Temperaturen i Danmark

Danmarks klima er relativt varmt sammenlignet med andre geografiske områder på samme breddegrad. Det skyldes også den varme Nordatlantiske Strøm, der har sin oprindelse i det tropiske hav ud for USA's østkyst.

Vejret i Danmark, og dermed også temperaturen, er stærkt påvirket af nærheden til såvel havet som det europæiske kontinent. Det betyder, at vejret veksler afhængig af den dominerende vindretning samt årstid.

Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra sted til sted og fra år til år. Den gennemsnitlige årstemperatur for landet som helhed er 8,3°C (30 års gennemsnit 1981-2010/10 års gennemsnit 2006-2015 er 8,9°C).

Det er generelt koldest i midten af Jylland og varmest ved kysterne.

Fra år til år kan der være store spring. Det hidtil koldeste år i Danmark er 1879, som er det eneste år med en gennemsnitstemperatur på under 6 grader.

Det varmeste år registreret indtil nu var 2014 med hele 10,0°C.

Den absolut højeste temperatur i Danmark er 36,4°C målt ved Holstebro i august 1975. Den absolut laveste temperatur er -31,2 °C målt i Thy i januar 1982.

De ti varmeste år i Danmark er spredt fra 1930'erne og frem til nu, men de fleste ligger i de sidste årtier, hvor landstemperaturen også har vist en kraftigt stigende tendens. Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C.

Danmarks årsmiddeltemperatur

De årlige variationer i temperaturen for Danmark 1873-2019. 0-linjen repræsenterer det gennemsnitlige temperaturniveau for perioden 1981-2010. Ligesom for den globale temperatur, ser vi her på det seneste en klar stigning i den årlige middeltemperatur i Danmark. Data: DMI’s rapportserie.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 31. januar 2020