mange skoler holder vinterferie, kan se frem til mere tørt vejr med mulighed for sol. Afhængigt af højtrykkets placering, som også er afgørende for, hvor meget sol vi får at se, kan vi også få en lidt koldere periode. Vintervejr med kulde og sne ser dog fortsat ikke særligt sandsynligt ud. Senere på måneden peger prognoserne på, at vi igen skal have regntøjet frem, da mere ustadigt og vådt vejr kommer ind fra vest.

 

 

Uge 05 (30/1 – 5/2):
Ustadigt, blæsende og ret mildt.

 

Først på ugen sender et omfattende lavtryksområde over Mellem- og Nordskandinavien en kraftig, nordvestlig strømning af ustabil og lidt køligere luft med byger ned over landet fra nordvest. Vi får landsdækkende kuling de fleste steder, og især langs vestvendte kyster og nordligt i landet kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme vindstød af stormstyrke. Blæsevejret efterfølges af en mindre højtryksryg, der kortvarigt stabiliserer vejret, inden nye fronter passerer landet fra vest midt på ugen og der igen lægges op til et kraftigt blæsevejr. Detaljerne er naturligvis usikre, så følg løbende med i 7-døgnsudsigten, på Vejr for Danmark | DMI.

I forbindelse med frontpassager fra vest får vi overskyet vejr med udbredt regn og blæst, efterfulgt af delvis opklaring med plads til solen, bortset fra besøg af byger.

Ugen ender med temperaturer lidt eller noget over normalen og typisk vil dagtemperaturen ligge mellem 3 og 8 graders varme. Nattemperaturen ventes at holde sig mellem frysepunktet og 5 graders varme.

Nedbørsmængderne forventes lidt- eller noget over det normale for årstiden, svarende til ca. mellem 15 og 23 mm.

 

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig i uge 5. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Uge 06 (6/2 – 12/2)
Først ustadigt og blæsende, senere mere stabilt.

 

Ugen starter formentlig ligeså ustadigt og blæsende som ugen forinden sluttede og med stort set samme vejrforhold som i uge 5. Efterhånden som ugen skrider frem, ventes et større højtryksområde at forstærkes fra Azorene frem mod Syd- og Mellemeuropa. Det betyder, at flere højtryksrygge gradvist kommer i spil og med færre frontpassager til følge. Vi henter fortsat vores vejr fra overvejende vestlige retninger, og det betyder relativt mildt vejr for årstiden.

Summeret ventes temperaturen af ende lidt- eller måske noget over det normale med typiske dagtemperaturer mellem 2 og 7 graders varme. Nattemperaturen ventes at holde sig mellem 1 grads frost og 4 graders varme.

Nedbørsmængderne ventes omkring- eller lidt over det normale for årstiden, svarende til ca. mellem 12 og 18 mm.

 

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig i uge 6. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Uge 07 (13/2 – 19/2)
Overvejende højtrykspræget og for det meste stabilt.

 

Højtryksområdet fra Azorene til Syd- og Mellemeuropa ventes efterhånden at brede sig op over Skandinavien, Sydøsteuropa og til dele af Rusland. I sidstnævnte tilfælde kan vi på flere dage hente lidt køligere og mere tør luft fra østlige retninger med gode solchancer og stort set tørvejr. I andre tilfælde kan højtrykket befinde sig lidt syd for landet, hvilket i givet fald vil sende overvejende svagere fronter med mildere og mere skyet vejr med lidt regn ind over Danmark fra vest. Med de lidt optimistiske briller på, kunne det godt ende op med en ganske pæn vinterferieuge med lidt sol til de fleste.

Temperaturen er usikker, men for ugen som helhed ventes den at ende omkring- eller måske lidt over det normale og typisk vil dagtemperaturen ligge mellem 1 og 5 graders varme. Nattemperaturen ventes at holde sig fra 3 graders frost til 3 graders varme.

Nedbørsmængderne ventes at ende lidt- eller noget under normale for årstiden, svarende til ca. mellem 5 og 10 mm.

 

Her ses prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) forventes at placere sig i uge 7. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm.

 

Oversigt for 20/2 – 5/3
Prognoserne er usikre, når vi kommer så langt frem i tiden. Der er dog god mulighed for, at vi bevarer højtryksdominansen og det relativt stabile vejr et stykke ind i uge 8. Fra sidst på ugen og især i uge 9 er der tegn på, at vi igen skal have besøg af mere ustadigt, vådt og blæsende vejr fra vest.

Samlet vil perioden højst sandsynligt byde på temperaturer omkring eller lidt over normalen. Nedbørsmængderne er usikre, men ender sandsynligvis omkring eller noget over normalen, med en ret tør indledning og vådere efterhånden.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Foreløbige værdier for klimanormal (1991 - 2020) Åbn open icon luk close icon

Vær opmærksom på, at DMI først i løbet af 2022 vil have genberegnet alle observationer for perioden 1991 til og med 2020 med de nyeste beregningsmetoder, og det kan i nogle tilfælde ændre de foreløbige tal.

Referenceværdier (2011 - 2020) Åbn open icon luk close icon
Referenceværdier (2006 - 2015) Åbn open icon luk close icon
Klimanormal (1981 - 2010) Åbn open icon luk close icon
Klimanormal (1961-1990) Åbn open icon luk close icon
Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet

Viden om vejr og klima

Se alle