Tørkeindeks

OBS. Vær opmærksom på, beregningen af tørkeindeks for 2019 og frem midlertidigt baserer sig på andre fordampningsdata end indekset fra 2018 og bagud. Data vil blive genberegnet til et ensartet datasæt senere.
Læs mere her.

Viden om vejr og klima

Se alle