Føn

Føn er en tør og varm vind, som opstår, når vinden blæser ned af læsiden på et bjerg, eller f.eks. ned fra den grønlandske indlandsis. Føn kan på få timer medføre store spring i temperaturen på tocifrede temperaturer, og over et helt døgn er der målt temperaturstigning på næsten 30 °C. Læs mere om fænomenet her.

I Danmark kan vi bruge begrebet føn eller føn-effekt i vejrsituationer, hvor vinden er i nord og nordvest, og de norske fjelde udtørrer luften, inden den suser ned over Danmark. Resultatet er ofte skyfrit vejr til den nordlige del af landet, mens der gradvist dannes cumulusskyer, efterhånden som luften bevæger sig ned over Danmark.

Når vinden kommer fra nord og møder de norske fjelde, tvinges den opad. På vej op ad fjeldene afkøles luften, idet den udvider sig. Det sker med cirka 0,5 °C for hver 100 meter.
Da kold luft ikke kan indeholde ret meget vanddamp, vil den koldere luft afsætte dampen i form af skyer og nedbør op langs fjeldsiden.

På den anden side af de norske fjelde (nedstrøms), strømmer luften nu ned ad bjerget igen, og denne gang komprimeres luften og varmes op. Og mens luften varmes op, falder den relative luftfugtighed.

Den tørre luftmasse varmes hurtigere op, end den fugtige luft blev afkølet. Opvarmningen sker med næsten 1 °C for hver 100 meter, fjeldhøjden falder.

Dermed er luften både varmere og mere tør på den anden side af fjeldet end før mødet med fjeldet, og resultatet bliver ofte skyfrit vejr syd for norske fjelde.

Føn påvirker vejret rundt omkring i verden

Føn-effekten giver altså nordjyderne en fordel, hvad angår solskin, når vinden kommer fra nord og nordvest. Kigger vi længere væk, findes der føn mange steder og i langt større skala. Faktisk alle steder, hvor der er bjerge, vil der fra tid til anden opstå læ-effekt og føn, og nogle gange kan føn lede til store spring i temperaturen på få timer.

Grønland har både bjerge og en over 3.000 m høj iskappe inde på midten. Derfor er der regelmæssigt føn i Grønland. Oftest når kraftig vind passerer høje fjelde og derefter strømmer ned som en varm og tør luftmasse. Om vinteren kan temperaturen ofte gå fra minusgrader til plusgrader på få timer.

Et andet sted i Europa, hvor man også kan opleve føn, er i Alperne. Når vinden blæser fra nordvest ned gennem Tyskland, bliver vinden presset op over Alperne og synker tør og varm ned på den italienske side og tager solrigt vejr med sig. Omvendt er det overskyet, koldt og regnfuldt på den tyske side af Alperne.

Alperne er lidt over 3.000 meter høje og giver derfor en markant føn-effekt, med store spring i temperaturen, sammenlignet med de norske fjelde.

Føn hører også under kategorien ’varm katabatisk vind’. Du finder mere viden om katabatiske vinde her.

Viden om vejr og klima

Se alle