Globale ændringer

Den globale, gennemsnitlige vandstand ændrer sig som følge af et ændret klima. Global opvarmning får havtemperaturen til at stige og iskapper og gletsjere til at smelte.

Ændringerne i vandstand skyldes primært, at vandet udvider sig, når det varmes op, og at smeltende iskapper og gletsjere tilfører havet mere vand.

I dag måles den globale vandstandsændring fra satellitter. For perioden 1993 – 2017 var den gennemsnitlige stigning på cirka 0,3 centimeter pr. år. Det forventes, at vandstandsstigningerne over de næste 100 år vil accelerere, og frem mod 2050 forventes den globale stigning at blive mellem 20 til 40 centimeter.

Processer i klimasystemet gør, at menneskeskabte klimaændringer og de medfølgende vandstandsstigninger fortsætter i århundreder, selv om atmosfærens indhold af drivhusgasser stabiliseres.

Undersøgelser, som regner frem til år 2200, varsler en global stigning i vandstanden på 0,6 til 4 meter – afhængigt af fremtidens drivhusgasudslip (Jerevjeva et al. 2012, Deltacommissie 2008). DMI vurderer, at vandstandsstigningen frem til år 2200 bliver mere end dobbelt så stor som i år 2100, og at stigningen dermed vil tiltage frem mod 2200.

Temaansvarlig Kristine Skovgaard Madsen og Torben Schmith
Opdateret 5. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle