Beaufortskalaen

Ingen snak om vinden – i hvert tilfælde når det gælder søens folk – kommer udenom Beaufort’s vindstyrkeskala.

Omkring 1805 opstillede admiral Sir Francis Beaufort en skala, der gik fra 0 til 12. Han baserede skalaen på, hvilken sejlføring et skib på hans tid kunne bære. En orkan blev f.eks. defineret som en vindstyrke hvor “ingen sejldug overhovedet kan holde”.

Vindstyrken er et udtryk for den kraft, som en vindpåvirkning kan udøve på genstande på land eller bølger på havets overflade. Vindstyrken opgives i Beaufort 0-12, og i tabellen ses sammenhængen mellem Beaufort og vindens hastighed målt i meter pr. sekund, knob, mil i timen eller kilometer i timen samt vindens påvirkninger over land og på havoverfladen.

Vindens virkning både på hav og over land samt vindhastighed i knob eller m/s er en senere udbygning af Beaufort’s oprindelige skala. Skalaen bliver stadig brugt en del, selvom man i dag hovedsagelig måler vinden med instrumenter.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 8. januar 2019

Viden om vejr og klima

Se alle