Tørkeindeks er tilbage

DMI har haft Tørkeindeks til eftersyn pga. fejl. I dag sættes en ny version i drift med et mere retvisende billede af tørkeforholdene i Danmark.

Tørkeindeks, der giver et overblik over tørkeforholdene i Danmark, er tilbage. Tørkeindekset har været fejlmeldt, da det har overestimeret tørkeniveauet i Danmark, særligt i forårsperioden 2019–2023, mens det om vinteren har været marginalt lavere.

– Vi er rigtig ærgerlige over, at vi i en periode, har vist et skævt billede af niveauet for tørke i Danmark. Vi blev opmærksomme på, at fejlen var større end tidligere antaget i sidste uge – og derfor fejlmeldte vi Tørkeindekset med det samme. Vi har nu fundet frem til en alternativ løsning, så borgerne kan få et overblik over, hvor der er tørt i Danmark, siger afdelingschef i Politik, Strategi og Kommunikation Frej Sorento Dichmann.

For højt indeks
DMI er under kvalitetssikring af Tørkeindeks blevet opmærksom på, at fordampningspotentialet estimeres for højt, hvilket betyder, at værdierne i Tørkeindeks stiger for hurtigt. Og da indekset regner videre på gårsdagens resultater, akkumulerer fejlen sig dag for dag.

I perioden med fejl fra 2019 indtil modellen blev taget ud af drift i maj 2023, viste Tørkeindeks i tørkesæsonen, der varer fra marts til oktober, i gennemsnit ca. 1,3 indekspoint højere, end det burde.

Gennemsnitstallet dækker dog over store variationer hen over sæsonen. Den højeste afvigelse ses i 2023, hvor Tørkeindeks 10. maj viste over 4 indeksværdier for højt.

Selvom fejlkilden ikke er endeligt identificeret, er den dog begrænset til det datainput, der føder ind i den avancerede model, der ligger under DMI’s Tørkeindeks, og som bruger Penmans formel til beregning af fordampning. Som følge heraf er denne formel skiftet ud med Makkink-formlen, der medtager lidt færre parametre i sine beregninger.

DMI’s klimatologer har sammenlignet daglige landstal for årene 2015 til og med 2018 fra det gamle og det nye indeks. I gennemsnit viser det nye Makkinkbaserede Tørkeindeks 0,5 indekspoint højere end det gamle i tørkesæsonen fra marts til og med oktober.

– Løsningen med et Tørkeindeks baseret på Makkink-formlen er tilfredsstillende, der vil dog i nogle perioder være større eller mindre forskelle mellem det nye og det gamle Tørkeindeks; derfor er planen også, at vi på sigt skal tilbage til det Penmanbaserede Tørkeindeks, da det rummer flere parametre, siger klimatolog Mikael Scharling.

Særligt dette forår har Tørkeindekset været skævt. Her ses det gamle Tørkeindeks (højre) og det nye Tørkeindeks (venstre) 16. maj 2023, hvor der er hele 4 indekspoint til forskel mellem de to. Det er det venstre Tørkeindeks (baseret på Makkink), der er det mest retvisende, og det DMI i dag sætter i drift.


Fakta | Tørkeindeks

  • Tørkeindeks bygger på en vandbalancemodel, der hver dag estimerer mængden af vand i det jordvandsmagasin, som planterne har til rådighed.
  • Planternes roddybde og jordtypen bestemmer i praksis størrelsen af jordvandsmagasinet, som kan variere meget selv inden for et mindre område.
  • Ved beregning af DMI’s Tørkeindeks er jordvandsmagasinstørrelsen sat til 100 millimeter som et middeltal for hele Danmark.
  • Den aktuelle vandmængde justeres dagligt i modellen som følge af nedbør, fordampning og nedsivning.
  • Modellen kan arbejde med to forskellige beregningsmetoder til bestemmelse af fordampning, nemlig Makkink og Penman. Sidstnævnte formel skaber problemer i Tørkeindeks i perioden 2019-2023.
  • Tørkeindeks i perioden 2019-2023 er derfor genberegnet med Makkink-formlen indtil videre.
  • Data fra Tørkeindeks hentes oftest som en visuel fremstilling fra dmi.dk/torkeindeks, men data kan også hentes i rå form fra DMI’s Vejrarkiv eller fra Frie Data.
  • Selvom Tørkeindeks er det danske standardbillede af, hvor meget vand der er i det øverste jordlag på et givet tidspunkt, har der på intet tidspunkt været samfundskritiske udfordringer i forbindelse med fejlen.

Af DMI Kommunikation
17. maj 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle