Kemisk beredskab

Kemisk Beredskab under Beredskabsstyrelsen bistår det kommunale redningsberedskab, politiet og relevante myndigheder i forbindelse med hændelser med skadelige kemiske stoffer.

Udslip af skadelige kemiske stoffer kan skyldes uheld i industrianlæg, tank- eller godsvogne, giftig røg fra brand m.m. samt eventuelt terrorhandlinger.
Sådanne hændelser har normalt kun konsekvenser for nærområdet.

DMI's opgaver i det kemiske beredskab består i leverance af meteorologiske data i højeste rumlige og tidslige opløsning til brug i Beredskabsstyrelsens beslutningsstøttesystem ARGOS, så ARGOS til enhver tid kan foretage detaljerede beregninger af påvirkninger af nærområdet.

I tilfælde af uheld med langtrækkende konsekvenser har Beredskabsstyrelsen mulighed for via ARGOS at bestille afvikling af DMI’s spredningsmodel DERMA på DMI’s supercomputer.

Resultaterne af spredningsberegningen overføres automatisk til ARGOS, hvor de kan behandles og præsenteres. 

Desuden yder DMI generel meteorologisk rådgivning til det kemiske beredskab.

Temaansvarlig Jens Havskov Sørensen
Opdateret 23. august 2018

Viden om vejr og klima

Se alle