Hvordan måles vinden?

Tidligere er vinden blevet bedømt ud fra dens virkning og henført til en skala f.eks. Beaufort vindskala fra 0 til 12. Vinden måles dog i dag hovedsagelig vha. instrumenter placeret i en mast 10 meter over terræn. Man måler her både vindens hastighed og retning.

Da vinden varierer meget fra det ene øjeblik til det andet – både i retning og styrke – angiver man til meteorologisk brug oplysninger om vind som et gennemsnit over 10 minutter.

En opgivet vindhastighed på 15 meter i sekundet kan således godt betyde, at der forekommer kortvarige vindstød på 20-25 meter i sekundet. Den højeste af disse opgives derfor også for at fortælle, om vinden er stødende.

Vindretningen måles hyppigst med en vindfløj, der automatisk registrerer vindretningen døgnet igennem. Hastigheden måles normalt med et såkaldt skålanemometer, der består af 3-4 halvkugleformede skåle på en vandret karrusel. Vinden får karrusellen til at dreje og omdrejningshastigheden er et udtryk for vindhastigheden.

Sådant udstyr holder dog ikke længe, hvis man f.eks. skal måle vindhastighederne i en tornado. I dag bruger man en såkaldt Doppler-radar til dette. Via satellitter er man i dag også i stand til at estimere vindhastigheden samt retningen.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 8. januar 2019

Viden om vejr og klima

Se alle