Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 11. maj (gældende til og med 6. juni).  

Den kommende uge byder på ustadigt vejr med regn og byger og ikke så megen sol. Det ustadige vejr ser dog ud til at tage en pause i uge 21, hvor et højtryk over Skandinavien byder på solrige formiddage og eftermiddage med flere skyer og enkelte byger. Temperaturerne vil ligge på den milde side, men decideret sommervarme er der ikke at finde i prognoserne. Om det mere solrige vejr fortsætter ind i juni, er usikkert, men ikke umuligt –det må tiden vise.

Uge 20 (17/5 – 23/5):  Ugen begynder med lavtryk og fronter, der passerer landet vestfra. Det giver os ustadigt vejr med skyer og regn den ene dag, afløst af sol, drivende skyer og byger den næste. Sidst på ugen bevæger et højtryk sig op over Skandinavien fra sydvest, og vi får efterhånden tørt og mere solrigt vejr. Dagtemperaturen vil typisk ligge mellem 10 og 16 grader, men enkelte dage kan det blive lidt varmere. Om natten forventes temperaturer ned mellem 4 og 10 grader, så nattefrosten er trods alt ved at være et overstået kapitel.

For ugen som helhed ventes temperaturen at ligge omkring normalen, mens nedbørsmængden ligger lidt over normalen for årstiden.

Uge 21 (24/5 – 30/5):  De fleste prognoser antyder, at højtrykket over Skandinavien bliver liggende hele ugen. Hvis det holder stik, byder vejret på fine dage med solskin om formiddagen, mens vi om eftermiddagen vil opleve godtvejrsskyer og måske enkelte byger, der dannes inde over land på grund af solopvarmningen. Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 11 og 17 grader, enkelte dage måske lidt varmere, mens nattemperaturen typisk vil ligge mellem 4 og 10 grader.

Samlet set ender ugen med temperaturer omkring normalen, mens nedbørsmængden ligger lidt eller noget under normalen.

Uge 22 (31/5 – 6/6):  Prognoserne er som vanligt usikre så langt ude i fremtiden. De europæiske prognoser antyder, at højtrykket over Skandinavien forskydes mod nordvest, så vi efterhånden får besøg af fronter med skyer og regn. De amerikanske prognoser indikerer derimod, at højtrykket bliver liggende med mere solrigt og tørt vejr til følge.

Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 11 og 17 grader, enkelte dage måske lidt varmere, mens nattemperaturen typisk ligger mellem 4 og 10 grader.

Samlet set ender ugen med temperaturer og nedbørsmængder omkring normalen, men hvis det højtryksprægede vejr fortsætter, bliver ugen lidt tørrere end normalt.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Månedsprognose uge 19 2021

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve des højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20. april 2021 – gældende for juni og juli.

Sommeren begynder noget kølig og ustadig, men i løbet af juli kan der komme mere stabilt og varmere vejr.

De dynamiske prognosemodeller antyder, at især første halvdel af sommeren bliver noget kølig og ustadig. Flere prognoser peger på, at et lavtryksområde vil dominere over Nordskandinavien og det nordøstlige Europa, mens der er en tendens til højtryk fra Nordatlanten til Vesteuropa. Denne trykfordeling skulle medføre længere perioder med en ret kølig nordvestlig eller vestlig luftstrømning over Skandinavien og Danmark.

Den nordvestlige til vestlige strømning af maritim koldluft og nærheden til lavtryk over Nordeuropa ser ud at give os flere og lidt længere ustadige perioder med en blanding af skyer, sol, og perioder med lidt regn eller byger, og måske noget blæsende.

Trods den ret ustadige vejrtype ser det generelt ikke ud at blive vådere end normalt, der kan sågar komme noget mindre nedbør end normalt. Muligvis kan også højtrykket over Vesteuropa og Nordatlanten i perioder nærme sig Sydskandinavien og give os tørt og mere solrigt vejr med noget stigende temperaturer, men der er umiddelbart ikke udsigt til rigtigt varmt vejr i den første halvdel af sommeren.

Den relativt ustadige og lidt kølige vejrtype vil sandsynligvis også fortsætte et godt stykke ind i juli måned, men prognoserne bliver efterhånden mere uenige og usikre. Et lavtryksområde ser ud til at kunne dominere over Nordskandinavien, hvilket skulle medføre en overvejende vestlig luftstrømning af lidt kølig maritim luft og mest ustadigt vejr. Regnvejr kan i perioder passere landet fra vestlige retninger efterfulgt af byger og så et par dage med mere tørt vejr og nogen sol.

En del prognosekørsler og en del statistiske sammenhænge (analoge år med en lignende udvikling i de atmosfæriske forhold og globale havoverfladetemperaturer) viser dog et muligt skifte til mere højtrykspræget, varmere og mere solrigt vejr i løbet af juli måned. Prognosen er dog endnu usikker.

Juni: I gennemsnit ser både temperaturer og nedbørsmængder ud til at ende omkring eller noget under de normale.

Juli: I gennemsnit ser temperaturen ud til at ende omkring den normale, med mulighed for en noget køligere første halvdel og en varmere anden halvdel. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller måske noget under de normale, men prognosen er usikker grundet mulighed for kraftigere byger med store lokale variationer.

Baggrund
Der er altid usikkerhed i de lange prognoser, hvilket til dels er knyttet til forandringer i havtemperaturerne kloden rundt.

Det seneste halvår har havvandet i den tropiske østlige del af Stillehavet været koldere end normalt (en såkaldt La Nina-episode, pendant til en El Nino), men en opvarmning er i gang. Det er endnu noget usikkert, hvor hurtigt opvarmningen af havvandet vil ske, men det mest sandsynlige er, at havvandet fortsat vil være lidt koldere end normalt frem til sommeren (en meget svag La Nina eller neutralt), og da vil prognoserne på en noget ustadig og lidt kølig første halvdel af sommeren nok slå ind.

Det er også en mulighed, at havvandet i det tropiske Stillehav vil varmes op noget hurtigere (måske en begyndende El Nino-episode), hvilket efterhånden skulle øge sandsynligheden for højtryk over Nordeuropa med betydeligt tørrere og en del varmere vejr til følge.

Der er naturligvis flere andre globale faktorer som kan påvirke udviklingen af vores vejr, hvilket prognosemodellerne ofte ikke kan fange så godt. Solens cyklus af intensitet ser også ud til at kunne have en indflydelse på det globale klima. Analogier baserede på den aktuelle timing af solens 11-årige cyklus (minimum indtraf i juli 2019) tyder på et koldt signal i forbindelse med et dominerende lavtryk over Nordeuropa og mere nedbør end normalt i perioden maj til juli.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet