Stormfloder i fremtidens klima

Den øgede vandstand vil få stor betydning, når der kommer stormfloder. Når vandet i fremtiden konstant vil stå højere, end det gør nu, vil stormfloderne blive ekstra kraftige.

Vandstanden varierer hele tiden. På grund af tidevandet stiger og falder havniveauet med en periode på godt 12 timer. Bølgerne er generelt højere om vinteren, fordi det typisk blæser mere på denne årstid.

Det største bidrag til ændringer i stormflodshøjder forventes at blive den generelle ændring i havniveauet og effekten på kystlinjen af de ændrede vindretninger. Samles effekterne fra den generelle vandstandsstigning, landhævningen og et muligt øget vindpres, kan man beregne vandstanden ved fremtidens ekstreme stormfloder.

Den øgede vandstand har betydning for, hvor ofte en bestemt tærskelværdi for vandstanden overskrides. Ved København er en 100 års hændelse i dag på 1,5 meter. Det vil sige en hændelse, der er så ekstrem, at den statistisk kun viser sig med 100 års mellemrum. Hvis middelvandstanden stiger 0,5 meter, vil niveauet blive nået hvert eller hvert andet år.

Viden om vejr og klima

Se alle