Decemberorkanen 1999

Den 3. december 1999 blev Danmark ramt af den kraftigste orkan i det 20. århundrede. Siden da er der blevet snakket om denne orkan ved mange lejligheder, og vi har derfor samlet et lille tema om den. Her får du svar på mangt og meget om decemberorkanen.

Fra klokken ca. 15 fredag den 3. december 1999 og til ud på natten passerede et lavtryk landet med vinde af orkanstyrke, der blandt andet gav anledning til meget høje vandstande langs den jyske vestkyst.

Lavtrykkets bane var fra Nordsøen over Thyborøn, Kattegat mellem Anholt og Læsø til Sverige (figur).

Under orkanen omkom syv danskere, og 800 kom så alvorligt til skade af orkanens rasen, at de måtte søge lægehjælp.

Orkanen gik også hårdt ud over de danske skove. Da alle skader var gjort op, var i nærheden af 4 millioner kubikmeter træ gået tabt.

Vidste du desuden f.eks. at:

  • Stormfloden øgede vandstanden i Ribe med over fem meter?
  • DMI efter orkanen udviklede adskillige nye systemer til 'næste gang'?
  • Danmark i fremtiden kan forvente orkaner noget oftere end i dag?

Forsikringsselskaberne anslår, at decemberorkanen 1999 samlet set ødelagde værdier for hele 13 milliarder kroner! Det gør den til det økonomisk set kostbareste vejrfænomen i Danmark til dato.

Temaansvarlig John Cappelen
Bidrag fra Søren Olufsen, Mads Hvid Ribergaard, Jacob Woge Nielsen, Torben Schmith og Niels Hansen

Opdateret 25. juni 2018

Viden om vejr og klima

Se alle